مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M592

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

عنوان انگلیسی:

Assessing Risk Management Maturity of Construction Organisations on Infrastructural Project Delivery in Nigeria

چکیده فارسی:

ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک (RMC) پیمانکاران پیش از انتخاب پروژه تاثیر قابل توجهی در تحویل موفق پروژه دارد. در این مقاله قابلیت مدیریت ریسک پروژه‌های پیمانی بزرگراهی در نیجریه ارزیابی شده است. این پژوهش شامل مروری بر منابع موجود و بررسی پرسش‌نامه‌ای هجده پروژه نوسازی در نواحی جنوب غربی نیجریه می‌شود. میزان بلوغ پیمانکاران در چهار مقیاس مختلف و با استفاده از نظریه فازی[۱] ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که میزان بلوغ مدیریت ریسک کل پیمانکاران در سطح “مبتدی” قرار دارد. همچنین مشاهده شد که میزان بلوغ پیمانکاران در RMCهای مختلف، اطلاعات تکمیلی لازم برای تصمیم‌گیری و انتخاب پیشنهاد (مناقصه/مزایده) برنده را فراهم می‌سازد.

واژگان کلیدی: ارزیابی مصنوعی فازی؛ پروژه‌های نوسازی بزرگراه؛ قابلیت مدیریت ریسک؛ مدل‌های بلوغ مدیریت ریسک، نیجریه.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد