مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M601

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

عنوان انگلیسی:

Effect of management commitment to internal marketing onemployee work attitude

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان را از طریق شیوه های بازاریابی داخلی مورد بررسی قرار می دهد. داده ها از ۲۰۱ کارمند تمام وقت هتل های چهار ستاره و بالاتر در ماکائو، چین جمع آوری شده است. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به شیوه های بازاریابی داخلی از جمله ارتباطات داخلی رسمی و غیر رسمی مرتبط می باشد، بگونه ای که ارتباطات داخلی رسمی موجب تسهیل ارتباطات داخلی غیر رسمی می گردد. علاوه بر این، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی رسمی بر نگرش کاری کارکنان تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر به درک عمیق تر زنجیره خدمات منفعتی داخلی کمک می کند.

واژگان کلیدی: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی (MCIM) ، شیوه های بازاریابی داخلی ، نگرش کاری کارمند  (EWA)  ، هتل ها ، ماکائو

  1. ۱. مقدمه

صنعت گردشگری و مهمان نوازی از جمله بخش هتل ستون مهمی از اقتصاد بسیاری از شهرها و کشورهای آسیایی است (لای و تو، ۲۰۱۰؛ لی و هانگ، ۲۰۱۰؛ سانگ و چون، ۲۰۱۲؛ سایگ و همکاران،^(۱*) ۲۰۱۱). ماکائو، که به عنوان مرکز جهانی بازی ها شناخته شده (تو و همکاران، ۲۰۱۳)، بیش از ۲۸ میلیون بازدید کننده در طول سال را به خود جذب می کند (DSEC، ۲۰۱۲). ماکائو با مساحت کل ۲۹٫۹ کیلومتر مربع و جمعیت ۰٫۶ میلیون نفر، دارای ۵۱ هتل سه ستاره یا بالاتر است، که ۱۳ هتل آن چهار ستاره و ۲۶ هتل پنج ستاره هستند. تعداد کل اتاق های مهمان برابر با ۲۱۷۴۶ است (DSEC، ۲۰۱۲). برآورد شده که این تعداد سالانه حدود ۲۰۰۰ اتاق به دلیل باز شدن یکی یا دو هتل پنج ستاره در سال های آتی افزایش یابد (کیم،^(۲*) ۲۰۱۲). از این رو، سازماندهندگان هتل ها برای کسب و حفظ رضایت مشتری در این محیط رقابتی تجاری مجبور به ارائه خدمات عالی هستند.

کاندامپولی،^(۳*) پیشنهاد می کند که در محیط مرتبط فشرده، یک سازمان خدماتی باید رو به سوی بازاریابی داخلی جهت ترویج ارزش سازمانی به کارکنان بیاورد و روابط خود با کارکنان را به صورت موازی با بازاریابی خارجی که بر روی مشتریان متمرکز است مدیریت نماید. بری و همکاران،^(۴*) (۱۹۷۶) مفهوم بازاریابی داخلی را معرفی کزده، و بعدها (بری، ۱۹۸۱، ص ۳۴) بازاریابی داخلی را بدین گونه تعریف نمودند “دید به کارمندان به عنوان مشتریان داخلی، دید به شغل به عنوان محصولات داخلی که برآورده کننده نیازهای این مشتریان است، در حالی که به اهداف شرکت نیز می پردازد”. آرنت و همکاران،^(۵*) (۲۰۰۲) استدلال می کنند که بازاریابی داخلی باید پیش از بازاریابی خارجی صورت گیرد، زیرا ترویج خدمات عالی قبل از تشویق کارکنان به ارائه آنها

 

هیچ معنی ای ندارد. کاسلوان و همکاران،^(۱*) (۲۰۱۰) نشان دادند که بازاریابی داخلی همه کارکنان را به عنوان مشتریان داخلی محسوب نموده و برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خارجی، ابتداً باید مشتریان داخلی خود راضی و با انگیزه باشند.

هسکت و همکاران،^(۲*) (۱۹۹۴) زنجیره خدمات منفعتی را به عنوان یک چارچوب یکپارچه سازی تعریف نمودند که کیفیت خدمات داخلی و رضایت کارکنان را به عملکرد خارجی سازمانی مانند رضایت مشتری، سود، و رشد پیوند می دهد. هسکت و همکاران (۱۹۹۴) نشان دادند که زنجیره خدمات منفعتی با دیدگاه تعالی خدمات مدیریت ارشد شروع می شود. مدیریت ارشد که زنجیره خدمات منفعتی را درک می نماید باید به توسعه و حفظ فرهنگ سازمانی بپردازد که بر خدمات به کارکنان و مشتریان تمرکز دارد.

با یکپارچه سازی جنبه های سازمانیِ زنجیره خدمات منفعتی با مفهوم بازاریابی داخلی، این مطالعه به بررسی ارتباط بین تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی،^(۳*) (MCIM)، شیوه های بازاریابی داخلی، و نگرش کاری کارکنان،^(۴*) (EWA) می پردازد. تحقیقات گذشته اثر تعهد مدیریت را بر روی جنبه های مختلف مانند مدیریت کیفی، مدیریت محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، بهداشت، کسب فن آوری، و کیفیت خدمات در نگرش و رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی بررسی نموده است (ائر و اوشاگسی، ۱۹۹۸؛ کاسیو و همکاران، ۲۰۱۰؛ چان و هاوکینز، ۲۰۱۰؛ کلارک و همکاران، ۲۰۰۹٫ چونگ و تو، ۲۰۱۰؛ گراسیا و همکاران، ۲۰۰۴؛ هاوارد و فاستر، ۱۹۹۹؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۹٫ سیمن و ایوز،^(۵*) ۲۰۰۶). لدکین و وبر،^(۶*) (۲۰۱۱) استدلال می کنند که رهبران صنعت گردشگری باید در مورد این صنعت پرشور و اشتیاق باشد، واقعا عاشق خدمت به مشتریان بوده، و قادر به برقراری ارتباط موثر با کارکنان در تصمیم گیری مهم آنان باشند. با این حال، تعریف

 

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به عنوان میزان نحوه ادراک تیم مدیریتی از نیازها و ارزش های کارکنان و توجه به رفاه و رضایت کارکنان (با آنها به عنوان “مشتریان داخلی” رفتار نماید) هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی مهم، این مطالعه به بررسی تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی از دیدگاه کارکنان پرداخته، و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر روی نگرش کاری کارکنان که شامل احساسات کارکنان نسبت به کار و تمایل آنان به تلاش مضاعف می شود را (لینگز و گرینلِی،^(۱*) ۲۰۰۵) از طریق شیوه های بازاریابی داخلی موثر مشخص می نماید. درک تاثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر روی نگرش کاری کارکنان باعث روشن سازی نحوه برخورد تیم مدیریت ارشد جهت ایجاد انگیزه در کارکنان رودر رو با مشتری و پشتیبانی خدمات در ارائه خدمات عالی می شود.

بخش زیر به بررسی ادبیات و توسعه فرضیه می پردازد. پس از آن، روش تحقیق و یافته های مطالعه تجربی که با کارکنان هتل های ماکائوئی صورت پذیرفته، ارائه می شود. این مقاله با مفاهیم مدیریتی، محدودیت ها و تحقیقات آینده خاتمه می یابد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد