دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h87

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

عنوان انگلیسی:

The Role of Accounting information within the Management Process of Public Utilities Services

چکیده فارسی:

با این مقاله ما نشان می دهیم نقش مربوط به اطلاعات حسابدار ی  از سیستم مالی –  حسابداری اپراتورهای خدمات اجتماعی صنایع عمومی سرچشمه می گیرد که  در فرآیند تصمیم گیری خود   بر تاثیر  این اطلاعات برای مدیران تاکید دارند  در نتیجه مستقیما بر  سطح بالایی از رضایت خدمات ارائه شده به جوامع محلی تاثیر می گذارد. بنابراین  ما نشان می دهیم که ویژگی های معمولی و نیز خصوصیات آنها به طور عمده در رابطه با جنبه های سازمانی  شرایط و مدارک مورد نیاز می باشد  و اطلاعات ارائه شده  و همچنین سیستم های اطلاعاتی   مالی  – و حسابداری این اپراتورها از سایر سیستم های اطلاعاتی متفاوت می باشد.

کلمات کلیدی: سیستم حسابداری ـ مالی ، اطلاعات حسابداری، اپراتورهای خدمات عمومی، سیستم های اطلاعاتی

۱- مقدمه:

خدمات  صنایع عمومی جامعه به منظور برآوردن نیازهای عمومی مردم  نسبت به عوامل اقتصادی و نهاد های محلی جامعه، نیاز به تامین امنیت و  محیط زندگی با کیفیت بالا دارد. این نیاز به امنیت با خدمات  عمومی مشترکی از قبیل حمل و نقل، روشنایی عمومی، آب آشامیدنی، بهداشت،  گرما و آب گرم و غیره مرتبط می باشد. روش پژوهش به مشاهده فعالیت های خاص  اپراتورهای خدمات عمومی و نفوذ انها  بر روی سیستم اطلاعاتی می پردازد. در اینجا اطلاعات فراهم آمده توسط سیستم حسابداری  ـ مالی  و نیز  کاربران انها   با تمرکز بر سودمندی اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت و تنظیم و نظارت بر این روند ارائه می گردد. در سیستم مدیریت  یک اپراتور خدمات صنایع عمومی  جزء مهمی از مدار حسابداری مالی اطلاعاتی است .

هدف از این مدار، ارائه اطلاعات حسابداری به مدیریت به منظور اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به سازماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی سرمایه گذاری است. سیستم حسابداری مالی اطلاعاتی شامل فعالیت های اطلاعاتی نشان دهنده  تولید و استفاده از اطلاعات داده شده توسط کاربران است. بطور دقیقتر، سه نوع  فعالیت هایی که مربوط به اطلاعات اقتصادی می باشد، وجود دارد: جستجوی اطلاعات خصوصی که در دسترس  عموم مردم قرار ندارد ، تجزیه و تحلیل، پردازش و تفسیر اطلاعات با هدف  پیش بینی (تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده) و تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته (تجزیه و تحلیل گذشته نگر)

در سطح اپراتورهای خدمات اجتماعی صنایع عمومی،  اطلاعات حسابداری ـ مالی، در قالب اطلاعات خاص، از برخی از منابع داخلی و خارجی به دست می ایند  و  برای ارتباطات در داخل سازمان با برخی از گیرنده ها خدمت می کنند. برای اینکه اطلاعات حسابداری در سیستم مدیریتی مفید باشد ، نیاز به چهار ویژگی کیفی اصلی دارد: فهم، ارتباط، اعتبار و سازگاری

هر جامعه، اعم از  خرد و یا کلان اقتصادی، هنگامی که وارد مقوله  خدمات اپراتورهای صنایع عمومی می شود، نمی تواند فاقد اطلاعات و گزارشات دقیق سیستم، باشد و یا  سازمانها نمی توانند فاقد منابع مناسب برای مدیریت کافی باشند. (Mates & Rusu, 2009 ) امنیت و انتقال اطلاعات باید شامل  سیستمی باشد که هم جمع آوری داده ها و پردازش انها ، و هم توزیع آنها را ارائه می دهد. این سیستم (یا باید باشد)  مافوق ساختار سازمانی جامعه ای که در آن کار می کند اقدام می نماید ، که شامل یک ترکیب سازمان یافته از منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهدافیست  که برای آن ایجاد شده است   .

سیستم مالی –  حسابداری نشان دهنده یک زیر – سیستم از یک سیستم اطلاعاتی است و اطلاعات ارائه شده به مدیران نقش مهمی در مدیریت فعالیت ها در زمینه فعالیت های خاصی که در تحقیق ما بعنوان صنایع عمومی نام برده شده ایفا می کند. قبل از نشان دادن مسیر ااطلاعات حسابداری اعم از جمع آوری، پردازش و یا ارائه به کاربران نهایی ، ما نیاز به مشخص کردن  این واقعیت داریم  که در رومانی اپراتورهای خدمات جامعه در صنایع عمومی، با توجه به قانون شمارع  ۵۱/۲۰۰۶ به شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی و یا شرکت های مشترک، تقسیم می شوند  و یا در قالب  متخصصین شهردار ی و یا خدمات تخصصی محلی و یا شهرستانی تعیین می گردند. بنابراین، مدیریت، ممکن است مستقیما، در داخل شهرستان و یا هیئت مدیره  بومی وجود داشته باشد  و یا به سفارش  مدیریت از طریق مزایده عمومی به شرکت های تجاری دارای مجوز توسط ANRSC تخصیص یابد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد