مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M523

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

عنوان انگلیسی:

A cloud computing platform for ERP applications

چکیده فارسی:

رایانش ابری موجب توانمند شدن بسیاری از برنامه‌ها و خدمات تحت وب شده و علاقمندی به ارائه خدمات ERP از طریق اینترنت را مجدداً بر انگیخته است. اینگونه محاسبات این پتانسیل را دارند که روش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات را دگرگون نمایند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که ERP ارائه شده از طریق SaaS عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی عرضه خدمات فناوری اطلاعات داشته است. با این حال، توزیع یک خدمت پیچیدگی بیشتری در مقایسه با توزیع یک کالا دارد و این بدلیل ماهیت غیر مادی، یکپارچگی خدمات و اصل تک شلیک در مورد آنهاست. این مقاله به تعریف یک پلتفرم CoudERP می‌پردازد که مشتریان سازمانی می‌توانند در بستر آن نسبت به انتخاب خدمات تحت وب اقدام کرده و یک سیستم ERP منحصر به فرد را برای تأمین نیازهای مختص به خود سفارشی سازی کنند. پلتفرم CloudERP به دنبال آن است که انعطاف پذیری مستتر در استفاده از یک ERP کامل مشتمل بر چندین عرضه کننده را در اختیار کاربران سازمانی قرار دهد. همچنین این مقاله به چالش ترکیب خدمات تحت وب پرداخته و یک راهکار مبتنی بر وب برای خودکارسازی (اتوماسیون) فرایند سفارشی سازی خدمات ERP ارائه می‌دهد. روش ترکیب خدمات پیشنهادی بر مبنای مفهوم الگوریتم ژنتیک ساخته می‌شود و از دانش خدمات مبتنی بر وب (که از پلتفرم خدمات مبتنی بر وب استخراج شده اند)، و همچنین نظریه مجموعه دقیق نیز بهره گرفته است. یک نمونه اولیه از سیستم پیشنهادی روی پلتفرم Google App Engine ساخته شده تا فرایند ترکیب پیشنهادی، صحت سنجی شود. بر اساس نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از اجرای این نمونه اولیه مشخص شد که روش ترکیب پیشنهادی، به شکل موثری جواب می‌دهد و پتانسیل زیادی برای پشتیبانی از یک پلتفرم CloudERP کاملاً کارآمد دارد.

واژگان کلیدی: ترکیب خدمات تحت وب، ERP، رایانش ابری، الگوریتم‌های ژنتیک، نظریه مجموعه دقیق.

  1. مقدمه

نرم افزارهای تجاری سنتی مانند طراحی به کمک رایانه (CAD) ، مدیریت داده‌های تولید (PDM) ، ساخت به کمک رایانه (CAM) ، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  و سیستم‌های اجرای ساخت (MES)  همگی متکی به سرورهای مرکزی و نرم افزارهای رویه مند هستند. این سیستم‌های آنقدر خودگردان یا انعطاف پذیر نیستند که بتوانند از یک محیط تجاری دینامیک پشتیبانی نماند [۳۴]. با پیشرفت فناوری اینترنت و فرایند جهانی شدن، این نرم افزارهای سازمانی و بویژه سامانه‌های ERP به امکانات تحت وب مجهز شدند که بواسطه آنها می‌شد از طریق اینترنت به اطلاعات و ارتباطات دسترسی پیدا کرد و این به بخشی از راهبرد تجارت جهانی بدل گردید [۱۶]. همزمان با افزایش تقاضا برای خدمات سیار و بهنگام، توسعه سامانه‌های ERP مبتنی بر وب هم به یکی از مسائل ضروری در پژوهش و توسعه تبدیل شده است [۶۴].

استفاده از خدمات تحت وب در زمینه نرم افزارهای ERP حائز دو مزیت حیاتی است: سهولت در یکپارچگی و کاهش هزینه‌ها از طریق مدل نرم افزار میزبانی شده [۵۷]. وو و همکاران  [۶۷] چارچوبی برای اندازه گیری میزان مقیاس پذیری نرم افزارهای مبتنی بر خدمات در محیط رایانش ابری ارائه کرده و به تبیین یک راهبرد تخصیص به منظور بهبود مقیاس پذیری و بهره وری خدمات مبتنی بر وب ترکیبی پرداختند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که سرویس ERP ارائه شده از طریق SaaS نتایج بهتری نسبت به روش های سنتی عرضه خدمات فناوری اطلاعات دارد که این در اثر بحران اقتصادی فعلی بوده و به اقتصادهای جهانی در امر بازیابی کمک می‌کند [۲۱]. اگرچه ERP از سایر نرم افزارهای مبتنی بر SaaS عقب مانده است، اما به نظر می‌رسد این اجماع عمومی ایجاد شده است که مقوله ERP در حال رشد سریع در SaaS است. چهار بازیگر بزرگ بازار سامانه‌های ERP یعنی شرکت‌های SAP، Oracle، Sage و Microsoft در حال جایگذاری خدمات EPR خود در قالب SaaS هستند تا از این رشد سریع جا نمانند [۲۴]. با این حال، توزیع یک خدمت پیچیدگی بیشتری در مقایسه با توزیع یک کالا دارد و این بدلیل ماهیت غیر مادی و یکپارچگی خدمات و اصل تک شلیک در مورد آنهاست [۲۳]. همچنین فرایند تحلیل و گزینش خدمات در فرایند ترکیب خدمات مبتنی بر وب، پیچیده‌تر از فرایند تحلیل و گزینش قطعات برای طراحی یک محصول است [۳۷]. این پیچیدگی وقتی بیشتر می‌شود که با درخواستهای مشتریان در زمینه حیطه کاری نرم افزار روبرو می‌شویم. یکی از نیازهای مشخص در این زمینه، توسعه روش‌های ترکیب موثری است که بتوانند این خدمات مبتنی بر وب کم و بیش ناهمگن را بویژه در حوزه نرم افزارهای ERP، در پاسخ به تقاضای مشتریان سازمانی، ارزیابی کرده و به بهترین وجه با یکدیگر تلفیق کنند.

بنابراین، این مقاله به تعریف یک پلتفرم CoudERP می‌پردازد که مشتریان سازمانی می‌توانند در بستر آن نسبت به انتخاب خدمات تحت وب اقدام کرده و سیستم ERP منحصر به فردی را برای تأمین نیازهای مختص به خود سفارشی سازی کنند. پلتفرم CloudERP به دنبال آن است که انعطاف پذیری مستتر در استفاده از یک ERP کامل مشتمل بر چندین عرضه کننده را در اختیار کاربران سازمانی قرار دهد. همچنین این مقاله به چالش ترکیب خدمات تحت وب پرداخته و یک راهکار مبتنی بر وب برای خودکارسازی فرایند سفارشی سازی خدمات ERP ارائه می‌دهد. این مطالعه روشی را پیشنهاد می‌دهد که از مفهوم الگوریتم ژنتیک (GA)  و نظریه مجموعه دقیق، برای حل مسئله ترکیب خدمات تحت وب بهره می‌گیرد. پیش از این بحث‌هایی در مورد الگوریتم ژنتیکی که برای حل مسئله ترکیب خدمات مبتنی بر وب با نظریه مجموعه دقیق تلفیق شده است، ارائه شده‌اند [۵، ۳۶ و ۳۷]. با این همه، تمرکز همه این مباحث روی نحوه استفاده از نظریه مجموعه دقیق برای استخراج قوانین بوده و توجه به حوزه کاربرد، مغفول مانده است. نوآوری روش پیشنهادی ما در حوزه کاربرد تعریف می‌شود (ERP ابری).

ادامه این مقاله به این صورت سازماندهی شده است: بخش ۲ به مرور مفاهیم ERP مبتنی بر وب و تلفیق خدمات مبتنی بر وب می‌پردازد. در بخش ۳ یک پلتفرم ERP جدید با عنون CloudERP معرفی شده است. در بخش ۴، روش جدیدی برای ترکیب خدمات ERP مبتنی بر وب معرفی گردیده است. در بخش ۵، نمونه اولیه‌ای از این سیستم ارائه شده و داده‌های آزمایشگاهی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نهایتاً خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده، نتیجه گیری و سمت و سوهایی برای پژوهش‌های آتی در بخش ۶ ارائه شده‌اند.

  1. مرور ادبیات تخصصی
  2. ۱٫ ERP مبتنی بر وب

سامانه‌های ERP یکی از پرکاربردرین راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) در سازمانها هستند [۲]. با توجه به مقیاس این سامانه‌ها و مصرف زیاد منابع، جای تعجب نیست که این سامانه‌ها در کانون توجه پژوهشگران و دست اندرکاران امر بوده‌اند [۱۱]. یکی از نکات کلیدی در زمینه مزیت های رقابتی هر سازمانی در قرن ۲۱ ام، توانایی آن سازمان در پیش بینی، استانداردسازی و تطبیق فعالیت‌های تجاری خود و هماهنگی با مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و رقباست [۳۴]. امروزه اغلب عرضه کنندگان خدمات ERP این مسئله عملیاتی متقابل را به عنوان مسئله‌ای مهم تلقی کرده و ماژول‌های مبتنی بر وب زنجیره تأمین / تدارکات را ارائه کرده‌اند تا یکپارچگی با سامانه‌های پس زمینه ای  شرکای زنجیره تأمین را با اتکا بر مجموعه متنوعی از پایگاه داده‌های موروثی، زیرساختها و نرم افزارهای IT تسهیل نمایند [۵۲]. به عنوان مثال، گولاکوتا  [۱۵] گزارش از شرکتی تهیه کرده بود که کیوسک‌هایی ساخته بود که در آنها رایانه‌هایی با دسترسی به اینترنت قرارداده شده بودند و با استفاده از یک پورتال اینترنتی، نیازهای صنعت کشاورزی را تأمین می‌کردند. در این پورتال، اطلاعات مربوط به روش‌های کشت، اطلاعات تجارت کشاورزی و اطلاعات عمومی مانند شرایط آب و هوایی و اقلیمی ارائه شده بود، و در کنار آن دسترسی به سامانه ERP سازمان هم تعبیه گردیده بود. تارانتیلیس و همکاران  [۵۷] به معرفی یک سامانه ERP مبتنی بر وب پرداختند که برای پاسخگویی به مشکلات تجاری و مدیریت فرایندهای تجاری واقعی، از اتوماسیون ساده اداری گرفته تا طرح ریزی برنامه‌های پیچیده زنجیره تأمین، توسعه داده شده بود. ژانگ و همکاران  [۷۵] از نظر یک سامانه خدماتی، به مکاشفه در نوآوری‌های خدمات IT در بخش‌هایی از صنعت نساجی پرداختند. آنها ادعا کردند که می توان از خدمات تولید تجهیز شده با فناوری اطلاعات برای تضمین ارتقای ساختاری بخش‌هایی از صنعت نساجی استفاده نمود. میتال و همکاران  [۴۴] نیز چارچوب یکپارچه‌ای برای شناسایی عوامل تعیین کننده در انتخاب SaaS در زمینه تدارکات الکترونیک مبتنی بر SaaS و ERP ارائه دادند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد