مقاله انگلیسی ترجمه شده غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M408

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان

عنوان انگلیسی:

Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor

چکیده فارسی:

این مطالعه مقالات مبتنی بر صدا را تصویب کرده و به بررسی اهمیت بازخورد کار (مثبت و منفی) سرپرستان در تسهیل ظهور خلاقیت، به عنوان یک بیان از رفتار صدا، از دو نوع استرس ناشی از کار (چالش و مانع گرا) می پردازد. ما استدلال می کنیم که هر دو شکل بازخورد با استرس مربوط به چالش و مانع که منجر به خلاقیت کارکنان می گردد، ارتباط دارد. با استفاده از داده های چند منبع از مجموع ۲۶۵ کارمند تمام وقت چینی در پکن، چین، ما نشان می دهیم که کارکنان تحت استرس مربوط به چالش خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند. به همین ترتیب، کسانی که با عوامل استرس زای مانع مواجه بودند زمانی که ناظران کمتر بازخورد منفی و بیشتر بازخورد مثبت ارائه می کردند، در کار خلاق تر بودند. پژوهش های آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: استرس مرتبط با چالش ، استرس مرتبط با موانع، بازخورد کار سرپرستان، خلاقیت کارمند، تئوری صدا، هتل،چین.

استرس کار عمدتا به دلیل اهمیت آن در سلامت روانی کارکنان، که به نوبه خود بر کیفیت خدمات و اثربخشی سازمان تاثیر گذار است، به یکی از موضوعاتی که به طور گسترده ای در پژوهش ها مورد مطالعه قرار میگیرد، تبدیل شده است. (Bliese  و  Halverson، ۱۹۹۶؛ Hon و Kim، ۲۰۰۷، Jex و همکاران ، ۲۰۰۱ Kahn و Byosiere، ۱۹۹۲، O’Neil و Davis، ۲۰۱۰، Xie و Jhons، ۱۹۹۵). این منطقی است که انتظار داشته باشیم استرس کار ارتباط منفی با نگرش ها و عملکرد شغلی داشته باشد. محققان دریافته اند که استرس ناشی از کار نتایج منفی از قبیل خیانت، روحیه پایین، فرسودگی شغلی، غیبت از کار، جست و جو به دنبال کار دیگر، یا گردش های داوطلبانه (Glazer و Beehr، ۲۰۰۵٫؛ Hamilton و همکاران، ۱۹۹۳)، در بر دارد که مخل سازمان و اعضای آنهاست. با این حال، مقالات موجود عمدتا نتایج مخلوط و یافته های متناقضی در مورد ارتباط بین استرس کار و نتایج کار ارائه کرده اند. تعدادی از مطالعات دیگر تنها یک رابطه نسبتا کم را نشان میدهد و یا هیچ رابطه ای را بین استرس کار و نتایج کار نشان نمی دهد (Bretz  و همکاران، ۱۹۹۴؛ و Jex و همکاران، ۲۰۰۱؛ Podasakoff و همکاران، ۲۰۰۷). در مطالعه Bretz  و همکاران (۱۹۹۴) به دنبال شغل، ارتباط معنی داری بین استرس و شکار شغل و یا قصد ترک از شغل پیدا نشده است. همگام با این مطالعه، چندین مطالعه دیگر نشان می دهد که استرس ممکن است لزوما به نتایج منفی منجر نگردد، اما در عوض ممکن است تأثیر مثبتی بر اثربخشی سازمانی داشته باشد (Jex و Bliese، ۱۹۹۹؛ Stamper و Johlke، ۲۰۰۳). به عنوان مثال، Jex و همکاران (۲۰۰۱) بین کار بیش از حد و رفتار مقابله ای فعال ارتباط معنی داری نیافتند. رفتار مقابله ای فعال بیانگر فعالیت هایی است که به اقدامات آغاز شده توسط فرد برای حل مشکلات مربوط به کار اتلاق میگردد. علاوه بر این، Demerouti  و همکاران (۲۰۰۱) استدلال می کنند که خواسته ها و منابع به عنوان بافر بین عوامل تنش زای شغلی و عملکرد تحت فشار نقش ایفا می کنند. محققان دیگر نشان می دهند که کار بیش از حد و فشار زمان، احساسات مثبت کارکنان نسبت به شغل و سازمان را افزایش میدهد (نگاه کنید به عنوان مثال Hon و Kim، ۲۰۰۷؛ LePine و همکاران، ۲۰۰۵). این یافته ها نشان می دهد که استرس لزوما به نتایج منفی در محل کار منجر نمی گردد.

یک توضیح برای این یافته های متناقض که روابط بین استرس کار و نتایج کار را متفاوت نشان میدهند، ممکن است با توجه به عوامل استرس زای در حال ارزیابی باشد. یعنی، تنش های مرتبط با برخی از عوامل استرس زا ممکن است به نتایج منفی منجر شود، در حالی که دیگر عوامل ممکن است نتایج مثبتی تولید نمایند. پشتیبانی از این توضیح را می توان در متا تجزیه و تحلیل های اخیر دید که تایید می کنند که همه استرس های مربوط به کار بد نیستند ( Podasakoff و همکاران، ۲۰۰۷ LePine و همکاران، ۲۰۰۵). استرس می تواند لبه رقابتی ایجاد نموده و نیرویی به کارکنان دهد تا تغییر کنند و ایده ها و روش های جدیدی برای حل مشکلات بیابند.

در دوران تأکید مداوم بر تغییر، خلاقیت کارکنان و نوآوری در سازمان ها، به ویژه برای کارکنان در صنعت مهمان داری که بارها و بارها به تشویق برای بهبود کیفیت خدمات و کیفیت تحویل میگردند، ایده یک نیروی کار خلاق مورد توجه مدیران قرار گرفته است. ایده های خلاقانه مزایای روانی و مزایای کسب و کار زیادی را برای هر دو کارکنان و صنعت هتل به عنوان یک کل تولید کرده است (Hon، ۲۰۱۲؛ Hon و Leung، ۲۰۱۱). یکی از راه های رفع چالش های کسب و کار فعلی این است که به شدت بر خلاقیت کارکنان در هنگام ارائه خدمات به مشتریان در جست و جوی محل اقامت های با کیفیت و خدمات مواد غذایی و آشامیدنی (F & B) تکیه گردد. این مساله بطور قابل ملاحظه ای می تواند به نوآوری، بهره وری، و موفقیت بلند مدت در کسب و کار مهمان داری کمک نماید (Hon ، ۲۰۱۱ Amabile  و همکاران، ۱۹۹۶). خلاقیت در اینجا به توسعه ایده های جدید و مفید در مورد محصولات، خدمات، ایده ها، روش ها، یا فرآیندهای کار، تولید شده توسط افراد همکار با یکدیگر در یک سیستم اجتماعی پیچیده اشاره دارد (Amabile  و  Khaire، ۲۰۰۸  و همکاران، ۱۹۹۳ George و Zhou، ۲۰۰۱ ).

به رغم توجه رو به رشد خلاقیت در صنعت هتل، با این حال، هنوز هم تحقیقات بسیار کمی بر روی این موضوع وجود دارد (Hon، ۲۰۱۱). سوال جالب این است که آیا رابطه استرس کار و خلاقیت همیشه منفی است، و یا ممکن است در برخی شرایط یک رابطه مثبت وجود داشته باشد، که توجه دانشمندان به دنبال خلاقیت را به منظور بررسی اینکه آیا استرس مربوط به کار همیشه مخل خلاقیت کارکنان است، و در نتیجه بر کارایی سازمان های خدماتی تاثیر منفی دارد جلب کرده است (Hon، ۲۰۱۱؛ Hon و Leung، ۲۰۱۱). با این حال، اطلاعات کمی در مورد شرایطی که تحت آن این رابطه استرس – خلاقیت ممکن است تشکیل شود، به ویژه در صنعت هتلداری (محترم و کیم، ۲۰۰۷) بدست آمده است. این مقاله به دنبال غلبه بر این محدودیت ها از طریق یکپارچه سازی نظریه های صدا، خلاقیت، و مقالات استرس است برای کشف اینکه آیا برخی از عوامل زمینه ای ممکن است به عنوان یک شرط مرزی برای توضیح رابطه بین استرس کار و خلاقیت کارکنان در صنعت خدمات نقش بازی کنند یا خیر.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد