مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M593

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات: یک مطالعه ی موردی از ماهیگیری ماهیان بسترزی  مدیترانه ای

عنوان انگلیسی:

Multi-criteria decision-making for fisheries management:Acasestudy of Mediterranean demersal fisheries

چکیده فارسی:

در این مقاله چارچوب تصمیم گیری پیشنهاد شده که نظریه مطلوبیت چند وجهی و فرایند سلسله مراتبی تحلیلی را ترکیب می کند، تا به ارزیابی عملکرد سیاست های مدیریت شیلات بپردازد. این چارچوب بوسیله ی به کاربردن آن در ماهیگیری ماهیان بسترزی مدیترانه ای(GSA 18، دریای آدریاتیک) مشخص شده، که برای آنها مجموعه ای از دستورالعملهای مدیریتی ارزشیابی می شوند تا به اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی بپردازند. برای رسیدن به این هدف ۱) مجموعه از معرفهای زیستی و اجتماعی اقتصادی مشخص شده است و در یک سلسله مراتب مناسب طبقه بندی شده است، ۲) مجموعه ای از تابع های سود تعریف شده است تا سطح رضایت مرتبط با مقادیر متفاوت از شاخص ها را بیان کند، و ۳) یک گروه وزنی، که اهمیت نسبی هر شاخص را برای سود کلی نشان می دهد، که از طریق مقایسه ی دو به دوی شاخص ها مشتق شده است. رهیافت پیشنهاد شده سود، ابزار حمایت از تصمیم گیری کاربردی را فراهم می کند تا طرح های مدیریتی را شناسایی کند که بیشتر از منظر جامعه مطلوب هستند، بنابراین، یک سازش مناسب بین جنبه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی مسئله را فراهم می کند. ساختار انعطاف پذیر این چارچوب، امکان شمولیت معیارهای متفاوت مدیریتی و توابع مطلوبیت را برای کاربرد در مسائل تصمیم گیری گوناگون فراهم می کند.

واژگان کلیدی: فرایند سلسله مراتبی تحلیل، سیستم های حمایت تصمیم گیری، مدیریت ماهیگیری، ماهیگیری مدیترانه ای، نظریه مطلوبیت چند وجهی، تصمیم گیری چند معیاری

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد