مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M423

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی شواهدی از برزیل

عنوان انگلیسی:

Financial market reactions to announcements of monetary policy decisions Evidence from the Brazilian case

چکیده فارسی:

هدف: هدف مقاله حاضر ارایه تجزیه و تحلیلی از تجربه برزیل پس از استفاده از هدف‌گذاری تورم است که دربرگیرنده اثرات ناشی از روش‌های نوین شفافیت و ارتباطات در سیاست پولی است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: تغییرات در انتظارات بازارهای مالی به دلیل اقدامات سیاست پولی بر مبنای روش‌های پیشنهادی توسط کوک و هان و کاتنر است. داده‌های روزانه از معاملات در سپرده‌های بین بانکی بازارهای سَلَف اوراق بهادار، کالاها و مبادلات سلف برای دوره زمانی ژوئیه ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۹ مورد استفاده قرار گرفته است. دو دوره فرعی نیز مد نظر قرار گرفته‌اند: «دوره بلوغ» – فاز نخست اثرات ناشی از افزایش شفافیت بانک مرکزی؛ و «دوره خِرد» – فاز دوم در مفهوم بازارهای مالی در قبال محیطی شفاف‌تر.

یافته‌ها: یافته‌ها منطبق با این ایده هستند که افزایش در شفافیت بانک مرکزی و ارتباطات، کارآیی فرضیه انتظارات ساختار نرخ بهره و پیش‌بینی تغییرات در هدف نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

اصالت/ارزش: این تحقیق نمایانگر دیدگاه‌هایی جدید درباره این موضوع است که چگونه اعلام بانک مرکزی، کارآیی سیاست پولی کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد که سیاست هدف‌گذاری تورم را به کار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها: شفافیت بانک مرکزی، اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره، هدف‌گذاری تورم، سیاست پولی، بانکداری، برزیل

۱٫مقدمه

توجه رو به رشد بانک‌های مرکزی به هدایت انتظارات عمومی می‌تواند ساز و کار انتقال و اثربخشی سیاست پولی را بهبود بخشد. یک ابزار مهم در این چارچوب، شفافیت بانک مرکزی است. به طور خاص، شفافیت دارای نقشی مهم در هدف‌گذاری تورم است زیرا همگرایی میان انتظارات عمومی و هدف تورم را افزایش می‌دهد. در میان نکات مهمی که نمایانگر یک مزیت به دلیل افزایش در شفافیت هستند، سه مورد شایسته توجه می‌باشند:

(۱)       این امر از تورش تورم و ناهماهنگی زمانی در مدیریت سیاست پولی اجتناب می‌‌ورزد.

(۲)       این امر نمایانگر یک فن‌آوری است که در توسعه اعتبار نقش دارد.

(۳)       این امر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

امروزه، روش‌هایی که اطلاعات همگرا میان بانک مرکزی و عاملان خصوصی را کاهش می‌دهند می‌توانند نمایانگر دلمشغولی سیاست‌گذاران در کاهش خطاهای نامتعارف توسط عموم مردم باشند. رواج سیستم‌های پولی که با شفافیت بیشتری کار می‌کنند و به انتظارات عمومی توجه دارند، نشانگر روشی جدید برای در نظر گرفتن آسیب‌پذیری بیشتر اقتصادها در یک دنیای جهانی شده هستند.

در حقیقت، ترکیب یک اعلام اثربخش و شفافیت بالاتر می‌تواند کار هدایت انتظارات را تسهیل نماید و بنابراین می‌تواند تصمیمات عاملان را خصوصی را بهبود بخشد. تحت این نگرش، اقدامات و ارتباطات بانک مرکزی بر ساختار مدت نرخ بهره (اساساً بهره‌های بلند مدت)، افزایش کارآیی اقتصاد و بهبود تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد و در نتیجه اثرات ساز و کارهای انتقال پول را افزایش می‌دهد.

به طور خلاصه، مهم است بدانیم که چگونه بانک مرکزی می‌تواند درجه صحیح شفافیت، یک استراتژی ارتباطی کارآمد و نحوه ارزیابی نتایج ناشی از استراتژی جدید را ارزیابی کند. تجزیه و تحلیل شفافیت بانک مرکزی در زمینه هدف‌گذاری تورم اقتصادهای در حال ظهور مشخصاً بدان دلیل متعارف است که این اقتصادها در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. در نتیجه، هدایت انتظارات و توسعه اعتبار برای موفقیت بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی حیاتی است.

به گفته بلیندر و همکاران (۲۰۰۸)، هدف‌گذاری تورم یک روش ارجح برای هدایت انتظارات و در نتیجه منبعی برای تحقیق در خصوص تجزیه و تحلیل پیامدهای ارتباطات بانک مرکزی در اقتصاد است. یک جنبه مهم برای تعیین یک استراتژی کارآمد ارتباطی، درک آن است که چگونه بازارهای توسعه یافته و پیشرفته مالی، اخبار را درک می‌کنند. به طور خاص، همان طور که توسط اونز و وب (۲۰۰۱) گفته شد، از طریق بازار سلف نرخ بهره، می‌توان انتظارات بازار مالی را از منظر ساختار مدت نرخ بهره با کارآیی بالاتری درک کرد.

این مقاله، تغییرات در انتظارات بازارهای مالی برزیل را پس از بکارگیری هدف‌گذاری تورم در ارتباط با اثرات ناشی از روش‌های جدید شفافیت و اعلام سیاست پولی تجزیه و تحلیل می‌کند. از اینرو، روش‌شناسی‌های پیشنهاد شده توسط کوک و هان (۱۹۸۹) و کاتنر (۲۰۰۱) برای در نظر گرفتن داده‌های روزمره معاملات در بازار سلف سپرده‌های بانکی اوراق بهادار، کالا و مبادلات سلف در دوره زمانی ژوئیه ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۹ به کار گرفته شده‌اند. در ورای تجزیه و تحلیل کل دوره، دو دوره دیگر هم مد نظر قرار گرفته‌اند: «دوره بلوغ» – فاز نخست اثرات ناشی از افزایش شفافیت بانک مرکزی؛ و «دوره خِرد» – فاز دوم در مفهوم بازارهای مالی در قبال محیطی شفاف‌تر.

برزیل کشوری است که شایسته توجه است زیر بزرگ‌ترین اقتصاد در آمریکای لاتین است و در زمینه مدیریت سیاست‌های اقتصاد کلان موفق بوده است. موفقیت برنامه تثبیت در ژوئیه ۱۹۹۴ آغاز شد که در ژوئیه ۱۹۹۹ با تعیین هدف‌گذاری تورم تکمیل شد که اقتصاد برزیل را تقویت کرد و نتیجه آن هم پیشرفت رتبه سرمایه‌گذاری این کشور در سال ۲۰۰۸ بود.

نکته دیگری که نمی‌توان نادیده گرفته آن است که برزیل دارای یک بازار مالی پیچیده است. بنابراین، برزیل یک تجربه آزمایشگاهی کافی به عنوان یک اقتصاد در حال ظهور است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد