مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی : چالش ها و تجارب روسی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H225

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی : چالش ها و تجارب روسی

عنوان انگلیسی:

Continuing Professional Development of Accounting and Auditing: Russian Experienceand Challenges

چکیده فارسی:

توسعه ی مداوم کیفیت حسابرسان و حسابداران حرفه ای به عنوان عامل ترقی شرکت ها محسوب میشود. چنین ادعا میگردد که رشد و توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداران، تشکیل و ارائه ی گزارشات شرکتی با کیفیت عالی را بالا میبرد. مطابقت با الزامات آموزشی حرفه ای توسط حسابرسان و حسابداران میتواند در دقت و قابلیت اطمینان گزارشات مالی و مدیریتی شرکت موثر واقع شود. در میان اکثر زمینه های مورد نیازبرای توسعه ی نیروی کاری، آموزش کادر حسابداری، بهبود برنامه های آموزشی برای حسایداران و حسابرسان، بروزرسانی فرآیند آموزش برای ارگان دخیل در گزارشات شرکت بشمار میروند. همچنین قابل توصیه اینست که توسعه ی حرفه ای و مداوم تنها در مورد حسابداران ارشد نبوده و برای حسابداران جوانتر نیز ارائه گردد. یک طرح استراتژیک برای کارکنان، تهیه ی گزارشات شرکتی با کیفیت عالی، سازماندهی عملیات پیاده سازی آن از اهمیت اصلی و اولیه برخوردار است.

واژه های کلیدی: گزارش شرکتی، گزارش جامع، توسعه ی حرفه ای مداوم

  1. مقدمه

سوال مورد بحث در این مقاله به بررسی و مشخص نمودن مسیر حرکت و چالش هایی میپردازد که در ارتباط با آموزش حسابداری حرفه ای مستمریست که نیازهای آموزشی مختص متخصصان رشته  را قادر به آماده سازی، انتشار و تفسیر اطلاعات مالی کند. آموزش حسابداری مسمتر فعالیتی تکاملی و حرفه ایست که بر پایه ی استمرار آموزش بهمراه ایجاد شرایطی برای آماده سازی و تایید متخصصان باتجربه عالی استوار است. متخصصان حسابداری اکثرا درگیر یادگیری مادام العمر میشوند.

آموزش حسابداری مسنمرابزاری موثر در تعیین الزامات رقابت حرفه ای حسابداران، سطح خاص از آموزش و تربیت آنها، مهارتها و تجارب مورد نیاز در تخصصی کردن آنها است. رضایت و تمایل آنها به مطابقت داشتن با استانداردهای اخلاق حرفه ای نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. شرایط کنونی با این واقعیت مشخص میشود که سیستم آموزشی حسابداری و اجزای آن با نام آموزش حسابداری حرفه ای مازاد، دستخوش تغییرات اساسی است. تحت این شرایط مسائلی که حل نشده و مبهم باقی میمانند شامل موارد زیر میگردند:

  • همکاری عوامل کلیدی و مهم دخیل در آموزش حسابداری، هماهنگی و ارتباط آنها ( بعنوان مثال با وزارت آموزش و پرورش و علوم روسیه و شورای روش شناختی دانشگاه ها) تا اینکه برنامه ها همواره با چالش های مدرن منطبق شوند.
  • کمبود حسابداران حرفه ای شایسته و کارکنان دفترداری (ساماندهی)
  • پیشرفت و بهبود برنامه ها در دانشگاه ها و سازمانهای حرفه ای بمنظور برآوردن چالش ها و روندهای اخیر بین المللی، تاسیس سایر موسسات مرتبط با این رشته و آموزش حسابداری
  • تاسیس سایر موسسات مرتبط با این رشته و آموزش حسابداری
  • نیاز برای آموزش مربیان جهت شکل دهی، استفاده و کنترل گزارشات شرکتی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد