مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M612

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

عنوان انگلیسی:

Is social norms marketing effective? A case study in domestic electricity consumption

چکیده فارسی:

هدف : هدف از این مقاله ارائه جزئیات یک آزمایش در مقیاس بزرگ است که تاثیر برقراری ارتباط دو نوع بازخورد صاحب خانه ها در مورد مصرف برق خانگی آنها را ارزیابی می کند: بازخورد در مورد مصرف خودشان و بازخورد در مورد مصرف خود شان و مصرف دیگران در محل آنها.

طراحی / روش شناسی / رویکرد : تکنولوژی های دیجیتال برای اندازه گیری اتوماتیک و برقراری ارتباط مصرف برق ۳۱۶ ساکن به مدت ۱۶ هفته مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان به طور تصادفی به یکی از سه وضعیت آزمایشی تقسیم شدند: یکی مربوط به هیچ بازخوردی نبود؛ یکی مربوط به بازخورد در مورد استفاده خود صاحب خانه بود، و یکی مربوط به استفاده یک یک صاحب خانه به اضافه بازخورد نسبت به مقیاس های اجتماعی بود (مصرف میانگین دیگران در محل). در پایان مطالعه، مجموعه ای از شرکت کنندگان در مصاحبه ها و یا گروه های متمرکز قرار گرفتند.

یافته ها : هر دو نوع بازخورد ( فردی و فردی به علاوه مقیاس اجتماعی) به کاهش مصرف در حدود سه درصد منجر شده است. کسانی که دریافت کننده بازخورد مقیاس اجتماعی بودند به احتمال بسیار بیشتر برای در اختیار گذاشتن اطلاعات ارائه شده مورد استفاده قرار می گرفتند. با این حال، اطلاعات نرم های اجتماعی هیچ تاثیر اضافی بر مصرف نداشت. داده های بررسی ها و مصاحبه ها تایید کرد که شرکت کنندگان در هر دو شرایط، به اتخاذ شیوه های جدید صرفه جویی در انرژی تشویق شده بودند. این مطالعه نتیجه می گیرد که بازخورد فردی نزدیک به زمان واقعی، اگر در یک فرمت تاریخی ارائه شده باشد می تواند به اندازه کافی بر کاهش میزان مصرف اثر بگذارد. همچنین ای مطالعه نشان می دهد که شاید قبلا تاثیر اطلاعات نرم های اجتماعی نسبت به بازخورد فردی مورد توجه قرار نگرفته باشد.

ابتکار / ارزش: مصرف برق خانگی، تاثیر اطلاعات مقیاس اجتماعی زمان واقعی را با اطلاعاتی که تنها شامل میزان مصرف خانوار فردی است، مقایسه کرده است.

کلمات کلیدی : روش نورم های اجتماعی، بازاریابی سبز، دوام، تغییر رفتار، مصرف برق، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی دیجیتال، انگلستان

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد