مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

مشخصات محصول
قیمت:30000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه فارسی ۲۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H239

مترجم : رویا آقایی وزیری (کارشناس ارشد حسابداری)

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده:  حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

عنوان انگلیسی:

Fair value accounting and corporate debt structure

چکیده فارسی

در این تحقیق، ما تأثیر حسابداری ارزش منصفانه را روی ساختارهای بدهی شرکت یعنی اصطلاح سررسید و امتیازتبدیل دهی را بررسی می‌کنیم. ما بحث می‌کنیم که حسابداری ارزش منصفانه بین دارنده بدهی و سهامداران از طریق تأثیر آن روی کیفیت گزاش مالی تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، آن روی تصمیمات شرکت در مورد ساختار بدهی تأثیر می‌گذارد. نتایج تجربی ما نشان می‌دهد که با ذخیره ثابت ماندن سایر شرایط، استفاده بیشتر از مقیاس‌های ارزش منصفانه در صورتحساب‌های مالی با تقاضای بیشتر برای بدهی قابل تبدیل و بدهی با سررسید کوتاه مدت همراه می‌شوند و نتایج اساسی آر طریق مقیاس‌های ارزش منصفانه سطح ۲ و ۳ ارائه می‌شود. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که کاهش درستی مقیاس‌های ارزش منصفانه است که باعث تقاضای بیشتر برای ابزار ساختار بدهی می‌شود که تناقض‌های نمایندگی دارنده بدهی – سهامدار را کاهش می‌دهد. بعلاوه ما فهمیدیم که هماهنگی منفی بین استفاده از مقیاس‌های ارزش منصفانه سطح ۳ و امتیاز تبدیل یا اصطلاح سررسید بدهی بیشتر برای شرکت‌های عملکرد با ارائه شده است. این تحقیق دیدگاه‌های جدیدی با توجه به تأثیر حسابداری ارزش منصفانه روی ساختار بدهی شرکت فراهم می‌کند. آن همچنین دلایل منظم، فراخوانی برای راهنمایی سنجش بهتر روی ورودی‌های ارزش منصفانه فراهم می‌کند.

  • مقدمه

در این تحقیق، ما نقش حسابداری ارزش منصفانه را در طراحی قراردادهای بدهی شرکت بررسی می‌کنیم. ادبیات مالی و اقتصادی مدت‌ها تشخیص داده که طراحی قراردادهای بدهی می‌تواند بعنوان ابزاری برای کاهش تناقض نمایندگی سهامدار – دارنده بدهی استفاده شود. چندین مطالعه قبلی نشان دادند که کاهش موارد سررسید بدهی یا ارائه تدارکاتی مانند امتیاز تبدیل به کاهش هزینه‌های نمایندگی کمک می‌کند. تناقض‌های نمایندگی بین سهامداران و دارندگان بدهی مستقیماً تحت تأثیر کیفیت گزارش مالی است چون بیشتر گزارش مالی شفاف، نقایص اطلاعاتی دارندگان بدهی را کاهش می‌دهد و اصلاح کارآمد را تسهیل می‌کند. در نتیجه انتظار است که کیفیت گزارش مالی نقشی در تصمیمات شرکت با توجه به طراحی قرارداد بدهی ایفا کند. تحقیق ما روی دو اصطلاح قرارداد مهم بدهی تاکید می‌کند. امتیاز بدهی و سررسید بدهی و بررسی می‌کند که آیا استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در صورتحساب‌های مالی تاثیری روی انتخاب شرکت‌ها در این دو مورد دارد. شرکت‌هایی با کیفیت گزارش مالی پایین تر (بالاتر) معمولاً با تناقض‌های نمایندگی سهامدار – دارنده بدهی بیشتر (کمتر) روبرو هستند که منجر به تقاضای بالاتر (پایین تر) برای استفاده از ابزار قرارداد خاص بدهی بعنوان وسیله کاهش چنین تناقض‌هایی می‌شود. بنابراین روشی که حسابداری ارزش منصفانه روی طراحی قراردادهای بدهی تأثیر می‌گذارد. بستگی به این دارد که چطور مقیاس‌های ارزش منصفانه روی کیفیت گزارش مالی تأثیر می‌گذارد.

اخیراً دو تنظیم کننده اصلی استاندارد (یعنی هیات استاندارد حسابداری مالی، FASB و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی IASB) تلاش‌های مرتبطی در جهت وضعیت گزارش ارزش منصفانه ارائه داده است که ممکن است روی تصمیم گیری سهامداران مختلف شامل سهامداران، دارندگان بدهی و مدیران شرکت تأثیر بگذارد. حسابداری ارزش منصفانه همانند یک شمشیر دو لبه است. طرفداران ارزش منصفانه ادعا می‌کنند که آن ارتباطی و به موقع بودن اطلاعات حسابداری را در مقایسه با حسابداری موارد ارزش قدیمی تقویت می‌کند و بنابراین کیفیت گزارش مالی را تقویت می‌کند. طرفداران حسابداری ارزش منصفانه در مورد هشدارهای مفهومی و کاهش درستی آن نگران هستند. برای مثال بعضی از مقیاس‌های ارزش منصفانه در معرض خطاهای تخمین و یا درستکاری مدیریتی هستند چون آن‌ها بر اساس ارزش بازاری موارد مشابه (یعنی ارزش منصفانه سطح ۲ که در SFAF 157 تعریف شده) یا بهترین تخمین‌های مدیریتی (یعنی ارزش منصفانه سطح ۳ که در SFAS 157 تعریف شده) هستند.

این مقادیر ارزش تخمین زده شده کمتر درست هستند و ممکن است به کیفیت کمتر گزارش مالی منجر شود. مزایا و معایب حسابداری ارزش منصفانه در مورد کیفیت گزارش مالی آن را بصورت یک سؤال باز ارائه می‌دهد که آیا استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در صورتحساب‌های مالی را تشدید می‌کند یا تناقض‌های نمایندگی را بین سهامداران و دارندگان بدهی کاهش می‌دهد. برای پاسخ به این سؤال، ما در این تحقیق بطور تجربی تأثیر حسابداری ارزش منصفانه را روی تصمیم شرکت با توجه به دو اصطلاح قرارداد بدهی بررسی کردیم: امتیاز تبدیل و سررسید بدهی که در ادبیات قبلی بعنوان دو ابزار کاربردی برای بررسی تناقض‌های نمایندگی سهامدار – دارنده بدهی بررسی شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد