مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h186

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده :  حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

عنوان انگلیسی:

Fair value accounting and market reaction: evidence from Romanian listed companies

چکیده فارسی:

کیفیت اطلاعات حسابداری، به وسیله ی ظرفیت آن برای تصرف واقعیت در مورد موقعیت مالی و عملکرد شرکت ها در مقابله با اعضای علاقه مند، تعیین شده اند.در بورس اوراق بهادار، کیفیت اطلاعات حسابداری مشاهده شده از نقطه نظر اعتبار را می توان از طریق نفوذ نتایج در صورتهای مالی ارزش بازار این شرکت ها، ارزیابی کرد. هدف از این پژوهش، برآورد و آزمون وجود تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزش بازار، براساس رگرسیون خطی چندگانه است. نمونه های آنالیز شده، شامل BSE 64شرکت های ثبت شده، مابین سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ می باشد که داده های آن از صورتهای مالی سالانه وموقت جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی موقت، تأثیر بیشتری بر ارزش بازار نسبت به اطلاعات در صورتهای مالی سالانه، دارد.

کلید واژه ها: ارزش منصفانه، اطلاعات حسابداری، ارزش دفتری، درآمد، ارزش بازار.

۱- مقدمه

با توجه به نظریه نمایندگی،این شرکت به صورت جمعی از قراردادهای مورد توافق توسط عوامل (مدیران) و اصول (سهامداران) در نظر گرفته شده است. این اصول برای نشان دادن منافع آنها و بدست آوردن عوامل اقتصادی مزایای دستور می باشد. این مزایا با موقعیت مالی و عملکرد شرکت تعیین شده و اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی نشان داده شده است. اطلاعات حسابداری برای تمامی سهامداران به منظور تصمیم گیری مفید می باشد. تشریح و ارائه اطلاعات حسابداری، به منظور تنظیم رابطه قدرت بین دو قسمت، عوامل و اصول می باشد. در بورس، سرمایه گذاران (به عنوان اصول)، به موقعیت های مالی و عملکرد شرکت ها، که با اطلاعات موجود در اظهارات سالیانه نشان داده می شوند، توجه خواهند داشت.

سرمایه گذاران به چنین اطلاعاتی به منظور تصمیم گیری استراتژیک در مورد خرید یا فروش سهام، با تأثیر مستقیم قیمت بورس یا سرمایه، نیاز دارند. هدف این مقاله، تجزیه وتحلیل و برآورد تأثیراطلاعات حسابداری ارائه شده توسط یک سری شاخص های مالی اظهارات در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و با تأثیر مستقیم بر قیمت سهام، می باشد. مطالعه ی حاضر، بر روی نمونه ای از ۶۴ شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار بخارست (BSE) در بین سال های ۲۰۱۰ ،۲۰۱۱ انجام شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش، بر وجود تأثیر قابل توجهی از شاخص ها، با توجه به موقعیت مالی و عملکرد شرکت در ارزش بازار شرکت برآورد شده بر قیمت سهام، تأکید کرده اند.

۲- مرور ادبیات فنی و توسعه فرضیات

سودمندی اطلاعات حسابداری و تأثیر آن بر تصمیم گیری کاربران، از ویژگی های کیفی آن، نتیجه می شود. باتوجه به چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، هدف اصل ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، ارتباط برای کاربران اصلی آن و همچنین بیان نمایندگی وفادار می باشد که از استفاده درست از اصول حسابداری ارزش منصفانه بدست می آید. تحقق الزامات تشکیل گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) حسابداری ارجاعی پیشنهادی توسط IASB، به دلیل نمایش بهتر وضعیت و عملکرد مالی، منجر به بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد