دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۶ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h82

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

عنوان انگلیسی:

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants ’identities

چکیده فارسی:

سه دهه گذشته زیر چتر مدیریت عمومی نوین (NPM) و مدیریت، تحول گسترده ای از حسابداری در بخش عمومی و بودجه از اساس نقدی به تعهدی دیده می شود. با این حال، عمده ای از تحقیقات بعدی، بیشتر در ارزیابی فنی این برنامه ها و کمتر بر اطلاع رسانی در مورد دانش ما از تعامل بین این برنامه ها و حسابداران متمرکز شده است.

همانطور که حسابداران بخش عمومی (PSAs) نهادهای مرکزی در چنین برنامه هایی هستند، هدف این مقاله تمرکز بیشتر بر پیکر بندی دوباره از هویت آنان می باشد. با استفاده از لنز نظری از بازیگر، شبکه، تئوری (ANT) و مفهوم آن از ترجمه، پژوهش حاضر در پی توضیح این است که چگونه PSAs متوجه می شود، از طریق معرفی تعهدی خروجی بر اساس بودجه بندی (AOBB) در دو کشور آلمان تبدیل می شدند.

تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که تغییر رژیم حسابداری یک راه سر راست نبوده است، بلکه حسابداران را با چالش های خاصی در عکس العمل به دستگاه های بهره متعددی که برای ثبت نام آنها در شیوه های جدید مورد استفاده قرار می گرفته است، مواجه می کرده. ما این رفتار را به یک جنبه وبری از PSAs هویت، که مانع رکود جدی پروژه و استراتژیهای مقاومت کل می شوند، بلکه مانع بسیاری از ثبت نام های راحت حسابداران در AOBB، و یا حتی پیشرفت اشتیاق ، لینک می کنیم. این مقاله نشان می دهد که گروههای متعددی از حسابداران، چالش های مختلف در هماهنگی با AOBB را تجربه کرده اند و اینکه هر کدام مصلحت و سرمایه گذاری ها را در توسعه با حسابداری تعهدی فرض کرده اند.

کلمات کلیدی:مدیریت عمومی جدید ، بخش عمومی ، هویت ، حسابداری تعهدی و بودجه ، بازیگر، شبکه، تئوری

  1. مقدمه

” حسابداری نقدی ما بر می گردد به اصول سازمانی دولت پروس. […] که سفارشی برای بخش دولتی ساخته شده بود
و برای قرن ها کار کرد. این یک الگوی موفق در بخش عمومی است. […]همانطور که Beamte [به عنوان مثال آلمان برای خدمتکاران دولت] همه ما سوگند یاد کرده ایم که برای کشورمان خدمت کنیم و به عدالت و قانون احترام بگذاریم. بنابراین ما از سیستم جدید پشتیبانی می کنیم. […] [با این حال]، شک و تردید خاصی در میان من و همکاران من
وجود دارد.” (PSA-5)

افکار فوق در مصاحبه با PSA بیان شد که با AOBB1 برای چندین سال کار می کرد و آنها نشان دادند که بازتاب
در سنت شغلی آنان، کار آنها را برای پذیرش کامل سخت می کند. با توجه به چشم انداز فردی PSAs، ما در متون، به AOBB که نشان دهنده یک بحث جنجالی است کمک می کنیم.

چندین نویسنده استدلال کرده اند که سابقه پیاده سازی AOBB از انتظارات عقب مانده است (به عنوان مثال Lapskey، ۲۰۰۹)، و دیگران، مانند کارلین (۲۰۰۵) و گروت و بودینگ (۲۰۰۸)، بحث های فنی در مورد جوانب مثبت و منفی از AOBB در مقایسه با حسابداری مبتنی بر پول نقد و بودجه بندی را افزایش داده است.

lapsly و Pallot (2000)، مانند Caccia و Steccolini  (۲۰۰۶)هورتون (۲۰۰۶)، و گاتری (۱۹۹۸)، دلایل اساسی برای اصلاحات و نکات برای تاثیر محدود از اصلاحات را در عمل مورد سئوال قرار دادند. با این حال، چگونه اصلاحات چالشی برای PSAs ها شده است زیاد مورد بررسی قرار نگرفته، و نه به اندازه کافی قابل درک است. با توجه به کمبود تحقیقات قبلی، ما به دنبال یک دیدگاه بازیگر محور به منظور افزایش دانش مان از تعامل بین AOBB و PSAs هستیم و به دنبال کشف الگوهای هویت مشترک در میان کارکنان حسابداری.

برای این منظور، ما از کار ترجمه  Callon (1986)در جامعه شناسی ترجمه کار تجزیه و تحلیل معرفی AOBB در دو دولت آلمان، که به ما اجازه می دهد تا به بررسی اثر حسابداری جدید و بودجه بندی ایده ها در هویت حسابداران بپردازیم، کمک می گیریم.

تاکید خاصی بر تمرین حسابداران و چگونه اختصاص هویت آنان داریم- گاهی اوقات بسیار مسئله ساز – از طریق
نقطه عبور اجباری (OPP) AOBB همانطور که اجرا شده بود. یافته های ما از دو دولت نشان می دهد که PSAs    یک نهاد نیست که همگن با اصلاحات واکنش نشان دهد ، بلکه بجای آن از چهار گروه مختلف که با توجه به واکنش های آنها نسبت به AOBB متفاوت اند تشکیل شده است. ما بعدأ نشان خواهیم داد که این گروه ها دارای ویژگی های مختلف هستند و اینکه سن و تجربه عملی آنها با AOBB شرایط پیکر بندی دوباره از هویت آنان می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد