مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸  صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h163

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده  تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Actor-Network Theory: A Briefing Note and Possibilities for Social and Environmental Accounting Research

چکیده فارسی:

استفاده‌می‌شود (Justesen and Mouritsen, 2011) و بدلیل اینکه شامل بعد انسانی و غیرانسانی در چارچوب تحلیلی است، مفید استدلال شده‌است. ANT دوگانگی جامعه/طبیعت را دورمی‌زند و به همین‌ترتیب، به گسترش تئوری‌های سازمانی که می‌تواند توسعات پایدار اجتماعی و محیطی را ارتقا دهد کمک می‌کند(Gladwin et al., 1995). این مقاله به تشریح تعهدات اصلی ANT، زبان آن، چگونه استفاده می‌شود و چگونه نقد می‌شود، می‌پردازد. مقاله سپس برروی اینکه چگونه ANT ممکن‌است با پژوهش‌های حسابداری محیطی و اجتماعی همکاری‌کند و اینکه چه چیزی اجتماعی و چه چیزی محیطیست را تست‌کند، بحث‌می‌کند. به همین طریق، این مقاله یک “آغازگر” ANT است که می‌تواند به پشتیبانی حسابداری محیطی و اجتماعی در اکتشافات جهت‌گیری‌های جدید و توانمندسازی عملیات پایدار اجتماعی و محیطی بیشتر برای غلبه، کمک می‌کند

مقدمه

سازمان‌ها  به‌عنوان  مقصر کاهش پتانسیل تخریب محیط شناخته‌شده‌اند، بخصوص اگر بپذیرید که در جهانی زندگی می‌کنیم  که “سازمان‌ها ابزاری هستند که منافع را تحقق می‌بخشند” .

محققان استدلال‌کردند که توانایی سازمان برای کاهش تخریب، توسط تئوری سازمانی که ” توسط یک شناخت‌شناسی گسیخته محدود شده‌است” ، که جامعه را از طبیعت جدا می‌کند، رفتار انسانی و طبیعت به عنوان دسته دکارتی مجزا در آن گروه‌بندی‌می‌شود، مختل‌می‌شود (Latour, 1999a, 1999b; Castree, 2002; Newton, 2002).  درصورتی که رفتار اجتماعی و طبیعت به عنوان یک دامنه متمایز باشند ممکن‌است به ما اجازه حس یک شرایط پیچیده را دهند؛  به عنوان مثال همه ” ورودی‌ها، توان، و خروجی‌هایی که دارای  ارتباطات سیستماتیک در میان خودشان با محیط هستند، متغییرهای اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ” مشکل‌ساز هستند (Shrivastava.1995) . در کوتاه مدت، موفق به درک کامل اینکه چگونه از طبیعت جدا نیستیم، نمی‌باشیم اما بخشی از آن را احاطه‌می‌کنیم (Ingold, 2011).  برای مقابله با این جداسازی مصنوعی، Egri  و Pinfield در سال ۱۹۹۹، Gladwin  و همکاران (۱۹۹۵)، Purser  و همکاران (۱۹۹۵) و Shrivastava (1995a) موردی برای استقبال از الگوی مدیریت جدید  که کمتر انسان‌محور و بیشتر با محیط سازگار است ایجادکردند. آن‌ها از انتقال اعتقادات و ارزش‌هایی که انسان را به عنوان منبع اصلی ارزش دربرابر آن‌هایی که طبیعت را به عنوان منبع اصلی ارزش می‌بینند دفاع می‌کند.  یک سختی با این انتقال از  انسان محوری به سمت محیط محوری  “روند در برابر یک یا دیگر تصویر فوق‌العاده از ارتباط‌های انسانی با طبیعت [sic] است” (Hoffman and Sandelands, 2005, p. 147): یا انسان همه چیز است و بر طبیعت غالب است (انسان‌محوری) یا انسان هیچ چیز نیست و طبیعت غالب است (طبیعت محوری) و هر دو شرایط  دو گانگی جامعه/طبیعت باقی می‌ماند.

در تلاش برای فرار از این دوگانگی، این مقاله بااستفاده بیشتر تئوری کنشگر-شبکه (ANT) برای ارزیابی درک ما از اینکه چگونه سازمان‌ها بین فرهنگ و طبیعت ارتباط‌داخلی برقرار می‌کنند، موافق‌هستند و آن را معرفی‌می‌کنند. پژوهشگران ANT  استدلال‌می‌کنند که تخریب محیطی و اجتماعی  پدیده‌ایست که  “به طور همزمان واقعی، مانند طبیعت، روایت‌شده مانند گفتمان و جمعی مانند جامعه” است، در کوتاه مدت، آن‌ها  “ماهیت سوتفاهم فرهنگی” هستند (Ivakhiv, 2002, p. 393). در صورتی‌که از شرایطی مانند  “طبیعت” و “فرهنگ” استفاده می‌کنید ممکن است به تصور از این جنبه به عنوان یک قلمرو جداگانه، که ANT  به آنچه که عدم وجود شکاف بین انسان و طبیعت را ترویج ‌کند اشاره‌می‌کند، بپردازید. نسبتآ،  “عرصه‌ها”  درهم‌پیچیده هستند و نمی‌توانند با درنظرگرفتن دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط تمرکز بر یا انسان یا طبیعت بدست آیند. بنابراین ANT برای ترک تفاوت بین این قلمرو‌ها تلاش می‌کند.  در این مفهوم، با استفاده از ANT ایده‌ای که ما (انسان‌ها)  در جامعه بیشتر هستیم تا اینکه در طبیعت باشیم” و اینکه انسان‌ها و طبیعت  دو عنصر سازگار هستند و اینکه اصطلاحات “انسان‌ها” و “طبیعت”  شناسه صرفآ مفید برای مکان هستند را ارتقا داد. با درنظر گرفتن این موضوع، ANT مسلمآ به ما اجازه می‌دهد  که ”  سوتفاهمات طبیعی اجتماعی راکه  ] دوگانگی طبیعت-جامعه[  که جدا از هم استفاده شده‌اند را به هم گره بزنیم” (Castree, 2002, p. 118).  همانطور که باور داریم این یک تئوری است که ممکن است به پژوهشگران اجازه همکاری بیشتر در رابطه با توسعه محیط پایدار اجتماعی و زیستی را دهد (Castree, 2002; Ivakhiv, 2002; Newton, 2002; Latour, 2004) . همانطور که Ivakhiv بیان می‌کند، ” یک رویکرد غیردوگانه روابط انسانی-محیطی ] ممکن است به ANT کمک کند [  در  وظایف توسعه رویکرد عملیات محیطی برای یک …. جهان کثرت‌گرا” ارائه‌می‌شود  (۲۰۰۲, p. 392). استفاده از ANT با پژوهش‌های حسابداری محیطی و اجتماعی احتمالآ  راه پاداش‌دهی برای اکتشاف به‌عنوان هدف بیان‌شده توسط Ivakhi (2002) است، برای مثال، به طور عمده توسط انجمن‌های حسابداری محیطی و اجتماعی به اشتراک گذاشته‌می‌شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد