دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:H106

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن ۱۸

عنوان انگلیسی:

:Management accounting and rationalisation in the Army: The caseof Spanish Military Hospitals in the 18th centuryJuan

چکیده فارسی:

مقاله حاضر به  تحقیق در زمینه ی حسابداری در یکی از مناطق مورد غفلت قرار گرفته وتوسعه نیافته ارتش می پردازد. با وجود ادبیات موجود ، صنایع وابسته به ارتش به خودی خود  بیش از حد توسعه یافته نبود. به همین دلیل، این مقاله به تجزیه و تحلیل فرایند اصول عقلانی توسعه یافته در قرن ۱۸ام در بیمارستان ارتش اسپانیا، به عنوان یک نتیجه از ورشکستگی مالی سلطنتی می پردازد. با توجه به این روند، بیمارستانهای نظامی بیشترشان در کشور های توسعه یافته بودند ، و آن منجر به ظهور Contralor (کنترل کننده) در بیمارستان شده است، و به این ترتیب حسابداری به عنوان یک مسئله ی ضروری در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی: حسابداری در ارتش،اصول عقلانی، کنترل کننده

مقدمه

نوآوریها وابداعات حسابداری مدیریت در مؤسسات نظامی مورد مطالعه قرار گرفته و از نقطه نظر تاریخی، عمدتا به صنایع ارتباط دارد (فلیشمن و تایسون، ۲۰۰۰؛ هوسکین و مکیو، ۱۹۸۸؛ لیمارچند ۲۰۰۲و تایسون، ۱۹۹۳). در حقیقت یک بحث جالب توجه در توسعه ی حسابداری در بسیاری از صنایع در یک نهاد نظامی به عنوان مرحله ی آکادمی در غرب ایالات متحده آمریکا  جاسازی شده است (هوسکین و مکیو، ۱۹۸۸، ۲۰۰۰؛ تایسون، ۱۹۹۳ فلیشمن و تایسون، ۲۰۰۰). که از این بحث، و بدون توجه به چشم انداز استفاده شده برای چنین تجزیه و تحلیلی و روش ها و سیستم های توسعه یافته، پیدایشی تازه در چنین نهادی بود، و قبلا در روش های تجارت خصوصی ،حسابداری مدیریت بکار گرفته نشده است (فونل، ۱۹۹۷). به همین ترتیب، به طور کلی پیدایش منافع حسابداری بهای تمام شده و گسترش وسیع چنین روشی و تغییر آن نسبت به هزینه یابی استاندارد در جوامع انگلستان به شدت درشکل  نظام ریشه دار شدند  ،و به طور ویژه در صنایع در جنگ جهانی اول ظهور یافتند(لافت، ۱۹۹۳؛ میلر و اولری، ۱۹۸۷).با این حال، از آنجا که ادبیات مربوط به پیدایش ابداعات تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان های نظامی، به خودی خود اندک بوده است، بنابراین این تکنیکها تنها در صنایع (عمومی یا خصوصی) مرتبط با نظام متمرکز نشده است(فونل، ۲۰۰۵، ۲۰۰۹). جالب توجه است، چنین شکافی در منابع به پیشرفت و نوآوری در روش های حسابداری مدیریت در ارتش می تواند در مطالعات قبلی و بحث های بعدی که درگیر موضوع هستند تاثیر بگذارد. بدین معنا مراحل آکادمی ودانشگاهی در غرب ایالات متحده آمریکا  منجر به حرکت تکنیک های حسابداری مدیریت از ارتش به تجارت خصوصی شده است (هوسکین و مکیو ، ۱۹۸۸). با وجود این،لیمرچاند (۲۰۰۲) نشان داد که تکنیک های استفاده شده در تجارت خصوصی با توسل به مهندسان نظامی در نهادها وموسسات جنگ تفسیر وبکار برده می شدند. به روشی مشابه وین، زامبون و زان (۲۰۰۷) از دولت به عنوان ترویج کننده ی یک سیستم پیچیده از ثبتهای حسابداری در ونیزی آرسنال که در سال ۱۵۸۶ تاسیس شد اشاره کردند. برخی از دلایل می تواند برای اجرای تکنیک های حسابداری در موسسات نظامی، پدیدار شود. در مرحله اول،این تکنیکها می توانند یک بحران اقتصادی باشند(فونیلl، ۲۰۰۹). بحران می تواند تغییر در وضعیت موجود داده شده را توضیح دهد. (زامبون و زان، ۲۰۰۷ لیمارچند، ۲۰۰۲). در موارد دیگر، آن یک نتیجه از اجرای سیاست های جدید در دیگر عرصه ها ، به عنوان یک برنامه اجتماعی مورد نیاز منابع عمومی بود، که می تواند منابع کمتری برای ارتش فرض کند ، بنابراین، می تواند راهنمای مدیریت در پیدایش تکنیک های جدید حسابداری برای کنترل هزینه های نظامی باشد(فونل، ۲۰۰۹). لازم به ذکر است، که این دسته از موارد از نقطه  نظر ایدئولوژیکی به طور قابل وجهی  ریشه در جنگ ها و مدیریت جنگ دارد (فرناندز-رویولیتتا، گومز، و رابسون، ۲۰۰۲) و یا برای انطباق با اصول عقلانی در مدیریت جنگ، که در برخی موارد، به نتایج خوبی منجر نمی شود اشاره دارد (چواست یاسک، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۶). سرانجام، فجایع در جنگ  درنهایت می تواند منجر به یک بحران سیاسی برای  حسابداری در ارتش شود (فونل، ۲۰۰۵). در نتیجه،در این مقاله تجزیه و تحلیل طرحها و پیدایش قوانین و مقررات بوسیله ی وزرا و کارمندان در بیمارستانهای ارتش (دستورالعمل برای بیمارستان نظامی) مشاهده می شود. این مقررات توسط پادشاه اسپانیا فیلیپ پنجم در۸ آوریل ۱۷۳۹ (ریرا، ۱۹۹۲) تحریم شد. دلایلی برای درک پیدایش این دستورالعمل را می توان با تحریم کردن مصوبه ی قبلی در خصوص ورشکستگی اسپانیا در ۲۱مارس ۱۷۳۹ یافت(فرناندز، ۱۹۷۷). این مصوبه انجام گرفتن تمام پرداخت ها از خزانه سلطنتی را متوقف کرد و وزیر جدید( OFA) را برای وزارت خزانه داری سلطنتی انتصاب کرد تا در صورت مواجه شدن با اصلاحات مورد نیاز امور مالی عمومی را بهبود بخشد. بحران خزانه داری سلطنتی آن قدر بالا بود که هزینه ها یک سوم بیشتر درآمدها  بودند(فرناندز، ۱۹۷۷). جالب توجه است، هزینه های ارتش سه بخش از چهار قسمت مقدار کل هزینه های دولت را نشان می داد(فرناندز، ۱۹۷۷). کنترل بالای هزینه های ارتش به عنوان یک دستورالعمل اصلی برای بیمارستانهای نظامی اعلام شد، اما فقط این نبود (کورپاس، ۲۰۰۵؛پویل ۲۰۰۸). آن متشکل از همه مسائل با اهمیتی می باشد که بایستی در بیمارستانی در چنین زمانی  در نظر گرفته می شد(آرکارازو و لورن، ۲۰۰۸). در نتیجه، دستورالعمل برای بیمارستانهای نظامی به عنوان قوانین اصلی در بیمارستان های نظامی برای بیش از یک قرن اجرا شد (ریرا، ۱۹۹۲؛ وگا، ۱۹۸۸). حکومت ودولت بر سه رکن اصلی استوار بود:الف) مهم ترین هدف بیمارستان بهبود سریع سربازان بیمار بود، (ب) برای این هدف، نیاز به پزشکان، داروسازان، و یا پرستاران، از طریق آموزش بود و (ج) مدیریت بیمارستان باید یک مسئله اصلی باشد و تمامی منابع باید کنترل شده باشند(پویل، ۲۰۰۸). به این دلایل، بیمارستان های نظامی تغییرات بزرگی  متحمل شدند و شبکه ای از خدمات و نحوه ی مدیریت بیمارستان به بقیه ی بیمارستان ها در طول تمام قرن انتقال داده شد (ریرا، ۱۹۹۲، ص ۱۳). از نقطه نظر دیدگاه حسابداری ، آموزش برای بیمارستانهای نظامی به طور ضمنی اشاره داشت به شبکه­ی پیچیده ای از جریان اطلاعات که در آن Contralor (کنترل کننده) گیرنده اصلی و فرستنده این اطلاعات بود. آموزش برای بیمارستانهای نظامی بهره مند شدن در زمینه ی کنترل بیشتر منابع و شاخصهای سهام بود ،و کنترل بالای روزانه بر روی افراد نظامی بیمار نیز به قوت خود باقی ماند و الزامات مورد نیاز برای اداره ی یک بیمارستان که به یک کنترل سخت ودشوار در مورد اتاق، دارو، تجهیزات، ابزارآلات، آشپزخانه، غذا، لباس و غیره، مربوط می شد به شدت در جزئیات آموزش لحاظ شد. جالب توجه است، که بسیاری از هزینه های یک بیمارستان نظامی به ماندن روزانه ی یک فرد بیمار به عنوان آخرین مکان بستری شدن جهت استراحت وبه عنوان مکانیزم پیچیده ای از کنترل یک بیمارستان (تمایز بین افسران و سربازان عادی)داوری می شد (کورپاس ۲۰۰۵؛ تیجیرو، ۲۰۰۲؛ وگا، ۱۹۸۸). روش های حسابداری و اداره کردن بیمارستان های نظامی در پست ها و وظایف مختلف تعریف شد. در نتیجه حسابداری قادر به ایفای نقش در این سازمان ها بود،به همین ترتیب، حسابداری برای تحقق اهداف بیمارستان های نظامی تطبیق داده شد. مطابق با نظریه ی فونل (۲۰۰۹)، بیمارستان های نظامی به خاطر مشکلات در مدیریت منابع به سمت رشته حسابداری متمایل شدند. بنابراین، حسابداری به طور انبوه با روش خاصی از مشخص کردن نقش­ها وظایف مرتبط بود.(میلر و اولری، ۱۹۸۷، ص ۴۱) چنین نشان دادند که چگونه حسابداری نقشی سازنده در سازمان دارد. برای این کار عمدتا به منابع اولیه متوسل شده است. همه آنها در بایگانی کل (AGS) واقع شده اند واغلب بخش ها که برای این کار مورد بررسی قرار گرفته ،ولی فهرست بندی شده ودقیق وتفصیل شده نیستند. ادامه مقاله به شرح زیر است. در بخش بعدی ایده های قبلی مدیریت بیمارستان ها برای تصویب دستورالعملی برای بیمارستان نظامی در سال ۱۷۳۹ با اشاره به دلایل و عواقب آن در زمینه ی تحریم حکم ورشکستگی توصیف خواهد شد. بخش سوم برای نشان دادن مسائل و موضوعات اصلی مطرح شده به عنوان دستورالعمل بیمارستان های نظامی اختصاص داده شده است. در بخش چهارم جریان حسابداری در بیمارستان ها را توضیح خواهیم داد. سرانجام، بحث به تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و تحقیقات آتی برای این کار کشیده خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد