مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M442

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  ترجمه شده تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در مالزی

عنوان انگلیسی:

Impact of Relationship Marketing Tactics (RMT’s) & Relationship Quality on Customer Loyalty: A Study within the Malaysian Mobile Telecommunication Industry

چکیده فارسی:

کسب و کار امروز بسیار رقابتی و چالش برانگیز شده است. به این ترتیب، توسعه مداوم استراتژی روابط متقابل طولانی مدت با مشتریان به یکی از اولویت های اصلی برای اکثر شرکت ها تبدیل شده است. با نگاهی خاص به مدل مهاجرت کشش – فشار – مهار (PPM) و نظریه بازاریابی رابطه تعهد – اعتماد، مطالعه حاضر درصدد بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری می باشد. سه نوع RMT (که تحت عنوان عوامل کشش و مورینگ برچسب گذاری شده اند) و ابعاد RQ ارائه و آزمایش شده اند. به طور خاص، این مطالعه به ارزیابی تاثیر شهرت نام تجاری RMT و جذابیت جایگزین بر اعتماد RQ می پردازد که به نوبه خود به وفاداری مشتری از نظر رفتار احتباسی منجر می شود. به علاوه، این مطالعه درصدد تعیین اینکه آیا احساسات  دارای تاثیر مستقیم بر چنین رفتاری هستند یا نه می باشد.

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه ای، تاکتیک های بازاریابی رابطه ای، شهرت برند، جذابیت جایگزین ها، احساسات، اعتماد، فشار کشش مورینگ

  1. مقدمه

بازاریابی رابطه در ایجاد اعتماد و تعهد با ذینفعان خارجی به منظور ایجاد روابط مشتری وفادار بسیار موفقیت آمیز یافت شده است (مورگان و هانت، ۱۹۹۴). مطالعات متعدد در دهه گذشته نشان داده اند که بازاریابی رابطه دارای یک تاثیر مثبت بر عملکرد کسب و کار شرکت می باشد. به عنوان مثال حلیمی و دیگران (۲۰۱۱) نشان می دهند که شرکت ها باید استراتژی های روابط  مشتری را با مشتریان خود با توجه به عواملی که این روابط را تحت تاثیر قرار می دهند و به منظور ایجاد روابط مفید خریدار – فروشنده و سود بیشتر، مدیریت کنند. رضا و رحمان (۲۰۱۲) نشان داده اند که بازاریابی رابطه به تصمیم گیرندگان و بازاریابان در راستای تصمیم گیری دقیق به منظور افزایش وفاداری مشتری کمک می کند. همچنین اهمیت بازاریابی رابطه در رابطه بلند مدت نیز به اثبات رسیده است.

به طور خاص، مطالعه حاضر درصدد دستیابی به اهدافی است که عبارتند از: (۱) بررسی تاثیر RMT بر کیفیت رابطه در صنعت مخابراتی تلفن همراه در مالزی (۲) بررسی اینکه آیا احساسات بر وفاداری مشتری در صنعت مخابراتی تلفن همراه در مالزی تاثیر مستقیمی دارند یا خیر (۳) ارزیابی  تاثیر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری در صنعت مخابراتی تلفن همراه مالزی. تجزیه و تحلیل اولیه مطالعات گذشته مرتبط اخیر نشان داده است که اکثر محققان از کیفیت روابط به عنوان یک متغیر واسطه ای برای وفاداری استفاده کرده اند. به عنوان مثال، مطالعه ژانگ و فنگ (۲۰۰۹) به بررسی کیفیت خدمات، ادراک قیمت، تصویر نام تجاری، ارزش پیشنهاد شده و هزینه های سوئیچینگ به عنوان تاکتیک های بازاریابی رابطه و کیفیت روابط  به عنوان اعتماد و رضایت پرداخته اند. دوئایی (۲۰۱۱) نیز تاکتیک های بازاریابی رابطه را به صورت پست الکترونیکی مستقیم، پاداش ملموس، ارتباطات بین فردی، رفتار ترجیحی و عضویت و همچنین کیفیت رابطه را به عنوان اعتماد، رضایت و تعهد اظهار داشته است. هر دو نمونه ذکر شده، چارچوب مفهومی را فراهم می کنند که نشان دهنده مداخله RMT و ابعاد اعتماد، رضایت و تعهد  RQمی باشد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد