دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری،در صنایع انرژی

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h97

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی

عنوان انگلیسی:

:Managerial accounting and decision making, in energy industry

چکیده فارسی:

حسابداری مدیریتی شاخه ای از حسابداری است که مدیریت شرکت در برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل را پشتیبانی می کند. استفاده موثر از این ابزار توسط مدیریت اجرایی رشد سود و بهینه سازی تجارت را تضمین می کند. برای تصمیم گیری های تجاری ، صاحبان تجارت و یا مدیران نیاز به اطلاعات مالی و اقتصادی مربوطه   و سازمان یافته با توجه به نیازشان و تجزیه و تحلیل از منابع اطلاعات و نتایج تجارت خود دارند. اما صورتهای مالی ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای از آنجائیکه مطالب اقتصادی می باشند، به سختی قابل درک هستند و برای درک منابع درآمد و ضرر و زیان در تجارت یا برای شناسایی راه هایی برای ایجاد ثبات در بهینه سازی مالی و اقتصادی در تجارت کافی نیستند. از این رو، توسعه تجارت حسابداری مدیریتی ضروری می باشد، که به معنی: توسعه سیستمی برای ثبت اطلاعات مالیو غیر مالی با توجه به نیازهای مدیریت تجاری، برای نظارت بر منابع درآمد و ضرر و زیان تجارت، توسعه گزارش های اولیه، تجزیه و تحلیل و داشبورد در درآمدها و هزینه ها، بدهی ها و تعهدات، رسیدها و هزینه ها، نیازهای مالی و منابع تجاری ، انطباق مداوم با مدیریت می باشد.

  1. مقدمه – حسابداری مدیریت چیست؟

انجمن ملی حسابداران ایالات متحده آمریکا اولین تعریف را در سال ۱۹۸۱ با سند، تحت عنوان تعریف حسابداری مدیریت منتشر کرد ، که در آن حسابداری مدیریت به عنوان: “… فرآیند شناسایی، اندازه گیری، انباشت، تجزیه و تحلیل، تهیه، تفسیر، و انتقال اطلاعات مالی که توسط مدیران برای برنامه ریزی و ارزیابی کنترل سازمان ها و اطمینان از استفاده مناسب و منابع مسئولیت مدیریت تعریف شده است.

حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروه های غیر مدیریتی مانند سهامداران، بستانکاران ، سازمان های نظارتی و مقامات مالیاتی ” می شود.بنابراین، حسابداری مدیریتی مرتبط با ارائه اطلاعات به مدیران است. افراد در یک سازمان ، پیشبرنده و کنترل کننده عملیات آن می باشند. در مقابل، حسابداری مالی مربوط به ارائه اطلاعات به سهامداران، بستانکاران، و کسانی که در خارج هستند، و یا دیگر سازمان ها می شود.

با این حال، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مهمترین اطلاعات را برای تجارت ارائه می دهند. اما در مدیریت تجاری ، نیاز به اطلاعات مدیریت حسابداری می باشد.هر سازمان چه بزرگ یا کوچک – به عنوان مدیران هستند. شخصی باید مسئول توسعه طرح ها، سازماندهی، منابع، و مدیریت پرسنل و عملیات کنترل باشد.که نیاز به برنامه ریزی دارد. اولین گام در برنامه ریزی شناسایی جایگزین و سپس انتخاب بهترین جایگزین برای پیشبرد هدف های سازمان است.انتقادات و پیشنهادات، ارسال سیگنال که معاملات در راه راست هستند کلیدی برای کنترل موثر می باشد. در سازمان های پیچیده این بازخورد تضمین گزارش مفصلی در انواع مختلف است.یکی از این گزارش ها، که نتایج واقعی را در مقابل بودجه مقایسه می کند به نام گزارش عملکرد است. عملکردها  تاکید می کند که عملیات ها برنامه ریزی شده نیستند  و آن بخش از سازمان ممکن است نیاز به توجه بیشتر داشته باشد.

در نهایت مدیریت به چه معنی است؟ برای مدیریت نیاز به: چشم انداز، رهبری و توانائی بسیج کردن منابع مالی و انسانی است. همچنین، مدیر بودن نیاز به تصمیم گیرنده بودن و برای نتایج خوب تصمیم گیرنده خوب بودن دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد