مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h180

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

عنوان انگلیسی:

The Diffusion of Management Accounting Practices in Iranian Manufacturing Companies

چکیده فارسی:

کانون اصلی مطالعه حاضر، شناسایی اتخاذ نسبی و منافع حاصل از هر دو روش حسابداری مدیریت سنتی و جدید در شرکت های تولیدی ایران است. این مطالعه برای توسعه فرضیات، رویکرد فرهنگی را با استفاده از چهار بعد فرهنگی هافستد در یک کشور به کار می گیرد. پرسشنامه پستی برای جمع آوری داده ها از شرکت های تولیدیِ فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) اجرا شد. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی نرخ اتخاذ تکنیک های حسابداری مدیریت سنتی، بسیار بالاتر از تکنیک های جدید مس باشد. همچنین، آنها بر این باورند که سود حاصل از شیوه های سنتی بسیار بالاتر از شیوه های جدید است که این امر با توجه به عدم اطمینان محیطی بالا و اقتصاد ناپایدار ایران می باشد. با این حال، نتایج حاصل همچنین نشان می دهند که شرکت های ایرانی سود رضایت بخشی را از برخی از شیوه های جدید به دست آورده اند که نشان می دهد که آنها فواید را درک کرده اند و در آینده ، اجرای بیشتر این شیوه های جدید را شروع می کنند.

واژه های کلیدی: انتشار شیوه های حسابداری مدیریت. چهار بعد فرهنگی هافستد. شرکت های تولیدی ایرانی. منافع حاصل از حسابداری مدیریت

مقدمه

در طول سال های گذشته، اقتصاد جهانی تغییرات غیر منتظره ای را از پویایی رقابت، جهانی شدن بازارها، و تکامل سهام، بخاطر پیشرفت های فن آوری در زمینه اطلاعات و ارتباطات تجربه کرده است [۱]. با توجه به این تغییرات، مدیران شرکت های بزرگ در یک محیط پیچیده تر مشغول به کار هستند [۲]. در این وضعیت، شرکت ها خود را موظف به تعریف مجدد مبانی کسب و کار خود و در نتیجه جستجوی راه حل هایی می دانند که امکان تحمل و رشد را به آنها می دهد [۱]. برای مدیریت موفقیت آمیز در این وضعیت، مدیران به پیاده سازی یک سیستم اطلاعات پیچیده نیاز دارند که برای آنها، اطلاعات تجاری مناسب و ضروری را تامین نماید. حسابداری مدیریت یک نوع سیستم است که می تواند برای دسترسی و استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت لازم برای رسیدن به اهداف شرکت و در نتیجه بهبود عملکرد مدیران از آنها پشتیبانی کند [۳].

علاوه بر این، عوامل محیطی مرتبط با رقابت بازار، دسترسی به نهاده های تولید، منابع انسانی، زیرساخت ها، و قواعد و قوانین دولتی، برای کسب و کار در “یک کشور در حال توسعه” ، متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشند [۴]. به خصوص، ایران که به عنوان “در حال توسعه” طبقه بندی می شود، به دلیل تاکید بر قوانین و ارزش های اسلامی پس از انقلاب آن در سال ۱۹۷۹، تضاد فرهنگی جالب توجهی را با کشورهای غربی ارائه می کند [۵]. اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط (که در آن هر دو بخش خصوصی و دولتی، اقتصاد را هدایت می کنند) و گذار (که در حال تغییر از یک “اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز” به یک “اقتصاد بازار آزاد” می باشد) با یک بخش دولتی بزرگ است. حدود پنجاه درصد اقتصاد بصورت مرکزی برنامه ریزی می شود و تحت سلطه تولید نفت و گاز می باشد، اگر چه بیش از ۴۰ صنعت به طور مستقیم در بورس اوراق بهادار تهران دخالت دارند. بنابراین، برخی از محققان بیان می کنند که به کارگیری مستقیم نظریه های حسابداری مدیریت جدید پدید آمده در یک بافت خارجی، برای سازش با یک محیط نامعلوم مانند ایران ، به طور کامل قابل قبول نیست [۶-۹].

به طور کلی، در مورد وضعیت فعلی شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های ایرانی، فقدان دانش وجود دارد. استدلال شده است که با توجه به دلایل فرهنگی، شرکت های تولیدی ایرانی در اتخاذ شیوه های حسابداری مدیریت جدید، آهسته هستند و در عوض بر شیوه های سنتی تکیه می کنند. هیچ مدرکی در رابطه با جریان تصویب تکنیک های حسابداری مدیریت در ایران وجود ندارد. پس از این فرض که روش های حسابداری مدیریت مختلف، با توجه به ویژگی های فرهنگی ایران بسیار انتخابی خواهند بود، هدف این مطالعه تحلیل و شناسایی نرخ های اتخاذ نسبی و منافع حاصل از آن روش ها توسط شرکت های تولیدی می باشد.

بررسی ادبیات: یک نکته مهم مورد بحث برای پژوهشگر و کارشناسان مدیریت، انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در سازمان ها می باشد. در سه دهه گذشته، بسیاری از مطالعات در کشورهای پیشرفته، علل مؤثر بر انتشار شیوه های حسابداری مدیریت معاصر[۱] (MAPs) را در شرکت ها بررسی نموده اند و بر توجه به آنها تاکید کرده اند [۱۰-۱۴]. با این حال، نتایج این مطالعات بسیار متفاوت هستند.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد