مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M521

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

عنوان انگلیسی:

Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context

چکیده فارسی:

این تحقیق دو هدف عمده دارد. اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی براساس نظریه مبتنی بر منابع و نظریه سازمانی در چار چوب منطقه ای در داخل کشور از لحاظ بازاریابی است. در این مساله تأثیرات مبتنی بر منابع وتاثیرات محیط سازمان محرک های اصلی استراتژی حالت ورودی هستند. به ویژه، مساله اساسی یک شرکت، استراتژی های ورودی به بازار است که منابع آن (مشخصات شرکت، مشخصات محصول،اندازه شرکت) است که میتواند انتخاب را تقویت کند و همچنین این انتخاب به درک شرکت ها از دو محیط (خصوصیات بازار میزبان و بازار داخلی) بستگی دارد.

دوم بررسی چارچوب نظری در وضعیت های ویژه از حالت های ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به عنوان اقتصاد خاص منطقه ای در چارچوب داخل کشوراست. جمع آوری اطلاعات از ۲۰۸ مدیر ارشد شرکت های هنگ کنگ با بررسی پست الکترو نیکی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت، مشخصات محصول، خصوصیات بازار میزبان و خصوصیات بازار داخلی (اما نه به بزرگی شرکت)به طور قابل توجهی در استراتژی انتخاب و ورود شرکت هایی دارد که از هنگ کنگ به دیگر مناطق در چین می روند.

کلمات کلیدی: تئوری سازمانی، تئوری مبتنی بر منابع، استراتژی حالت ورودی، عملکرد شرکت

۱٫مقدمه

انتخاب حالت ورودی بازار بین المللی شرکت، تبدیل به یک رشته اصلی مورد توجه در بازاریابی بین المللی شده است.

با توجه به اینکه که مطبوعات بازاریابی بین المللی به محدوده مسائل مربوط به حالت ورودی توجه ویژه ای کرده است هنوز هم شکاف هایی در مطبوعات وجود دارد که این پژوهش به درست کردن آن ها می پردازد.

نخست مطبوعات کنونی تاکید زیادی بر روی مطالعه استراتژی حالت ورودی از شرکت هایی (مثلا از یک کشور خاص) که وارد یک یا چند بازار بین المللی (کشور میزبان) دارد.

در این حوزه واسطه(به عنوان مثال، فرهنگی، زبان، سازمانی) بین کشورهای میزبان و داخلی به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب بازار حالت ورود بین المللی شناخته شده است.

با این حال، به انتخاب ورودی به بازار در چارچوب «منطقه ای در کشور» کمتر توجه شده است که در آن دو منطقه خاص (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور خاص فاصله واسطه ای یا اقتصادی و یا تفاوت سیاسی قابل توجهی دارد.

در این زمینه، تجارت بین مناطق (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور شبیه به تجارت بین دو کشور دیده می شود

دوم، پژوهش حاضر را به دو راه عمده در رابطه با ورود به بازار بین المللی دسته بندی کرده اند.

اولین مسیر تمرکز و استفاده از نظریه های شخصی است که در باره انتخاب های حالت ورودی بازار توضیح می دهد که شامل تئوری هزینه های معامله و تئوریه سازمانی و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV)    می باشد.با این حال برخی استدلال کرده اند که هر نظریه بتنهایی در توضیح سوابق حالت ورودی بازار بین المللی ناقص است.

مسیر دوم شامل استفاده از نظریه گلچینی و التقاطی است که انتخاب حالت ورود بازار را که بر نظریه های چندگانه در یک چارچوب یکپارچه ساخته است را توضیح می دهد.

در این حوزه و به ویژه در مطبوعات بازاریابی بین المللی ادغام نظریه سازمانی و RBV به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. ادغام نظریه سازمانی و RBV قدرت کمک و مشاوره به دانش ما در تحقیقات حالت ورودی را دارد. قدرت قوی اکتشافی و قدرت پیش بینی سازمانها هنگامی که دیدگاه مبتنی برسازمان ها با دیدگاه مبتنی بر منابع، به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور یکپارچه شود، تقویت می گردد. در پاسخ به تحقیقات بیشتر در مورد ادغام نظریه سازمانی و RBV ما برای بهبود دانش در مورد انتخاب حالت از چشم انداز بازاریابی با دوروش تلاش می کنیم. نخست هنگامی که حالت ورودی بازار بین المللی ارتباط دهنده محصول یک شرکت به بازار بین المللی است انتخاب بازار ورودی نه تنها به ویژگی های محیطی یک کشور بستگی دارد بلکه به خصوصیات یک شرکت و محصولات آن نیز بستگی دارد. در این مفهوم این مطالعه مدعی است که تئوری سازمانی و RBV  مکمل یکدیگرند.

در یک مفهوم کلی یک وظیفه بزرگ برای مدیران برای رسیدن به تناسب شرکت و محیط آن در تصمیم گیری های استراتژیک مانند انتخاب حالت ورودی بازار است (دوگانگی استراتژی منابع و محیط ).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد