مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h207

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده :  بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی: یک بررسی بین ملیتی

عنوان انگلیسی:

An examination of corporate social disclosures of multinational corporations: A cross-national investigation

چکیده فارسی:

ما به بررسی تفاوت های بین ملیتی در افشای اجتماعی شرکت (CSD) با استفاده از یک نمونه از ۱۳۶ شرکت چند ملیتی از آمریکا، اروپا قاره، و اسکاندیناوی می پردازیم. با وجود فشارهای بازار بین المللی برای افشای سطوح بالاتر اطلاعات، می یابیم که CSD بطور سیستماتیک در فرهنگ های کسب و کار تغییر می کند. علاوه بر این، CSD در فرهنگ های کسب و کاری بالاتر است که نسبت به سهامدار بیشتر ذینفعان گرا می باشند. یافته های ما برای فرهنگ کسب و کار به عنوان یک عامل موثر مهم در افشای اطلاعات اجتماعی شرکت برای شرکت های چند ملیتی پشتیبانی فراهم می کند.

کلمات کلیدی: افشای اجتماعی شرکت، فرهنگ کسب و کار، تحلیل محتوا، چند ملیتی ها، تفاوت های بین ملیتی

  1. مقدمه و انگیزه

با رشد جامعه، دولت، و فشار ذینفعان، گزارش در مورد آیتم های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت  (CSR) به یک موضوع مهم عمومی تبدیل شده است. همانطور که  CSR یک  فعالیت کسب و کار اصلی شده است، شرکت های بیشتری به طور داوطلبانه در مورد مسائل اجتماعی و محیطی گزارش گزارش می دهند(اقتصاد دانان، ۲۰۰۸ . (رئیس شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار، بیورن استیگسون، اظهار داشت گزارش قابلیت تحمل باید بخشی از عملکرد مدیریت باشد … [و] این اطلاعات باید در گزارش های قابلیت تحمل مجزا نباشد اما بخشی از گزارش های جامع تر عملکرد سالانه باشد” ( KPMG 2008، ص.۲۰ ). بعلاوه بحث های عمومی در مورد CSR به طور فزاینده ای در عرصه جهانی انجام می شود (هیئت بین دولتی در مورد تغییرات آب و هوا، ۲۰۰۷).
در حالی که یک افزایش در تحقیقات حسابداری مربوط به وجود افشای اجتماعی شرکت (CSD)  صورت گرفته است، تنها چند مورد از مطالعات CSD  ، شرکت های چند ملیتی را در یک زمینه  بین ملیتی مورد بررسی قرار داده اند. برخی از تحقیقات قبلی(به عنوان مثال، فکرت، اینکلان، و ، پترونی،۱۹۹۶؛ فریدمن و استگلیانو، ۱۹۹۲؛ گمبل، هسو، و تالرسون، ۱۹۹۶؛ گوتری و پارکر، ۱۹۸۹؛ ویلیامز و پی، ۱۹۹۹) بر تغییرات سند سازی در CSD در میان کشورها تمرکز می کند، نشان می دهند که کشور مبدأ یک عامل مهم در میزان و نوع CSD می باشد.  اسمیت، ادهیکاری و  تاندکار(۲۰۰۵)  اولین مطالعه برای ارائه یک زمینه نظری قوی برای توضیح تفاوت ها در CSD میان کشورها بود.  آنها استدلال می کنند که بر اساس پیکربندی نهادی در یک کشور (به عنوان مثال، روابط ذینفعان، حاکمیت شرکتی و فرهنگ)، ملت ها می توانند در یک زنجیره ذینفع و یا سهامدار گرا که می تواند به توضیح تفاوت های موجود در CSD بین ملیتی کمک نماید متمایز شوند.  در واقع، مک ویلیامز و سیگل (۲۰۰۱) اشاره می کنند که تقاضای ذینفع یکی از محرک های اصلی در پشت CSD است.  در سال های اخیر، مطالعات مختلفی از خصوصیات ذینفع – سهامدار مربوط به فرهنگ کسب و کار برای بررسی مسائل مختلف مربوط به CSD در یک محیط بین ملیتی استفاده کرده اند. سیمنت، ونستریلن، و چووآ (۲۰۰۹) این فرضیه را مطرح می کنند و اشاره می کنند که تأثیرات سازمانی بر
فرهنگ کسب و کار (به عنوان مثال، ذینفع گرا و یا سهامداران گرا ) در یک کشور، تقاضا برای، و میزان گزارش گری قابلیت تحمل را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک مطالعه بین ملیتی، داهالی وال، رادهاکریشنان، تسانگ، و یانگ (۲۰۱۲) از فرهنگ کسب و کار ملی، یک عامل مهم برای بررسی رابطه بین CSD و دقت پیش بینی تحلیلگر استفاده می کنند.
ما بر این ادبیات جدید برای بررسی متکی هستیم: (۱) آیا تفاوت های بین ملیتی قابل توجهی در CSD میان یک نمونه متشکل از ۱۳۶ شرکت چند ملیتی از آمریکا، قاره اروپا (فرانسه، آلمان، ایتالیا، و هلند)، و اسکاندیناوی (فنلاند، نروژ و سوئد) وجود دارد، و (۲) آیا فرهنگ کسب و کار محلی ، به ویژه در سطح ذینفع گرا و یا سهامدار گرا، تفاوت های مشاهده شده در CSD را توضیح می دهد ، و یا اینکه آیا نیروهای بازار بین المللی به یک همگرایی CSD بدون در نظر گرفتن اقامتگاه هدایت می شود.

ما بر شرکت های چند ملیتی تمرکز می کنیم؛ زیرا چنین واحدهای تجاری با چالش های منحصر به فرد در نتیجه انجام عملیات در مرزهای ملی که شرکت های داخلی با آن مواجه نمی شوند روبه رو می شوند ( باندی و استارکی، ۲۰۱۴).  شرکت های چند ملیتی اغلب با فشارهای رقابتی فرهنگ کسب و کار محلی موجه می شوند که  از طرف اداره مرکزی و همچنین فرهنگ جهانی که در آن عملیات انجام می دهند می باشد . زارزسکی (۱۹۹۶) مدعی است که شرکت های فعال در بازار های بین المللی سطوح بالاتری از اطلاعات را نسبت به آنچه که توسط فرهنگ محلی آنها به منظور رقابت برای منابع بین المللی تحمیل می شود افشا می کنند. CSD  می تواند به عنوان یک معیار راهبردی برای مبارزه با فشارهای بازار های بین المللی مانند نیروهای رقابتی استفاده شود.  بسیاری از شرکت های چند ملیتی برای تضمین رقابت بین المللی خود، ممکن است برای افشای حداقل اطلاعاتی که رقبای آنها ممکن است بیش از آنچه در کشور خود مورد نیاز است باشند تشویق و ترغیب شوند. بنابراین، به احتمال زیاد شرکت های چند ملیتی یک دستور کار CSD متفاوت نسبت به شرکت های صرفا داخلی دارند. علاوه بر این، CSD  بیشترین توجه به سطح فراملی با نهادهایی مانند تاثیر جهانی سازمان ملل متحد، سازمان استانداردهای بین المللی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تقریبا در دستور کار CSD موثر می باشند.  از آنجا که اقدامات فراملی اغلب فاقد نفوذ مستقیم قانون ملی می باشد، این طرح ها به دنبال تشویق شرکت ها، به ویژه شرکت های چند ملیتی، برای اتخاذ داوطلبانه امتیازهای چنین طرح هایی و شرکت در خود سازمانی می باشد(برامر ، جکسون، و ماتن، ۲۰۱۲).
از این رو، روشن نیست که آیا فرهنگ کسب و کار در سطح محلی افشای اجتماعی شرکت های چند ملیتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، و یا اینکه آیا نیروهای بازار به یک همگرایی CSD آنها بدون در نظر گرفتن اقامتگاه هدایت می شود.
ما از یک شاخص افشاء بر اساس اسمیت و همکاران (۲۰۰۵) برای محتوا استفاده می کنیم تا گزارش های سالانه ۱۳۶ شرکت چند ملیتی از آمریکا، قاره اروپا، و کشورهای اسکاندیناوی برای CSD تحلیل نماییم. ما از گزارش های سالانه برای تحلیل شیوه افشا اجتماعی شرکت ها استفاده می کنیم به دلیل اینکه گزارش های سالانه نشان دهنده مهم ترین منبع اطلاعات در مورد فعالیت شرکت می باشد. این به سه دلیل می باشد: (۱) این شرکت دارای نظارت بر ویرایش کلی سند می باشد (به استثنای نتایج مالی حسابرسی شده )؛ (۲) این معمولا انتشار گسترده تمام اسناد عمومی تولید شده توسط شرکت است؛ و (۳) گزارش سالانه، سند گزارش گری اولیه را برای شرکت ارئه می کند، بیشتر سند سازی دیگر شرکت فرعی یا مکمل آن می باشد (کمپبل، ۲۰۰۰). به علاوه، سطوح افشاء در گزارش های سالانه نشان داده شده است که با میزان افشا ارائه شده در دیگر فرمت ها مرتبط می باشد (لانگ و لاندهولم، ۱۹۹۳).
ما می یابیم که با وجود فشارهای بازار بین المللی برای افشای سطوح بالاتری از اطلاعات، CSD شرکت های چند ملیتی در فرهنگ های کسب و کار متفاوت است.  CSD در فرهنگ های کسب و کار که بیشتر ذینفع گرا می باشند (قاره اروپا و اسکاندیناوی) نسبت به سهامدارگرا (US) بالاتر است. بنابراین، برای کسب و کار فعال در مرزهای ملی، یافته های ما برای فرهنگ کسب و کار به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر افشای اطلاعات اجتماعی شرکت ها پشتیبانی فراهم می کند.
یافته های ما به ادبیات CSD کمک می کند. بسیاری از ادبیات برای بررسی CSD  به مطالعات یک کشور محدود می شود.  مطالعات تطبیقی به طور کلی به مستند کردن تفاوت های بین ملیتی در CSD بدون توضیح دلایل این تفاوت ها محدود شده است. در این مطالعه ما شواهد اضافی برای پشتیبانی از چارچوب نظری ارائه شده توسط اسمیت و همکاران (۲۰۰۵) جهت توضیح تفاوت های بین المللیCSD  فراهم می کنیم  . نتایج ما نشان می دهد که فرهنگ کسب و کار به عنوان یک متغیر توضیحی برای توضیح تفاوت های  CSD بین ملیتی حتی در زمینه شرکت های چند ملیتی که با نیروهای رقابتی در افشای اطلاعات اجتماعی شرکت مواجه می شود قوی است. علاوه بر این، خصوصیات سهامدار- ذینفع فرهنگ کسب و کار مورد استفاده در مطالعات مختلف (به عنوان مثال، داهالی وال و همکاران، ۲۰۱۲؛ سیم نت و همکاران، ۲۰۰۹؛ اسمیت و همکاران، ۲۰۰۵)  در شکل گیری پیش بینی ها و توضیح تفاوت ها در سطح CSD برای شرکت های چند ملیتی مفید می باشند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد