مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M577

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Current tendencies of the development of service of human resources management

چکیده فارسی:

خدمات مدیریت منابع انسانی قادر به اعمال نفوذ بر افزایش نتایج حاصل از فعالیت سازمانی می باشد. بنابراین بهره وری عملکرد خدمات مدیریت منابع انسانی، تا حد زیادی به دقت ایجاد ساختار سازمانی آن بستگی دارد. مطالعات انجام شده مجاز به نمایش تمایلات اصلی هستند که توسعه خدمات منابع انسانی را در شرایط عمل اقتصادی مدرن، به ویژه در شرکت های روسی، مشخص می کنند. این مورد همچنین فاکتورهایی را که تأثیر اساسی در ساختار بخش های عملکردی داشته و اولویت های آنها در خدمات مدیریت منابع انسانی در سازمان های مدرن را تعریف کرده اند.

کلیدواژه ها: منابع انسانی، خدمات مدیریت منابع انسانی، بهره وری، عوامل، تغییرات،توسعه.

۱- نقش منابع انسانی

منابع انسانی سازمان به صورت پیچیده ترین سیستم اجتماعی برای مدیریت می باشد که توانایی منحصر به فردی برای تنظیم و توسعه خود دارد. این سیستم قادر به انتخاب و تعیین اهداف خاص می باشد که به طور اجتماعی، رفتار آن را تغییر می دهد. این موضوع به طور بسیار حساسی تحت تأثیر روش مدیریتی می باشد. اگر چنین تأثیری با استفاده از روش آموزش ناهنجارها و از رده خارج انجام گیرد، بازده تولیدی، سریع تر و تندتر از سایر انواع منابع، سقوط خواهد کرد. در همان زمان، راه حل هایی دقیق و روش های انتخابی درست تأثیرگذار می تواند نتایج بیشتر و قابل توجه تر از آنچه مورد انتظار بوده است، در رابطه با سرمایه گذاری تولیدی، که بیشتر در دراز مدت ایجاد شده اند را ارائه دهند.

بنابراین، خدمات مدیریت منابع انسانی در حال حاضر به عنوان یک استراتژی کلیدی در توسعه اکثر شرکت ها در نظر گرفته شده است. به نظر طبیعی می رسد که با توسعه روش های مدیریت استراتژیک در شرکت های کشورهای صنعتی توسعه یافته، ساختار عملکرد متمرکز مدیریت منابع انسانی، با افزایش قابل توجهی در تعدادی از وظایف مختلفی که به آنها واگذار شده است نیز به طور جدی درحال توسعه می باشند. تجربه واقعی نشان می دهد که خدمات مدیریت منابع انسانی برسهم اشخاص در اجرای رشد بهره وری مورد نیاز و رقابت شرکت، تأثیرگذار می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد