مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده:پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M621

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

عنوان انگلیسی:

Five principles for the practice of knowledge exchange in environmental management

چکیده فارسی:

در این مقاله به ارائه پنج اصل شیوۀ مؤثر تبادل پرداخته خواهد شد. این پنج اصل در صورت اعمال از پتانسیل افزایش معنادار تأثیر تحقیقات مدیریت زیست محیطی، سیاست و شیوۀ عملکرد برخوردار هستند. مقاله حاضر براساس تحلیل تجربی مصاحبه های انجام شده با ۳۲ محقق و سهامدار در ۱۳ پروژۀ تحقیقاتی مدیریت زیست محیطی می باشد که هر یک از این پروژه ها حاوی عناصر خلق مشترک دانش و تشریک در طرح ان ها بود. پروژه ها بر طیفی از موضوعات مدیریت آبگیرها و کوهستان ها در بریتانیا متمرکز بودند و شامل پروژۀ شورای تحقیقات، دولت و NGO بود. یافته های اولیه با حرفه ایی های تبادل دانش و متخصصان آکادمیک توضیح داده شده تا اطمینان حاصل گردد که اصول در حال ظهور تا جایی که امکان دارد قابل اعمال هستند. اصول نشان می دهدکه تبادل دانش باید در تحقیق طراحی گردد، نیازهای کاربران تحقیق و سایر سهامداران باید به صورت سیستمیک در جایی که امکان پذیر است در تحقیق ارائه گردد و روابط بلندمدت باید براساس صداقت و گفتگوی متقابل بین محققان و سهامداران ایجاد گردد تا از ایجاد مشترک و مؤثر دانش جدید اطمینان حاصل گردد. ما دریافتیم که ارائه منافع و مزایای ملموس به موقع درخصوص پروسۀ تحقیق به تضمین انگیزه و مشارکت مداوم کاربران احتمالی تحقیق کمک می کند. تبادل دانش یک پروسۀ منعطف است که باید بازبینی گردد، درخصوص آن تأمل شود و مرتباً اصلاح شود و تا آن جا که امکان دارد گام هایی به سمت اطمینان از تبادل مداوم دانش و رأی سرمایه گذاری اولیۀ تحقیق برداشته شود. اصول به منظور اطلاع رسانی پیرامون طرح تبادل دانش و خط مشی های مداخلۀ سهامدار دو برنامۀ تحقیقاتی اولیه استفاده شده است. آن ها می توانند به پژوهشگران، تصمیم گیرندگان و سایر سهامدارانی که موقعیت مدیریت زیست محیطی با هم کار می کنند تا دانش جدید تولید کنند. شراکت کارآمدتری داشته باشند و دانش موجود را در جهت مدیریت تغییر زیست محیطی اعمال کنند.

کلید واژه ها : تبادل دانش، مدیریت دانش، ترجمۀ دانش، انتقال دانش، مشارکت سهامدار، مداخلۀ سهامدار، تحقیق، مدیریت زیست محیطی.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد