مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M597

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

عنوان انگلیسی:

Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations

چکیده فارسی:

توسعه و شناسایی توانمندی های مدیریتی، ابزارهای مهمی از مدیریتی منابع انسانی می باشند که هدفشان رسیدن به اهداف راهبردی سازمانی می باشد. به دلیل تغییرات و پیشرفت های کنونی، توجه بیشتری نسبت به شخصیت مدیران و توانمندی های آنها می شود زیرا آنها به صورت منبع مهمی از دست یابی به مزیت رقابتی در نظر گرفته می شوند. هدف این مقاله، شناسایی توانمندی های مدیریتی در فرایند کسب موقعیت های شغلی خالی در سازمانهای دانش مبنا در جمهوری چک می باشد. این هدف با ارجاع به پروژه ی پژوهشی GACR بنیاد علمی چک تعیین شده است که بر شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا در جمهوری چک تمرکز دارد. این همسانی با چارچوب پروژه ی پژوهشی اساسا طراحی شده است و بر مبنای تحلیل محتوای ارتباطات رسانه ای همانند تبلیغات تحقق یافته است که ابزاری می باشد که از طریق آن سازمانهای دانش مبنا به دنبال نامزدهایی برای موقعیت های مدیریتی خالی می باشد. اولین بخش از مقاله به رهیافت های نظری در مورد سازمانهای دانش مبنا و مسائلی درباره ی توانمندی می پردازد. دومین بخش مقاله به ارزشیابی پیامدهای پژوهش پرداخته و گامهای اساسی کاربرد توانمندی ها را  خلاصه می کند. بخش نهایی نیز منافع و دشواری های کاربرد رهیافت توانمندی مبنا را به عنوان ابزاری از مدیریت موثر سازمانها و هدف دست یابی به مزیت رقابتی بررسی می کند.

واژگان کلیدی: مدیر، توانمندی ها، توانمندی های مدیریتی، سازمان های دانش مبنا، مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد