مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:14500تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: —-

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h133

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance

چکیده فارسی:

در این مطالعه ما به بررسی توانایی نسبی سود جامع و سود خالص به عنوان خلاصه ازعملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود ،می پردازیم. ما همچنین بررسی می کنیم که آیا که سود جامع اصلاح شده، توانایی سود خالص را در نمایش عملکرد شرکت بهبود می بخشد. ما همچنین این ادعا را که سود جامع اندازه گیری بهتر نسبت به سود خالص ازعملکرد شرکت دارد را بررسی می نماییم. نتایج، این مطلب راکه سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس بازده سهام و قیمت مناسب تر است، را نشان نمی دهد. به جز گروه سرمایه گذاری صنعتی، در بورس اوراق بهادار تهران، ما شواهدی را که نشان سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت در پیش بینی جریان نقدی است نسبت به سود خالص مناسب تر است را یافت نکردیم. در مجموع، نتایج ما شواهدی را نشان می دهد که سود جامع اصلاح شده به صورت ضعیفی می تواند باعت بهبود توانایی انعکاس عملکرد شرکت نسبت به سود خالص شود.

کلمات کلیدی : سود خالص، سود جامع، ارزیابی عملکرد، سایراقلام سود جامع

مقدمه

صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری هستند. صورت سودو زیان فراهم کننده  داده ها برای سرمایه گذارن و دیگر تصمیم گیران می باشد. اندازه گیری سود و وضعیت مالی واحد های اقتصادی همواره یک چالش برای حسابداری بوده است. هدف اصلی از گزارشگری مالی است ارائه اطلاعات برای گروه های استفاده کننده، به خصوص سهامداران و اعتبار دهندگان به به منظور کمک به آنان  در تصمیم گیری می باشد. صورتهای مالی (از جمله یادداشت ها) از ابزارهای اصلی در انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند.

کارایی مبنای تئوری رقابت است که قیمت در آن به صورت رقابتی تعیین می شود. و تصمیمات ، منعکس کننده اطلاعات اقتصادی در دست است. یک نوع از اطلاعات اقتصادی برای ارتقاء اثربخشی بازار اطلاعات صورتهای مالی است. تجزیه وتحلیل های مالی همانند کاتالیزور ادر جمع آوری و انتشار اطلاعات هستند. هنگامی که اطلاعات اقتصادی معلوم نیستند یا به صورت مداوم در شرکت های مهیا نیستند تحلیلگران قادر به انجام نقش خود در بهینه  سازی نخواهند بود. چنین نقصی در اثربخشی  قبل از معرفی بیانیه سود جامع در برخی از اقلام که به طور مستقیم در حقوق صاحبان سهام منظور می شدند  وجود داشت. (Smith, Reither)

سود جامع در FASB بیانیه شماره ۶ به صورت زیر تعریف شده است: ، “عناصر صورتهای مالی” FASB, 1985),) مانند تغییر در حقوق صاحبان سهام واحد تجاری در طول دوره ناشی از معاملات و دیگر رویدادهای و به جز مواردی که ناشی از سرمایه گذاری توسط مالکان و توزیع صاحبان سهام.

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک ابزار برای اندازه گیری عملکرد شرکت است.هدف از افشای این صورت مالی افشاء اقلام خاصی از عملکر مالی است،تا به استفاده کنندگان از صورت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکت کمک نماید.علاوه بر این سود جامع به عنوان یک صورت مالی  می بایست تمامی درآمدها و هزینه های شناسای نشده را گزارش نماید.تمرکز صورت سود وزیان بر درآمدها وهزینه های عملیاتی می باشد.در حالی که گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی برای تصمیم گیری به همه اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه ها نیاز دارد.بنابراین تهیه یک صورت مالی اساسی که شامل مواردی که تغییرات در حقوق صاحبان سهام را نشان دهد ،ضرورت دارد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد