مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M443

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

عنوان انگلیسی:

Finance, Marketing, Management and Strategy Planning. A Qualitative Research Method Analysis of Case Studies in Business Hotels in Patras and in Athens

چکیده فارسی:

در این مقاله من می خواهم به ارائه یک چارچوب نظری در مورد اصول و مبانی امور مالی و بازاریابی بپردازم یعنی ارائه رویکردهای مدیریتی ملاحظه شده از منظر برنامه ریزی کسب و کار در محیط های خرد با دیدگاه هایی در مورد توسعه بیشتر و طولانی مدت رشد ( مربوط به محیط کلان) در گردشگری. علاوه بر این، به نام چنین توسعه و رشدی، من می خواهم به بحث در مورد یافته های اصلی خود در حوزه پژوهش در هتل های ۴ و ۵ ستاره کسب و کار (ده مطالعه موردی) بپردازم. به طور خاص تر، مقاله حاضر نوعی پژوهش با تجزیه و تحلیل کیفی و مقایسه بین هتل های کسب و کار ۴ و ۵ ستاره در دو شهر واقع شده در یونان یعنی پاتراس و آتن می باشد.

من برای اولین بار تصمیم به اجرای چنین پژوهشی در ده مطالعه موردی در جهت پیدا کردن اینکه کدام یک از نسبتهای مالی در تحلیل صورت های مالی هتل های ۴ و ۵ ستاره کسب و کار در دو شهر بزرگ پاتراس و آتن مورد استفاده قرار می گیرند، گرفته ام. با توجه به یافته های UNWTO (بارومتر گردشگری بخش جهانی)، گردشگران در طول نیمه اول سال ۲۰۱۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۲، حدود ۵ درصد رشد کرده اند و به ۵۰۰ میلیون رسیده اند و این رشد در اقتصادهای در حال ظهور ( + ۶ ٪ ) نسبت به اقتصادهای پیشرفته ( + ۴ ٪ ) قوی تر بوده است و این روند در حال حاضر برای سال های متمادی این بخش ها را مشخص کرده است. واقعیت این است که رشد بالاتر از سطح انتظارات گردشگری بین المللی تایید می کند که سفر بخشی از الگوهای مصرفی تعداد فزاینده ای از افراد در هر دو اقتصادهای در حال ظهور و پیشرفته است. علاوه بر این،  آشکار است که گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه اجتماعی اقتصادی بوده که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی، صادرات و ایجاد شغل می باشد.

حتی در گذشته استنتاج هایی وجود دارد که نشان می دهد گردشگری یک صنعت بزرگ است ( ۴۰ ٪ تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه و ۶۵٪ برای کشورهای توسعه یافته و یا صنعتی) ( کوپر ۱۹۹۸ ، هی و همکاران ۱۹۹۷). به نظر می رسد استراتژی شرکت، فرهنگ تمام شرکت های بزرگ را در بازار رقابتی در بر می گیرد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود که تمرکز شرکت بر روی بهره وری و سود دهی بالا توسط ترویج مزیت های رقابتی شرکت افزایش پیدا کند ( تامسون و همکاران ۲۰۰۸). با توجه به این واقعیت که گردشگری یک صنعت بزرگ است ( ۴۰ ٪ تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه و ۶۵٪  برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی) ( کوپر و همکاران ، ۱۹۹۸ : ۱۲۵ ، هی و همکاران ۱۹۹۷)، من می خواهم به بررسی بیشتر رابطه بین تحلیل صورت های مالی بر اساس نسبت ها و تئوری اقتصاد خرد و در نتیجه با برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی، مدیریت دانش و منابع انسانی بپردازم. ( گتز و نیلسون ۲۰۰۳). این تجزیه و تحلیل بر اساس نسبت و تئوری اقتصاد خرد و به این ترتیب برنامه ریزی استراتژیک، کارآفرینی، مدیریت دانش و منابع انسانی بنا نهاده شده است.

واژگان کلیدی: امور مالی، مدیریت، بازاریابی، استراتژی، کارآفرینی، منابع انسانی.

۱٫مقدمه

مطالب زیادی در مورد کارآفرینی، نوآوری و تصمیم گیری گفته شده است و این در حالیست که هر یک به تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف انفرادی آن می پردازند ( Wheelen و همکاران ۲۰۰ ، Dilwarth 1996). به گفته کاتلر (۱۹۹۷) تصمیم گیری به رفتار خرید مصرف کننده مربوط است و به طور خاص تر تمامی پنج مرحله کل این رویه را در بر می گیرد (به رسمیت شناختن مشکل، جستجو و بازیابی اطلاعات، ارزیابی گزینه ها، تصمیم گیری خرید و رفتار بعد از خرید) و در جزئیات بیشتر شامل مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید نیز می شود ( ارزیابی گزینه های قصد خرید در دو روش مورد ملاحظه قرار می گیرد: نگرش دیگران و عوامل موقعیتی پیش بینی نشده که در نهایت منجر به تصمیم گیری خرید می شوند). کاتلر (۱۹۹۷) در مدل خود به تجزیه و تحلیل رفتار خرید و پنج ( ۵ ) مرحله دیگر که باید در این راستا در بازاریابی انجام شوند، پرداخته است: بازاریابی مورد استفاده، سایر ویژگی های مورد استفاده خریدار، فرآیند تصمیم گیری خریدار و در نهایت تصمیم گیری خریدار در مورد انتخاب محصول، انتخاب برند، انتخاب فروشنده، زمان خرید و مبلغ خرید.

همانطور که قبلا گفته شد، هر دو گردشگری بین المللی و داخلی به تولید عوامل مهم اقتصادی مانند فرصت های شغلی، درآمد، درآمد دولت و مبادله می انجامند ( UNWTO 2013، کوپر ۱۹۹۸هی و همکاران  ۱۹۹۷). بنابراین گردشگری داخلی می تواند تاثیر غیر مستقیمی بر تراز پرداخت ها در هنگام مصرف آن به عنوان یک جایگزین برای سفر در خارج از کشور داشته باشد. علاوه بر این، گردشگری داخلی به عنوان وسیله ای برای مقابله با عدم تعادل های منطقه ای از نظر سطح درآمد و اشتغال مورد ملاحظه قرار می گیرد ( Kopaneli 2012). پیچیدگی تاثیر اقتصادی گردشگری به دلیل واقع شدن آن در چارچوب هایی که بیش از یک روش را مورد استفاده قرار می دهند تا به بررسی تاثیرات گردشگری بپردازند، مورد ملاحظه قرار داده شده است. دو دسته اصلی از سیاست عمومی بازاریابی به بهینه سازی امور مالی باز می گردند: بهره وری و نوآوری.

با توجه به این شواهد، گردشگری به طور کلی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صنعت بسیار بزرگی بوده و به همین دلیل اثر فراگیری در اقتصاد، فرهنگ اجتماعی و محیط زیست منطقه دارد. به همین دلیل، بسیاری از دولت ها گردشگری را از منظری گسترده تر و با توجه به تاثیر کامل آن در کشورها، مناطق و جوامع محلی مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این آنها نقش به طور فزاینده مهم این موارد را در برنامه ریزی و توسعه گردشگری با اثراتی که بر ساکنان ( منابع انسانی)، منابع طبیعی و خدمات عمومی دارند، بررسی می کنند ( کوپر ۱۹۹۸ ، Kopaneli 2012). بنابراین در پرتو این موارد، برنامه ریزی استراتژیک دربر دارنده سودآوری بلند مدت هتل های کسب و کار، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به دلایل فوق در مورد توسعه و رشد، من می خواهم بر تاثیر اقتصادی صنعت گردشگری و به طور خاص تر، تجزیه و تحلیل مفهوم تکاثر تاکید کنم.  تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای کسب و کار به طور کلی با اجرای آن در هتل های کسب و کار به عنوان یک چارچوب نظری برای تحقیقات اولیه بیشتر من در نظر گرفته شده و اجرای مالی در ده هتل کسب و کار در پاتراس و آتن از طریق پرسشنامه صورت گرفته است (به ضمیمه A مراجعه کنید).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد