مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M496

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایی از کشورهای کانادا و ایالات متحده

عنوان انگلیسی:

Challenges and strategies for global human resource executives: Perspectives from Canada and the United States

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی چالش هایی که مدیران منابع انسانی جهانی با آنها مواجه می شوند   و استراتژیهایی که برای مقابله با این چالش ها در سطوح کلان، میانی و خرد استفاده می نمایند ؛ پرداخته می شود  . مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای  با مدیران منابع انسانی ۲۶ شرکت کانادایی و آمریکایی انجام گردیده است .  این چالش ها شامل درجه استانداردسازی منابع انسانی ، روابط صنعتی خارجی ، محدوده های زمانی، تفاوتهای بین فرهنگی و ارتباطات، تعدیلات، عدم انعطاف پذیری   و تعادل  میان خانواده کار هستند . برای مقابله با این چالش ها،مدیران به  تشویق مشارکت قوی با شرکت های تابعه، تنوع در استخدام،توجه مداوم به تغییرات در قوانین کار، آموزش بین فرهنگی و توسعه،توسعه رهبری، فرهنگی و حساسیت می پردازند.

کلمات کلیدی : جهانی شدن؛منابع انسانی؛چالش ها؛استراتژیها

مقدمه

جهانی شدن   چالش های مختلفی را برای مدیران  منابع انسانی به همراه آورده است .  در سطح کلان ( و یا سطح سازمانی ( برخی از کسب و کارها هنوز هم در حالل مقابله با   سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع   انسانی استاندارد شده  هستند ،  در حالی که به آداب و رسوم محلی، سنت و نیازهای افراد نیز احترام می گذارند .  (چن و الدریج  ، ۲۰۱۰هراتی ترگاسکیس؛  و مورلی،۲۰۰۱   ) علاوه بر این، مدیران منابع انسانی جهانی باید  به قوانین اشتغال خارجی آگاه بوده و  با ذینفعان منافع داخلی و سیستم جهانی را نیز   مدیریت نمایند . (فرستچلر،۲۰۱۰   ، سالیوان، ۲۰۱۰پستما؛  ،رحلینگ وکمپن  ، ۲۰۰۶  ) بارتلت و گوشال (۱۹۸۹)  پژوهشی را انجام دادند  که به بررسی نفوذ دفاتر مرکزی سازمانها  بر شعب خود   می پرداخت  و همچنین  روزنویگ و نوریا (۱۹۹۴)  یافتند که  شیوه های مدیریت منابع انسانی  برای واحدهای تابعه کسب وکار   منعکس کننده شیوه های داخلی بیشتر از زمانی است که وابستگی شدید در منابع داخلی ، وجود دارد و حضور افراد خارجی در سازمان کمتر  بوده و ارتباط ضعیف بین سازمانها برقرار است. در سطح میانی (یا گروهی ) فقدان دانش در مورد آداب فرهنگی متقابل کسب و کار  منجر به  هزینه های زیادی می شود . ( شاپیرو اوزان،  و سیتکیگلو، ۲۰۰۸   ) در سطح خرد (یا فردی )  ، مسائل متعددی مربوط به مهاجران و اتباع کشور میزبان وجود دارد. به عنوان مثال،فقدان مهارت های زبانی می تواند یک چالش ارتباطی برای مهاجران و اتباع  در کشور میزبان باشد .  (فورستر سلمر،۲۰۰۰  ، ۲۰۰۶   ) غیر بومی ها که فرهنگی غنی و مناسبی ندارند  نیز ممکن است مشکلات هماهنگی با سایر افراد را تجربه کنند . (  سلمر ،۱۹۹۹  ) به منظور پاسخ به این چالش ها، مدیران منابع انسانی جهانی مجبور به جستجو برای استراتژی ها و شیوه هایی شده اند  تا بتوانند سازمان خود را به موفقیت  برسانند. در سطح کلان ،  از مدیریت استراتژیک منابع انسانی جهانی استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که سازمان در سیاست ها، روش ها و شیوه های منابع انسانی  از ارزش ها و اهداف فراگیر پشتیبانی می کند . ( بروستر و سوتری  ، ۲۰۰۵؛لبدز   و  لی، ۲۰۱۱). درسطح میانی، مدیران منابع انسانی به طور عمده نگران مسائل مربوط به اتحاد میان افراد در  سازمان کشور میزبان  هستند . (میلار و چوی، ۲۰۰۸). در سطح خرد، مدیران منابع انسانی تلاش برای ترویج طرز فکر جهانی در میان نیروی کار از طریق توسعه منابع انسانی و شایستگی مرتبط با کسب و کار دارند . (بنت، استون، وکلکوهن  ، ۲۰۰۰، فورستر،۲۰۰۰، لوی بیچلر  ، تیلور، و بویاسیگلر  ، ۲۰۰۷  ) با توجه به تمرکز بر معاملات بین المللی و خارجی سرمایه گذاری های مستقیم کسب و کار در کانادا و آمریکا   (امور خارجه و بین المللی ، ۲۰۱۱، گزارش سرمایه گذاری جهانی، ۲۰۱۱)، دلایل نظری و عملی برای درک چالش های مدیران منابع انسانی وجود دارد و همچنین استراتژی هایی نیز توسط این مدیران در غلبه بر این چالش ها استفاده می شود.ادبیات موجود در مدیریت منابع انسانی بین المللی به طور عمده  بر جنبه های خرد، مانند انتخاب  افراد برای کار در سازمان خارج از کشور،توسعه، دلایل شکست، پاداش، استعداد انتساب  ، مسائل مربوط به مدیریت، وغیره متمرکز شده اند .  (بنت و همکاران ،  بیمن۲۰۰۰ ، اندرسون ۲۰۱۰ دالتون ودراکر  ، ۲۰۱۲؛ادواردز و ریس، ۲۰۱۱). سهم مطالعه ما  در یکپارچه سازی ادبیات سطح کلان، میانی و خردی است که  مدیران منابع انسانی جهانی  با آنها مواجه هستند و روشهایی برای پاسخدهی آنها به این چالش ها را عنوان می کند . برای اهداف این مطالعه، مجموعه ای از سوالات  در مصاحبه ای نیمه ساختار یافته طراحی شد و ۲۶ مدیر با مسئولیت های مدیریت منابع انسانی جهانی از صنایع مختلف در کانادا وایالات متحده آمریکا مورد  این مصاحبه قرار گرفتند. پاسخهای آنها با نرم افزار NVivo تجزیه و تحلیل شد و  زمینه های آن به سه سطح تقسیم گردید.  در ادامه به بررسی ادبیات پژوهش خواهیم پرداخت .

بررسی ادبیات پژوهش : چالش های پیش روی مدیران منابع انسانی جهانی

ادبیات موجود در مدیریت منابع انسانی بین المللی بر  بسیاری از چالش هایی که مدیران  منابع انسانی جهانی  با آن مواجه هستند متمرکز شده اند . در در سطح کلان، مدیران منابع انسانی با نگران هماهنگی جهانی و هم هماهنگی سیاست ها و رویه های منابع انسانی  با اهداف کسب و کار مواجه هستند . چالش عمده در این زمینه  این است که داشتن دانشی با  وسعت و محدودیت که  توسط آن بتوان سیاست ها و رویه های منابع انسانی  را در سراسر جهان استانداردسازی نمود  .  (رکمن و بودوار ، ۲۰۰۷٫ دالتون و دراکر  ،۲۰۱۲، لو ، ۱۹۹۷ ) در حالی که ممکن است برای برخی سیاست ها و روش های فراگیر و  جهانی وجود داشته باشند که  برای هماهنگی منابع انسانی و کسب و کار در سراسر جهان استفاده می شوند ، اما اجرای استراتژی در سطح داخلی معمولا  به علت نتیجه عوامل محیطی با آن متفاوت است .  (لوی و همکاران،۲۰۰۷) . همانگونه که در تئوری نهادی اشاره شده است،  وفق پذیری سازمانی   به عنوان یک نتیجه از فشارهای وارده از محیط  آن  و برای بهبود شانس بقا در میان رقبایش است . )  رکمن ،  ۲۰۰۷ دی ماگی و پاول، ۱۹۹۱، اسکات، ۲۰۰۱؛ سو و کلاینر، ۲۰۰۸  )  .دی ماگی و پاول (۱۹۸۳)، این فشارها،  را شباهتهای سازمانی  نامیدند که ممکن است اجباری  (به عنوان مثال،فشارهای سیاسی و فشارهای اتحادیه های کارگری از محیط)، تقلیدی ( به عنوان مثال، فشار به تقلید از بهترین شیوه ها در محیط (و یا  هنجاری (به عنوان مثال، هنجارهای حرفه ای که  مورد انتظار هستند )  باشد .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد