مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M444

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

عنوان انگلیسی:

Relationship Marketing Moderating Effect on Value Chain of Horticulture Produce: An Intermediaries’ Perspective

چکیده فارسی:

تحول صنعت باغبانی مالزی، در حال گذار از زنجیره تامین به چشم انداز زنجیره ارزش و همچنین  ظهور نوع جدیدی از واسطه ها به نام بسته بندها می باشد. با این حال هیچ تغییر مهمی در حوزه فعالیت های بازاریابی در سطح مزرعه و الزامات دقیق کیفیت در سطح ورود توسط ابر بازارها و تولید در مقیاس کوچک تحمیل نشده و این امر همراه با عدم یکپارچگی در سراسر زنجیره ارزش و پیروی محدود از ایمنی مواد غذایی جهانی به عنوان چالش های مهمی در این صنعت برجسته شده اند. واسطه گری ممکن است به کمبود روند و بازیگران زنجیره ای منجر شود. با این وجود، رویکرد بازاریابی رابطه ای بر افراد به عنوان مؤلفه اصلی در تحقیقات بازاریابی تاکید دارد که ممکن است جنبه های ناملموس این چالش ها را نشان دهند. بنابراین مقاله حاضر یک چارچوب مفهومی را به منظور بررسی اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای به سمت نقش واسطه ها که به عملکرد کسب و کارهای خرده پا و همچنین عملکرد شرکت کمک می کنند، پیشنهاد کرده است.

واژگان کلیدی: واسطه ها، صنعت باغبانی، بازاریابی رابطه ای، عملکرد شرکت، عملکرد کسب و کار خرده پا، عملکرد خرده فروش، مالزی

۱٫مقدمه

ادراکات مختلفی در مورد واسطه ها که تحت عنوان دلال نیز شناخته می شوند، از مطالعات قبلی در دست می باشد. همانطور که توسط الیس (۱۹۹۶) بیان شده، سیاست گذاران بخش کشاورزی، دلالان را به عنوان واسطه هایی فرصت طلب برای تسخیر درصد زیادی از سود و منفعت بردن از خرده پاها معرفی می کنند. معامله گران و دلالان، کشاورزان را با استفاده از عدم آگاهی آنها از قیمت بازار، فقر، کمبود فصلی پول نقد، کمبود امکانات ذخیره سازی در روستاها که قدرت چانه زنی آنها را کاهش می دهد، ضعف ناشی از بی سوادی و وضعیت اجتماعی پایین، فریب می دهند (تاپا، Koirala و گیل، ۱۹۹۵؛ Lantican 1997؛ Banskota و شارما، ۱۹۹۹؛ شرستا و شرستا، ۲۰۰۰ و Khushk، ۲۰۰۱). با این حال معامله گران و دلالان، نقش عملکردی مهمی در خدمات بازاریابی به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارند. این نقش ها شامل ارائه خدمات ذخیره سازی برای تهیه محصولات فاسد شدنی، افزایش ارزش افزوده محصول، بسته بندی و فعالیت های دستیاری مالی، بهبود بهره وری از طریق سازماندهی بیشتر، بهبود جریان اطلاعات، استانداردهای مشترک در امتداد زنجیره، ارائه کمک رسانی و ارتباطات به صورت افقی در میان سازمان ها و به صورت عمودی در میان سطوح مختلف دولت های عمومی و زنجیره ارزش سهامداران وهمچنین جذب خطر نوسانات تولید و تنوع قیمت به عنوان نتایج تغییر سریع محیط جهانی، می باشند (بینگن، Serano و هوارد، ۲۰۰۳، ارشد، محمد و لطیف، ۲۰۰۶، ارشد و رحیم، ۲۰۰۸).

زنجیره تامین باغبانی مالزی با توجه به رشد تهاجمی خرده فروش های بزرگ مانند ابر بازارهای زنجیره ای، افزایش درآمد مصرف کنندگان و تغییر شیوه زندگی و الگوی مصرف، دچار تحولات عظیمی شده است. هوسین، لی، ابراهیم و بوجی (۲۰۱۰) حدود ۱۳عامل سبک زندگی مرتبط با خرید محصولات تازه در مالزی را ذکر کرده اند که برخی از آنها عبارت اند از: گرایش استفاده از میوه، گرایش مربوط به کلمات مصطلح، جهت گیری برچسب، گرایش استفاده شخصی، جهت گیری خاستگاه، جهت گیری قوم مدارانه و جهت گیری تازگی. آنها به این نتیجه رسیدند که برخی از ویژگی های مشتری مانند افزایش درآمد خانوار بر رفتار حمایت از خرده فروشی بسیار موثرند. انتظار می رود که ترجیح و تقاضا برای تولید سبزیجاتی با کیفیت بالا سبب افزایش ثبات و تداوم شده و فعالیت های کسب و کار به کسب و کار نسبت به گذشته چالشی تر شوند (تی، مد نصیر، Zainalabidin، Jinap و Gariff، ۲۰۰۹).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد