دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h71

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

عنوان انگلیسی:

A management accounting perspective on safety

چکیده فارسی:

حسابداری مدیریت از تصمیم گیری های سازمان ها با فراهم کردن اطلاعات مربوطه و بررسی عملکردها ، هزینه ها، و منافع عمل های خاص برای مدیران پشتیبانی می کند. محاسبات بر اساس هزینه تسلط عمل، و اقدامات معمول شامل هزینه هر صدمه یا هزینه کل تصادفات می باشد. اطلاعات پولی برای هدایت مربوط به امنیت تصمیم گیری مورد نیاز هستند. علاوه بر تمرکز بر اطلاعات مالی، حسابداری مدیریت نیز باید بر روی اطلاعات غیر مالی، مانند بهبود ایمنی، اهداف امنیت استراتژیک و روابط کارکنان تمرکز کند.

در سرمایه گذاری های مربوط به ایمنی، هزینه های پولی از سرمایه گذاری ها معمولا به خوبی شناخته شده اند، اما بدست آوردن ارزش پولی سود برای محاسبه سخت می باشند. بنابراین، نیاز به روش های ارزیابی هزینه ها، از جمله مزایای غیر مالی و ارزش ایجاد شده هر چند با جلوگیری از اتفاقات وجود دارد. علاوه بر محاسبه هزینه های سرمایه گذاری ایمنی، بهره وری از پیشرفت، از جمله بهبود بهره وری، کیفیت و ارزش حسن نیت ایمنی، باید به خوبی بررسی شود.

هدف این مقاله ترسیم شیوه های حسابداری مدیریت فعلی مربوط به مسائل ایمنی بر اساس یافته های متون مربوط به آن است. علاوه بر این، ما در مورد کاربرد روش های خاص حسابداری مدیریت نیز بحث می کنیم.

در مورد مسائل مربوط به امنیت تصمیم گیری و اینکه چگونه این موضوع می تواند در بهبود شیوه های فعلی بیشتر استفاده شود. روشهای مربوطه عبارتند از روش کارت ارزیابی متوازن، دوره بازپرداخت، نرخ ساده بازگشت و نسبت سود به هزینه. همه آنها استفاده از محاسبه هزینه ها و مزایای امنیت را ارائه می دهند اگر مشکلات اساسی عدم اطمینان، ارزیابی، محیط تجزیه و تحلیل، و کمیت هزینه ها و منافع درک شده باشند. در مورد ارزش قائل شدن برای زندگی انسان در بررسی هزینه سود نیز بحث شده است.

کلمات کلیدی:حسابداری مدیریت ، بررسی هزینه و سود ، سرمایه گذاری امن ، ایمنی هزینه ها ، کارت ارزیابی توازن

  1. مقدمه

۱٫۱٫ سابقه و هدف

مدیریت موفقیت آمیز نیاز به اطلاعات مرتبط برای هدایت تصمیم گیری در سازمان ها دارد. این امر همچنین شامل
تصمیم گیری های مربوط به ایمنی می شود. از نقطه نظر مدیریت ایمنی، اطلاعات به طور عمده برای: (۱) تصمیم گیری در مورد تمرکز بر اقدامات، از جمله مداخلات ایمنی و ماهیت آنها؛ (۲) نظارت بر سطح ایمنی و (۳) ایجاد انگیزه در موقعیت ها برای اقدامات لازم (نگاه کنید به عنوان مثال هیل، ۲۰۰۹) مورد نیازند. علاوه بر این، محاسبات دقیق تر هزینه در مناقصه های واقعی تر، سودآوری مشتری و محاسبات هزینه پروژه (Rikhardsson و Impgaard، ۲۰۰۴)
منجر شود.

در سازمان های امنیت حیاتی مسئول، اهداف مربوط به ایمنی، از جمله به حداقل رساندن حوادث، گاهی اهداف استراتژیک نیز می باشند. تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ها، دستیابی به این اهداف را تحت تاثیر قرار می دهند ؛ از این رو، درک زمینه تصمیم گیری ضروری است.

با این حال، چشم انداز مدیریت ایمنی به طور کلی در مطالعات مدیریت و ادبیات وجود ندارد. فراخوانی برای رویکرد چند رشته ای بیشتر و تعامل با مسائل ایمنی در پژوهش مدیریتی (Zanko و داوسون، ۲۰۱۲) وجود دارد.
نقش حسابداری مدیریت (MA) ارائه اطلاعات برای تصمیم گیرندگان داخلی، به طور معمول مدیران است. بر خلاف حسابداری مالی (FA)، که اطلاعات را برای کاربران خارجی از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و ماموران مالیاتی، فراهم می کند، MA توسط قوانین اجباری مانند استانداردهای حسابداری و به طور کلی اصول حسابداری کنترل نمی شود.

بنا به دلایل اعتباری، اطلاعات تولید شده توسط MA باید در راستای FA باشد. به طور معمول، MA اطلاعات را از FA به دست می آورد. علاوه بر این، اطلاعات MA اغلب در FA، از جمله در ارزش گذاری موجودی استفاده می شود.

بنابراین، هر چند هیچ قانون سختی برای MA وجود ندارد، چهار اصل قواعد حسابداری اخلاقی – احتیاط، ثبات، بی طرفی و ارتباط، باید در ذهن بماند.

اطلاعات MA همچنین برای سرمایه گذاری های مربوط به امنیت و مداخلات مورد نیازند. با این وجود، سنت استفاده از روش MA به خوبی در امور مربوط به امنیت تصمیم گیری مشخص نشده است.

شاخص های ایمنی به طور سنتی برای ارائه این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال، شاخص های خروجی، مانند نرخ تصادفات و روزهای از دست رفته، و شاخص های متوسط، از جمله امتیازات آب و هوا ایمنی و آموزش ایمنی هستند.

برای مسائل مربوط به ایمنی، محاسبات مبتنی بر هزینه تسلط بر عمل دارند، و اقدامات معمول شامل هزینه هر آسیب
یا هزینه کل تصادفات می باشد.

یک مشکل معمول در سرمایه گذاری های مربوط به امنیت این است که هزینه های پولی از سرمایه گذاری ها معمولا به خوبی شناخته شده اند، اما ارزش پولی سود برای محاسبه دشوار است. درست است، به عنوان مثال، در زمان تلاش برای تعریف ارزش شهرت امنیت یک شرکت با توجه به کارمندان و یا مشتریان. بنابراین، نیاز به ارزیابی هزینه سود سرمایه گذاری امنیت به رسمیت شناخته شده است.

از منظر MA، ارزش از دست رفته از طریق هزینه های تصادفی و ایجاد شده از طریق جلوگیری از آنها جالب است.
با این حال، مقایسه هزینه های سرمایه گذاری خاص با منافع نامشخص (به عنوان مثال اجتناب از هزینه های تصادف) مشکل ساز است (نگاه کنید به عنوان مثال Aven و Flage، ۲۰۰۹).

علاوه بر محاسبه هزینه های سرمایه گذاری ایمنی، بهره وری پیشرفت نیز باید ارزیابی شود. اغلب، تنها صرفه جویی در هزینه ها محاسبه می شود، اما بهبود بهره وری و حتی ارزش های حسن نیت امنیت نیز باید اندازه گیری شود.

علاوه بر تمرکز بر اطلاعات مالی، MA نیز در حال حاضر بر اساس اطلاعات غیر مالی، مانند ارزیابی پروژه، برنامه ریزی استراتژیک و ذینفعان روابط (Rikhardsson، ۲۰۰۶) تمرکز دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد