دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h81

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

عنوان انگلیسی:

Audit committee accounting expertise, expectations management, and nonnegative earnings surprises

چکیده فارسی:

ما بررسی می کنیم که آیا وجود کارشناس حسابداری در کمیته حسابرسی  مدیریت انتظارات را  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی محدود می کند. به منظور کنترل انتخاب درونی یک کارشناس حسابداری  ما مواردزیر را در یک شرکت با کارشناس حسابداری که در کمیته حسابرسی به خدمت گرفته می شود بررسی می کنیم : ۱ـ  مدیریت انتظارات کمتر برای جلوگیری از شگفتی سود منفی ۲ـ شگفتی های  درآمدی کمتر غیرمنفی از طریق مدیریت انتظارات. ۳ـ شگفتی های  درآمد نامنفی بیشتر که کمتر مستعد ابتلا به دستکاری درآمد و درآمد انتظارات  می باشد. با این حال،  گنجاندن یک کارشناس حسابداری در کمیته ی حسابرسی،  مدیریت انتظارات را  فقط در دوره های موقت. محدود می کند. در حالی که براون و Pinello (ـ۲۰۰۷) دریافتند که  ویرایشهای پایینی در پیش بینی های تحلیلگران در سه ماهه چهارم، اهمیت بیشتری دارد ، آنها نیز شگفتی درآمد نامنفی کمتری را کشف نمودند. به طور همزمان  نشان داده می شود که با یک متخصص حسابداری  کمیته های حسابرسی احتمالا  سه ماهه چهارم تجدید نظر رو به پایین را با هدایت بیشتر از طریق دستکاری کمتر مشاهده می کنند   و در نتیجه تمرکز این روند کاهشی تنها در مدیریت انتظارات در دوره های موقت عملی می باشد

مقدمه

مدیران  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی به دلیل از دست رفتن اهداف ناسازگار منفی درآمد ی  قیمت سهام شرکت برانگیخته می شوند.  برای جلوگیری از شگفتی سود منفی، اسناد و مقالاتی موجود است که مدیران به احتمال زیاد  درآمد را به سمت بالا دستکاری می کنند و / یا تحلیلگران درآمد را به انتظارات رو به پایین راهنمایی می کنند و اینها ، تاکتیک های هستند که اغلب به عنوان بازی شگفتی های درآمد، توسط سازمان تنظیم مقررات و مطبوعات مالی نامیده می شوند. در حالی که مطالعات اخیر نشان می دهد که بازار  در  مورد درامدهای شرکت که فقط انتظارات حسابداران را در دوره post-Sarbanes Oxley Act (ـSOX)  تحریک می کند،مرددتر است، مدیران مالی بااستفاده از بررسی گراهام و همکاران، نشان دادند که مواجهه یا غلبه بر انتظارات درامد بعنوان یک سیگنال مهم در بازار درمورد عملکرد اینده شرکت باقی می ماند. شواهد  متون قبلی نشان می دهد که کیفیت مواجهه و یا غلبه بر انتظارات درآمد  به عنوان یک سیگنال مهم در شرکت است که به احتمال زیاد بااختلالات تاکتیک های در معرض خطر برای جلوگیری از شگفتی سود منفی سازگار می باشد. بدارد و همکاران. (۲۰۰۴) و لین و هوانگ (۲۰۱۰) دریافتند که یک ارتباط منفی بین متخصصین حسابداری کمیته حسابرسی و مدیریت سود رو به بالا، وجود دارد که نشان می دهد که نظارت یک کارشناس حسابداری می تواند  اختلالات مواجهه و یا غلبه بر انتظارات  درآمد  مربوط به مدیریت سود را کاهش دهد. هدف از مقاله ما  بررسی این است که آیا شرکت با یک متخصص حسابداری می تواند  در کمیته ی حسابرسی به منظور کاهش اختلالات  محدود نمودن مدیریت انتظارات رو به پایین به کار گرفته شود. از آنجا که مسئولیت اصلی کمیته حسابرسی  نظارت بر فرایند گزارشگری مالی،می باشد،  کارشناس حسابداری در کمیته،  مدیریت سود پیش بینی شده را محدود می کند.

با این حال، مدیریت انتظارات، تنها یک استراتژی گزارش دهنده است و اثر مستقیمی بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. مدیریت انتظارات به طور معمول با پیش بینی های خوش بینانه شروع می شود که موضوعات را  در اوایل دوره پیش بینی تحلیل می کند ، به دنبال ان تجدید نظر رو به پایین به یک سطح قابل غلبه  یا قابل مواجهه به عنوان روش های اعلام درآمد دست می یابد. به منظور وادار نمودن پیش بینی های تحلیلگران  به تجدید نظر رو به پایین ، مدیران نیاز دارند تا انتظارات درآمدی تحلیلگران را  با صدور هدایت های درآمد ی و یا انتشارات مطبوعاتی به سمت پایین هدایت کنند. بنابراین، با توجه به انتظارات مدیریت، نمونه ای از مدیرانی که از اختیارات خود برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سوء استفاده می کنند شناخته می شوند در حالی که ابهام در اطلاعات منتقل شده همراه با مواجهه و یا غلبه بر انتظارات درآمد ایجاد می شود. به عنوان مثال، بازار بورس نیویورک (NYSE) به صراحت نیاز به کمیته حسابرسی به منظور بحث در مورد آشکار سازی مباحث مدیریت شرکت و تجزیه و تحلیل ان (MD & A)، انتشارات مطبوعات درآمد، و هدایت درآمد ارائه شده به تحلیل گران مالی و نمونه های رتبه بندی را مشخص می سازد . علاوه بر این، هنگام ارائه راهنمایی برای پیاده سازی بخش ۳۰۲ از SOX، که  به شرکت های دولتی برای حفظ کنترل های افشای موثر و روش های ان اشاره دارد ، SEC توصیه می کند  (اما نیاز نیست) که شرکت  یک کمیته افشا ایجاد کند  که مسئول افشای اطلاعات عمومی شرکت می باشد. بسیاری از هیئت مدیره های شرکت های بزرگ ، مسئولیت نظارت کمیته افشا را به کمیته ی حسابرسی محول می کنند.

این تحولات  منعکس کننده این باور است که مسئولیت کمیته حسابرسی  به نظارت بر روند گزارش مالی محدود نمی شود؛ بلکه کمیته های حسابرسی به عنوان”  دروازه بان  نهایی افشای مالی خدمت می کنند . مقالات موجود شواهدی را از ارتباط بین کمیته حسابرسی و افشای داوطلبانه شرکت ها ارائه می دهد. کارامونا و Vafeas (ـ ۲۰۰۵) دریافت که شرکت با یک کارشناس حسابداری در کمیته ی حسابرسی به احتمال زیاد،  درآمد مدیریت را به صورت دقیق تر. هدایت می کند. به این ترتیب، ما انتظار داریم که متخصصین حسابداری در کمیته های حسابرسی،  مدیریت انتظارات را  از طریق نظارت بر افشای شرکت در جهات زیر محدود کنند :  نخست، مقالات نشان می دهند که اولویت برای پیش بینی های خوش بینانه در اوایل دوره پیش بینی  برای دسترسی به اطلاعات شرکت و  دنبال نمودن تعهد و بانکداری سرمایه گذاری تجاری مربوط به انگیزه های تحلیلگران است . دوم، از طریق نظارت بر مطبوعات منتشر شده و هدایت درآمد در طول دوره پیش بینی انجام شده توسط  مدیران، کمیته حسابرسی با متخصصین حسابداری احتمالا انگیزه مدیران را  برای پایین اوردن انتظارات تحلیلگران   به سطح قابل مواجهه یا قابل غلبه  کاهش می دهد. برای تست پیش بینی ها ، ما از یک نمونه از شرکت هایی ریسک متریک استفاده می کنیم  که جلسات سهامداران سالانه را برای سال مالی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ برگزار می کند. ما مدیریت انتظارات و شگفتی درآمد نامنفی را مطابق با Bartov و همکاران. (۲۰۰۲) و Bartov و کوهن (۲۰۰۹). اندازه گیری  می کنیم. در این گزارش اشاره شده است، که شرکت هایی که یک کارشناس حسابداری را درکمیته ی حسابرسی به خدمت می گیرند به احتمال زیاد به آن دسته از شرکت هایی که احتمال کمتری برای مشارکت در مدیریت انتظارات دارند ارجحیت  دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد