دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه : تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h95

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه :  تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

عنوان انگلیسی:

:The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting

چکیده فارسی:

در اکثر موارد (حداقل در بازارهای بزرگ سهام در اروپا) شرکت های فهرست شده خود مالک یک یا چند شعبه هستند و در نتیجه موظف به دوبار گزارش دهی می باشند و نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی دارند – یکی در سطح فردی، دیگری در سطح گروهی. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۵، شرکت های ذکر شده در بازارهای سهام اروپا می بایستی IFRS را برای تهیه حساب های گروه خود اتخاذ می کردند، در نتیجه نیاز به درخواست قوانین و مقررات حسابداری مختلف هم داشتند: IFRS برای حساب های گروهی و دستورات اروپائی برای حساب های فردی. این مطالعه به بررسی از طریق مطالعه بررسی ارتباط تاثیر تجربی تصویب اجباری IFRS که در سال ۲۰۰۵ شروع شده در کیفیت مطلق و نسبی (اندازه گیری از طریق ارزش ارتباط) از اطلاعات مالی فراهم شده توسط حساب های تلفیقی برای شرکت های فهرست شده در بزرگترین بازارهای سهام در اروپا (لندن ، پاریس و فرانکفورت مبادلات سهام) می پردازد. نتایج نشان دهنده افزایش کیفیت اظهارات تثبیت (ارزش ارتباط) وقتیکه IFRS به تصویب رسید، که درنتیجه تصویب IFRS در اروپا منجر به مطابقت بهتر با اصول حاکمیت شرکت OECD در افشای کیفیت بالا و شفافیت شد. علاوه بر این، افزایش در مازاد کیفیت عرضه شده توسط حساب های گروهی نسبت به حساب های فردی شرکت های مادر، در جائیکه تصویب IFRS  برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی اجباری شود مسلم و قطعی است.

کلمات کلیدی : صورتهای مالی تلفیقی ،  IFRS تصویب ، کیفیت گزارشگر

مقدمه:

اطلاعات مالی عمدتا از طریق صورتهای مالی اشخاص (ذکر شده در بازار سرمایه) تامین می شوند. در اکثر موارد                (حداقل در بازارهای بزرگ سهام در اروپا) شرکت های فهرست شده خود دارای یک یا چند شعبه هستند، و در نتیجه (از طریق قانون حسابداری ملی و نیز مقررات سهام مبادله) موظف به تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه خود می باشند.

در عین حال، به عنوان اشخاص حقوقی، شرکت ها بصورت قانونی موظف به ارائه صورتهای مالی فردی هستند. در نتیجه، شرکت های مادر موظف به دوبار گزارش دهی هستند، نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی دارند – یکی در سطح فردی، دیگری در سطح گروهی. علاوه بر این، از اول ژانویه ۲۰۰۵، شرکت های لیست شده در بازارهای سهام اروپا می بایستی IFRS را برای تهیه حساب های گروه خود اتخاذ می نمودند.

در نتیجه، شرکت های مادر اروپائی فقط نیاز به آماده سازی دو مجموعه از صورتهای مالی ندارند، اما همچنین نیاز به اعمال قوانین و مقررات حسابداری مختلف دارند: IFRS برای حساب های گروهی و دستورات اروپائی برای حساب های فردی.

بنابراین، سوال زیر مطرح می شود – تاثیر تصویب اجباری IFRS در اتحادیه اروپا در کیفیت مطلق و نسبی  (اندازه گیری شده از طریق ارزش ارتباط) گزارش مالی تلفیقی چیست؟

محیط مناسب برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی در بازار سرمایه، که در آن تصمیم گیری سرمایه گذاران (به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات مالی) به طور مستقیم در قیمت سهم نهاد گزارش منعکس می شود. در این زمینه، ارتباط ارزش بازار (به عنوان یک مشخصه اصلی و اساسی از کیفیت اطلاعات مالی) توسط قابلیت اطلاعات مالی برای تصرف یا خلاصه کردن اطلاعات که بر قیمت سهم تأثیر می گذارد (فرانسیس و شیپر، ۱۹۹۹) اندازه گیری می شود.                      با  در نظر گرفتن همه این جنبه ها، هدف از این تلاش علمی انجام بررسی مطالعه ای در این ارتباط به منظور بررسی   تاثیر اجباری تصویب IFRS در ۲۰۰۵ در ارزش ارتباط مطلق و افزایشی (و در نتیجه در کیفیت) از اطلاعات مالی عرضه شده توسط گزارش مالی تلفیقی می باشد.با توجه به ارتباط ارزش اطلاعات تلفیقی در انتقال IFRS، یک سری از مطالعات تجربی وجود دارند که ثابت شده باعث افزایش ارزش بازار در ارتباط با تصویب IFRS  می شوند  (Bartov و Jermakowicz و همکاران، ۲۰۰۵ ، بارت و همکاران، ۲۰۰۷؛ لین و Paananen، ۲۰۰۷).

با این حال، مطالعاتی نیز وجود دارد که نشان می دهد IFRS باعث افزایش ارتباط ارزش بازار صورتهای مالی تلفیقی نشده است (. کالائو و همکاران، ۲۰۰۷؛ هانگ و Subramanyam، ۲۰۰۷؛ Gjerde و همکاران ۲۰۰۸،. Paananen، ۲۰۰۸). بر اساس مطالعات اخیر (آرمسترانگ و همکاران، ۲۰۱۰)، برنامه اجباری IFRS در هنگام ارائه صورت های مالی تلفیقی با شروع سال ۲۰۰۵ بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری را که توسط سرمایه گذاران دیده شده نشان داده است. یادآوری این مطلب  به شرح زیر سازماندهی شده است.

بخش بعدی روش تحقیق (از جمله انتخاب نمونه و همچنین ایجاد فرضیه ها و مدل های تجربی) را توضیح می دهد. بخش ۴٫۳ گزارشی از آمار توصیفی می دهد در حالی که در بخش ۴٫۴ ما نتایج تجربی به دست آمده را توضیح می دهیم. در بخش آخر، خلاصه ای از نتایج و نتیجه گیری ها ارائه می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد