مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : اثر شتاب، نمونه‌ تأثیر رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر روی تغییر قیمت‌های سهام و موجودی‌ها

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H217

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  اثر شتاب، نمونه‌ تأثیر رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر روی تغییر قیمت‌های سهام و موجودی‌ها: تجزیه و تحلیل اثر شتاب بر روی بورس سهام ورشو

عنوان انگلیسی:

The momentum effect exemplifies the Influence of investors’ irrational behaviour on changing prices of shares and stocks: an analysis of the momentum effect on the warsaw stock exchange

چکیده فارسی:

بازاری کارآمد نباید هیچ گونه نابهنجاری نشان دهد. هنگامی که اطلاعات جدید به بازاری که کارآمد است، می‌رسند، باید به طور اتوماتیک به قیمت‌ دارایی‌های تبدیل شود، که بایستی احتمال بدست آوردن مزیتی بیش از دیگر سرمایه‌گذاران را از میان بردارد، بنابراین از سود اضافی جلوگیری می‌کند. اما، مطالعات بازار سرمایه نشان می‌دهد که در عمل امکان دارد سود‌های بالای غیرمعمولی با بهره‌گیری از ناهنجاری‌های مشخصی که در بازار موردنظر رخ می‌دهند، بدست آید. در میان این ناهنجاری‌ها، اثر شتاب وجود دارد. این مطالعه بر روی بورس سهام در ورشو انجام شده که نشان می‌دهد اثر شتاب در سرتاسر کل دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، رخ داده است. بازده‌های مثبت نشان داده شده برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر اثر شتاب، بوسیله نظریه کلاسیک امور مالی، قابل توضیح نبودند. همبستگی‌ای مابین موقعیت اقتصادی در بورس سهام و نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدست آمد، اما خیلی ضعیف بود که به اثر یک عالم قطعی مجزا نسبت داده شود. به علاوه، بازده ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مبنی بر اثر شتاب، به لحاظ آماری در ژانویه نسبت به ماههای دیگر، بالاتر بود، که ناشی از اثر ژانویه، تحریک وقوع بازده‌های بالاتر آماری در آغاز سال، نسبت به ماه‌های بعدی در طول دوره زمانی تجزیه و تحلیل شده بود. تحقیقات انجام شده در این حوزه در کشورهای دیگر این ادعا را تأیید می‌کند که عوامل غیرمنطقی بسیاری وجود دارند که با همدیگر اثر شتاب در بورس سهام ایجاد می‌کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات غیرمنطقی ممکن است تأثیر زیادی بر روی قیمت‌گذاری سهام در بازار سرمایه داشته باشند. اثر شتاب در سرتاسر کل دوره تجزیه و تحلیل شده ایستادگی کرد، اگرچه قدرت آن به طور دوره‌ایی تغییر می‌کرد، که با نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر، منطبق است. این واقعیت که اثر شتاب ناپدید نمی‌شد، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که عوامل مربوطه در ایجاد آن، بخش ناگزیر بازار هستند، و به نظر می‌رسد که فرضیات پذیرفته شده عمومی در مورد اثربخشی بازار سهام را زیرسوال ببرد.

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها، بورس سهام، امور مالی رفتاری، اقدامات غیرمنطقی سرمایه‌گذاران، اثر شتاب.

 مقدمه 

بازار کارآمد نباید هیچ نابهنجاری‌ای نشان دهند که بتواند منجر به کسب سودهای غیرعادی، هنگام استفاده از داده‌های بورس سهام، بویژه داده‌های تاریخی، شود (Samuelson، ۱۹۶۵). اما مطالعاتی از سرتاسر جهان نشان می‌دهند که چنین ناهنجاری‌های بسیار گسترده هستند (Agrawal، Tandon، ۱۹۹۴؛ Balaban، ۱۹۹۴؛ Keong، Yat، ۲۰۱۰؛ Latif و دیگران، ۲۰۱۱؛ Choudhry، ۲۰۰۰).

این مطالعات تخصیص داده شده به این موضوع پنج گروه را تفکیک می‌کنند- بر اساس نظریات مالی کلاسیک- که قیمت‌های صحیح سهام و موجودی را منعکس نمی‌سازند. شامل (Szyszka، ۲۰۰۳):

۱) نابهنجاری زمانی،

۲) نابهنجاری‌های مرتبط با ماهیت خاص شرکت‌ها،

۳) نابهنجاری‌های مرتبط با پاسخ دیر سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید،

۴) واکنش افراطی بازار،

۵) استراتژی شتاب.

نابهنجاری‌های زمانی، که متعلق به گروه اول هستند، گروه اساسی نابهنجاری‌ها می‌باشند. آنها با وابستگی مشخص شده‌اند که در هفته‌های اول سال ظاهر می‌شوند. مشخص شده که سودهای بالای یغرمعمول در لحظات زمانی خاصی، قابل حصول هستند. گفته می‌شود دلیل اصلی آن مالیات است، مثلاً تمایل به فروش سهام در اواخر دسامبر و ازسرگیری سرمایه‌گذاری در سال جدید. نظریه دیگر ادعا می‌کند که رویکرد قیمت‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در پایان سال تغییر می‌کند، که به احتمال زیاد ناشی از توجه بیشتر به پیش‌بینی‌های سال بعد است (Haugen، Lakonishok، ۱۹۸۸).

Buczek وجود تأثیر ژانویه در بورس سهام در ورشو در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۴ و ۲۰۰۴-۱۹۹۹ را نشان می‌دهد (Buczek، ۲۰۰۵). در دوره اول، برخی اشکال نابهنجاری قابل مشاهده بودند، اما میزان داده‌های ناکافی به محقق اجازه نداد تا معنی‌داری‌های آماری را نشان دهند. در دوره زمانی دوم، نرخ بازده ماه‌های اول هر سال به طور میانگین %۲/۶ بود، که در ماه‌های بعد به %۸/۰ کاهش پیدا می‌کرد. به علاوه، دوره دیگر بازده بالاتر از میانگین سرمایه‌گذاری، دسامبر بود، که ممکن است ناشی از رشد آگاهی از اثر ژانویه در میان سرمایه‌گذاران باشد که سعی می‌کردند سهام بخرند «و منتظر اثر ژانویه بودند». بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که بورس سهام لهستان، اثر دسامبر- ژانویه را تجربه می‌کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد