مقاله انگلیسی ترجمه شده : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M630

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

عنوان انگلیسی:

A study of enterprise resource planning (ERP) system performance measurement using the quantitative balanced scorecard approach

چکیده فارسی:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در یکپارچه سازی اطلاعات و تسهیل توزیع آنها بین واحدها و بخشهای مختلف با هدف افزایش عملکرد عملیاتی سازمان استفاده می شوند. با این وجود، ارزیابی عملکرد سیستم ERP براساس تاثیر آن بر عملکرد کلیدی سازمان بسیار ارزشمند است. و نیازمند روشی سیستماتیک است که اندازه گیری عملکرد ERP و عملکرد کلیدی سازمانی را با هم مرتبط کند. مدل کارت امتیازی متوازن سلسله مراتبی (HBSC) با تاکید بر تصمیم گیری چند معیاره این رویکرد سیستماتیک را برای اندازه گیری عملکرد ERP ارائه می کند. چارچوب ارزیابی ERP که ابعاد کارت امتیازی متوازن، متغیرهای زبانی و انتگرال فازی غیر جمعی را با هم یکپارچه می کند، رویکردی هدفمند برای اندازه گیری سطح عملکردی سیستم ERP و تاثیر آن در اهداف استراتژیک شرکتها با فناوری بالا ارائه می کند. این مطالعه با در نظر گرفتن شرکتهای تایوانی با فناوری بالا، اثربخشی این رویکرد یکپارچه را برای اندازه گیری عملکرد سیستم های ERP در دوره بعد از پیاده سازی و با کمک قضاوتهای ذهنی ارزیابان نسبت به عدم اطمینان، ابهام نشان می دهد.

واژه های کلیدی  برنامه ریزی منابع سازمان، کارت امتیازی متوازن، انتگرال فازی غیر جمعی.

۱-مقدمه

صنعت فناوری بالا نقش کلیدی را در توسعه اقتصادی تایوان در دهه های اخیر داشته است. با این وجود ویژگی های این صنعت شامل چرخه عمر کوتاهتر محصول، افزایش فشار رقابت جهانی و تنوع تقاضاهای مشتری است. در پاسخ به این روند، چند شرکت با فناوری بالا در تایوان یکپارچه سازی اطلاعات تولید را به کمک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کل شرکت تسهیل کرده اند تا بتوانند مزیت رقابتی بلندمدت کسب کنند. ERP ابزاری برای استانداردسازی ویکپارچه سازی فرایندهای کسب وکار و تسریع دسترسی به منابع مشترک در سازمان است تا به سازمانها در سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود کارایی عملیاتی کمک کنند. پیاده سازی و استفاده موفق از سیستم های ERP برای عملکرد وحیات سازمانی کلیدی است. ERP در کسب وکارهای جدید نیز بسیار مهم است چرا که می تواند جریان اطلاعات، امورمالی و اطلاعات را برای حمایت از استراتژی های سازمانی یکپارچه کند. دیون پارت گزارش کرد که بسیاری از توزیع کنندگان ERP مانند SAP، بان، اوراکل و پیپل سافت بسته های نرم افزار تجاری را برای یکپارچه سازی همه جریان های اطلاعاتی بین بخشهای مختلف سازمانی طراحی و ارائه کرده اند. بسته R/3 شرکت SAP به عنوان مثال یکپارچه سازی جریان اطلاعات بین بخشهای مختلف سازمانی مانند امور مالی، منابع انسانی، فروش و پشتیبانی و عملیات و بازاریابی را با هم یکپارچه می کند. این بسته های تجاری ERP راهکاری برای مسائل پرهزینه و ناامید کننده یکپارچه سازی کسب وکار برای مدیرانی که با آنها روبرو هستند، ارائه می کند تا سیستم های ناسازگار اطلاعاتی و رویه های نامناسب عملیاتی را با هم همسو کنند. برای اینکه ERP به عنوان مبنای سازمانی و نقطه اتکای این یکپارچه سازی بین بخشی محسوب شود، معماری آن کاربردهای مختلف تجاری را امکان پذیر کرده تا پایگاه داده مشترکی را به اشتراک بگذارد. مطالعات مختلفی بیان کرده اند که سیستم ERP می تواند موجب افزایش مزیت رقابتی در حوزه فناوری اطلاعات شود. در حوزه کسب وکار الکترونیکی، روند جهانی برای یکپارچه سازی فرایندهای کسب وکار براساس پیاده سازی استراتژیک شرکت وجود دارد. مزایای بالقوه پیاده سازی ERP را می توان به مزایای مشهود و نامشهود طبقه بندی کرد. مزایای مشهود شامل کاهش موجودی، کاهش نیروی کاری و افزایش بهره وری، بهبود در مدیریت سفارشات، بستن سریعتر چرخه مالی، افزایش تحویل به موقع، بهبود خدمات مشتری، کاهش در هزینه های نگهداری و IT، بهبود مدیریت جریان نقد، افزایش درآمد و سود، کاهش در هزینه های حمل و پشتیبانی، کاهش در نیاز به نگهداری سیستم می باشد. مزایای نامشهود مربوط به افزایش قابلیت مشاهده داده های شرکتی، فرایندهای بهبود یافته یا جدید کسب وکار، بهبود پاسخگویی به مشتری، بهبود ارتباطات، کاهش پیش بینی نشده در هزینه ها، یکپارچه سازی بیشتر بین سیستم ها، استاندارد سازی مبانی محاسباتی، افزایش انعطاف پذیری، به اشتراک گذاری جهانی اطلاعات، بهبود عملکرد کسب وکار، بهبود قابلیت مشاهده فرایندهای SCM می باشد. علیرغم این مزایای مشخص، یک مساله مهم این است که سیستم های ERP نمی توانند میزان تاثیری را که بر شرکت ها دارند را اندازه گیری کنند. همانطور که داونپارت اشاره کرد، بسیاری از شرکتها نمی توانند بررسی کنند که آیا سیستمی که ارزیابی می کنند منطبق با استراتژی کلی کسب و کار آنها هست یا نه. رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) برای حمایت از ساختارهای مختلف اندازه گیری عملکرد سازمانی طراحی شد هاست. BSC اصلی که توسط کاپلان و نورتون پیشنهاد شد، سیستم اندازه گیری عملکردی بود که شامل چهاربعد بود: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب وکار، نوآوری و یادگیری. و تبدیل به تکنیک متداولی برای ارزیابی عملکرد شده بود چرا که نه تنها پیاده سازی آن بین واحدهای مختلف ساده بود بلکه چارچوبی با تعاریف مشخص ارائه می کرد که دیدگاههای مشهود و نامشهود را با هم ترکیب و اهداف شرکت را ارائه می کرد و بنابراین موجب ارائه مزیت رقابتی به شرکت می شد. چند و همکارانش استدلال کردند که رویکرد BSC می تواند تکنیک مناسبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های ERP باشد، البته به شرطی که شاخص های ارزیابی عملکرد با تعاریف مشخص و درست و مربوط برای ارزیابی اهداف استراتژیک استفاده شوند. در تئوری، کمی کردن سیستم های اطلاعاتی IS دشوار است که به دلیل ماهیت نامشهود بسیاری از مزایای آنها مانند بهبود رضایت مشتری است. با استفاده از نظریه مجموعه فازی، این تحقیق مطالعه ای تجربی از چند شرکت با فناوری بالا و با هدف اندازه گیری سیستماتیک عملکرد ERP و با ارزیابی های تصمیم گیرندگانی که مزایای مشهود و نامشهود را در نظر می گیرند، ارائه می کند. همچنین، BSC پیشنهاد شده کاپلان و نورتون استدلال می کند که رابطه متقابل بین فرایندهای داخلی کسب وکار، مشتری و مالی و دیدگاههای رشد و یادگیری وجود دارد. هم چنین، موقعیتهایی وجود دارد که مشاهدات به دقت شرح نمی دهند که به شرایط محیطی بستگی دارند یا پاسخ های فردی. چارچوب BSC استفاده شده در این مطالعه بر قضاوتهای ذهنی ارزیابان اتکا دارد،ابهام یا عدم دقت کافی موجود در ادراک انسانی نیز غیر قابل اجتناب است. بنابراین مقیاس متغیرهای زبانی فازی که توسط هرش و کارامزا پیشنهاد شد، روشی ساده برای درک مفهوم زبان طبیعی است. علاوه براین، رویکرد چند معیاره سنتی فرض می کند که عوامل تصمیم مستقل هستند. به عبارت دیگر، تجمیع ارزش عملکرد حاصل جمع روابط مستقل بین عوامل تصمیم است. با این وجود، وابستگی متقابل بین عوامل مختلف دردنیای واقعی امری متداول است. برای انعکاس این واقعیت، مقیاسهای فازی- یا توابع غیر تجمیعی- را می توان استفاده کرد. بنابراین، انتگرال غیر خطی یعنی انتگرال چاکت یا انتگرال غیر جمعی فازی به جای روشهای میانگین موزون سنتی استفاده می شود. در نتیجه، این مطالعه به دنبال ایجاد چارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن سلسله مراتبی HBSC برای ERP و استفاده از متغیرهای زبانی فازی و انتگرال غیر جمعی فازی برای مقابله با ابهام و عدم اطمینان موجود در قضاوتهای ذهنی ارزیابان و انعکاس ذهنیت، عدم اطمینان و ابهام موجود در چارچوب HBSC و فرایند ارزیابی عملکرد است. در نتیجه، یافته ها تصمیم گیران و مدیران را قادر می سازد که عملکرد پیاده سازی ERP را بهتر ارزیابی کنند و موجب افزایش شناخت نسبت به سطح عملکردی و تصمیمات استراتژیک شرکتها با فناوری بالایی که ERP را پیاده سازی کرده اند می شود. به کمک ابعاد کارت امتیازی متوازن، شرکتها با فناوری بالا می توانند عملکرد نسبی خود را بعد از پیاده سازی ERP ارزیابی کنند که نتایج آن برای شناخت و نظارت تاثیر گذاری عملکرد بر تصمیمات استراتژیک قابل استفاده هستند. این مقاله به این صورت ساختار یافته است: بخش دوم، مروری بر ادبیات عملکرد ERP دارد، بخش سوم معیارهای عملکرد ERP را از دید BSC استخراج می کند و بخش چهارم، چارچوب کارت امتیازی متوازن سلسله مراتبی را برای اندازه گیری عملکرد ERP ایجاد می کند، بخش پنجم، به متغیرهای زبانی، مقیاسهای فازی و انتگرال غیر جمعی مورد استفاده در این مطالعه می پردازد و بخش ششم از روش پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد ERP شرکتها با فناوری بالا استفاده می کند و در نهایت، نتیجه گیری ها در بخش هفتم ارائه می شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد