مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۳۷    صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h156

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری

عنوان انگلیسی:

Annual reporting by an Australian government department: 3 A critical longitudinal study of accounting and organisational 4 change

چکیده فارسی:

دوره جنگ جهانی دوم تا حال حاضر، پیشگام و منادی تغییر و اصلاحات در بخش دولتی استرالیا و در بخش ملل دیگر از لحاظ مدل ها، شیوه ها و روش های ارائه خدمت و اداره کار بوده است. در حالی که این تغییرات اثرات منتجه [۱]معنی داری برای رفتارهای مربوط به گزارشدهی سالانه دوایر دولتی در استرالیا داشته است، این تحقیق، ملحوظات اندکی از این جنبش به لحاظ شکل و محتوای گزارش های سالانه ارائه کرده و توضیحات کافی برای این تغییر در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این تحقیق وجود نداشته است. هدف این بررسی تاریخی، شناسایی و تفسیر انتقادی این تغییرات در گزارشهای سالانه دایره امنیت/ خدمات اجتماعی با بررسی آرایش این تغییرات و گنجاندن گزارشات کلیدی از دهه ۱۹۴۰ تا اوایل ۱۹۹۰ با بکارگیری مفهوم عینی سازی مارکسی[۲] توسط لوکاس (۱۹۷۱) است.

  1. مقدمه

به لحاظ تاریخی، رسومات بخش دولتی استرالیا (APS) پیوستگی شدیدی به وضع موجود داشت که بعدها با تلاش مداوم موفق به تغییراتی شد. تغییرات در فلسفه مدیریت در APS، نیاز دوایر دولتی به پاسخگویی را اصلاح کرد و درنتیجه در رفتارهای مربوط به گزارشدهی سالانه تغییر ایجاد کرد. مطالعات و پیشینه کافی در این زمینه بوِیژه در یک دوره متمادی وجود نداشته که بتواند تحلیل تفصیلی از محتوای گزارش های سالانه بخش دولتی ارائه دهد و تحقیقات اندکی وجود داشته که دیدگاه های انتقادی و نظری در این زمینه داشته باشند. این موضوعات با تحلیل محتوایی منتخبی از گزارشات سالانه از سال ۱۹۴۱-۱۹۴۲ تا ۱۹۹۱-۱۹۹۲ دایره خدمات اجتماعی و جایگزین آن دایره امنیت (تامین) اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند (از این به بعد هردو اصطلاح DSS نامیده می شوند).

DSS در قالب کنونی آن (پایه گذاری شده در سال ۱۹۹۷) تحت کنترل دایره خدمات انسانی (خلق شده در ۲۰۰۴) بسیار حائز اهمیت است و یکی از بزرگترین دوایر دولتی در کشورهای مشترک المنافع از لحاظ اعداد و ارقام مربوط به بودجه و کارمند و نقش منحصر به فرد آن به عنوان ارائه دهنده اصلی درآمد مالیاتی دولت (مالیات پردازنده)، بازنشستگی و استخدام و خدمات اجتماعی محسوب می شود. DSS یکی از معدود دوایری است که از زمان تاسیس خود گزارش سالانه منتشر کرده است.

از لحاظ اینکه چرا شکل و محتوای گزارش های سالانه سازمانی APS در طی زمان تغییر کرده است، مطالعات تحقیقی بویژه بازبینی های دولتی (مثل JCPA، ۱۹۷۹، ۱۹۸۶، ۱۹۸۹،SSCFPA ، ۱۹۸۹) بیان می دارد که تغییرات به این منظور رخ داده است که پاسخگوی دیدگاه های گسترده تری باشد که با بکارگیری مدل موجود در بخش دولتی در مدیریت جدید دولتی (NPM) بوجود آمده و با آن متناسب شده است. در این مقاله با اتخاذ دیدگاهی انتقادی و دیدگاه منطقی مارکسیستی در نماد عینی سازی لوکاس (۱۹۷۱) جنبه های گوناگون این تعبیر به چالش کشیده شده اند. این تحلیل و تفسیر طولی گزارش بخش دولتی با پیام هایی برای تحقیقات تاریخی حسابداری جهت بررسی مسائل مرتبط با تغییر در حسابداری همراه می شود (گومز ۲۰۰۸، مالت بی ۱۹۹۹، ناپیر ۲۰۰۱). نقش چنین پیشینه­ای در حسابداری “بررسی چرایی و چگونگی تغییر در حسابداری” با یک ماموریت محوری، آن است که ماهیت و فرایند تغییر را تشریح کرده و آنها را به ترتیب تاریخی بیان می کند یا اینکه بیان می کند چطور یک رویداد موجب تغییر در حسابداری می شود یا اینکه چطور چندین عامل به تغییر کمک کرده اند (بیسمان ۲۰۱۲ صفحه ۱۶). در ارزیابی این چالش و دلایل تاکیدکننده آن پیامدهایی برای تفکر، سیاست و رویه کنونی و آینده حسابداری و برای روش هایی که گزارش سالانه بوسیله آنها آماده می شوند، وجود دارد و سهامداران کارکردها و فواید این گزارش ها را درک می کنند.

بخش ۲ و ۳ این مقاله به اختصار مروری اجمالی بر تغییرات این موارد و مدیریت APS و مقررات مربوط به گزارشدهی دارد و بخش ۴ مطالعات تحقیقی در ارتباط با رفتارهای مربوط به گزارش سالانه موسسات بخش دولتی را مرور می کند. شمای کلی ماهیت تاریخی این تحقیق، مفاهیم کلیدی عینی سازی مارکسی (لوکاس ۱۹۷۱) و سپس بحث در مورد روش شناسی ها (بخش ۵) و تحلیل توصیفی (بخش ۶) و تفاسیر انتقادی (بخش ۷) این سبک و محتوای شش گزارش کلیدی سالانه ارائه می شود. در بخش ۸ این مقاله، مباحث مربوط به جمع بندی و پیامدها ارائه می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد