دانلود مقاله isi حسابداری ترجمه شده اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h56

عنوان فارسی:

مقاله isi حسابداری ترجمه شده اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

عنوان انگلیسی:

The reform of accounting standards and audit pricing

چکیده فارسی:

این مقاله بر اصلاح استانداردهای حسابداری در چین در سال ۲۰۰۷ تمرکز دارد و تاثیر آن را بر تعادل قیمت گذاری در بازار حسابرسی بررسی می کند. ما دریافتیم که تمرکز بازار حسابرسی و احتمال صدور نظرات اصلاح ممیزی، به طور قابل توجهی تغییر نخواهد کرد، اما هزینه های حسابرسی پس از تصویب استانداردهای حسابداری جدید در چین به طور قابل توجهی افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل عمیق تر نشان می دهد که (۱) اجرای استانداردهای حسابداری جدید چین مبتنی بر IFRS (CAS ها) ریسک بازار مواجه شده توسط شرکت های فهرست شده را افزایش داده است و در نتیجه حسابرسان با ریسک حسابرسی مواجهند، که این مساله باعث افزایش در هزینه های ممیزی می گردد، و (۲) درجه افزایش در هزینه های حسابرسی به طور مثبت به تفاوت تعدیل شده بین سود خالص با توجه به CAS قدیمی قبل از سال ۲۰۰۷ و CAS جدید بعد از سال ۲۰۰۷ مربوط می شود. بنابراین ما نتیجه گیری می کنیم که این اصلاحات تاثیر قابل توجهی در قیمت گذاری ممیزی در چین دارد.

کلید واژه ها: اصلاح استانداردهای حسابداری – بازار حسابرسی – ساختار صنعت – قیمت گذاری حسابرسی

مقدمه

این مطالعه به بررسی تاثیر تصویب استانداردهای حسابداری جدید در چین در سال ۲۰۰۷ در قیمت گذاری ممیزی می پردازد. اتخاذ یا طراحی گسترده ای بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) به روندی در استانداردهای حسابداری در بازار سرمایه جهانی تبدیل شده است (Daske و همکاران، ۲۰۰۸؛ Barth و همکاران، ۲۰۰۸، Barth و Taylor، ۲۰۰۹؛ IFRS) . با این حال، برخی اختلاف نظرها در مورد اینکه آیا تصویب استانداردهای حسابداری جدید بر اساس ویژگی اندازه گیری ارزش منصفانه کیفیت اطلاعات حسابداری و یا کارایی تخصیص منابع بازار سرمایه را بهبود می بخشد یا خیر وجود دارد (Dechow و همکاران، ۲۰۰۹؛ Barth و Taylor، ۲۰۰۹ Xianjie، ۲۰۰۹ Kai و همکاران، ۲۰۰۹) . به عنوان یک نتیجه، لازم است تاثیر تغییر استانداردهای حسابداری را در استفاده از اطلاعات حسابداری به طور جامع آزمایش کنیم.

استانداردهای حسابداری پایه های مهمی هستند که حسابرسان از آنها برای صدور نظرات ممیزی استفاده می کنند، بنابراین هر گونه تغییر در استانداردهای حسابداری پایه کار حسابرسان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه بر ساختار کل صنعت ممیزی (حسابرسی) تاثیر می گذارد. ما بررسی می کنیم چگونه یک تغییر در استانداردهای حسابداری بر قیمت گذاری حسابرسی از سه بعد تاثیر می گذارد: تمرکز بازار حسابرسی، ویژگی های محصول حسابرسی و ریسک حسابرسی. خلاصه آمارها نشان می دهد که هزینه های حسابرسی به وضوح پس از تصویب استانداردهای حسابداری جدید افزایش یافته است. با این حال، تمرکز بازار ممیزی تغییر نکرده است. عدم تجانس محصول، اندازه گیری شده به عنوان نظرات اصلاح حسابرسی (MAOs) ، کاهش یافته است. بنابراین ما نتیجه گیری کردیم که تاثیر تصویب استانداردهای حسابداری جدید در قیمت گذاری حسابرسی عمدتا به دلیل تغییر در ریسک حسابرسی مورد انتظار رخ داده است.

ما همچنین در مورد اینکه تصویب استانداردهای حسابداری جدید در چین چگونه بر استراتژی ممیزی بازار قیمت گذاری با توجه به نظریه های اقتصادی تاثیر گذاشته است بحث کرده ایم. بر اساس پژوهش های قبلی مربوطه، ما استدلال کرده ایم که تصویب اندازه گیری ارزش منصفانه در استانداردهای حسابداری جدید باعث می شود شرکت ها اطلاعات بیشتری در مورد ریسک بازار خود که باعث افزایش ریسک حسابرسی مورد انتظار حسابرسان و همچنین افزایش هزینه های حسابرسی می شود افشا کنند. نمونه اصلی که ما انتخاب کرده ایم، شامل همه شرکت های موجود در سهم بازار در چین بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ می گردد. ما از همان روش Kai و همکاران (۲۰۰۹) استفاده کرده ایم و تفاوت بین درآمد خالص طبق استانداردهای حسابداری قدیمی و درآمد خالص تحت استانداردهای حسابداری جدید را برای اندازه گیری میزان تاثیر اطلاعات بدست آمده بکار می گیریم. نتایج نشان می دهد که هر چه تفاوت بین درآمد خالص بین استانداردهای حسابداری قدیمی و جدید بزرگتر باشد، تغییر در هزینه های حسابرسی بزرگتر خواهد بود. این است که می گویند، تصویب CAS جدید تا به حال تاثیر قابل توجهی بر تعادل قیمت گذاری در بازار حسابرسی گذاشته است و هزینه های حسابرسی را افزایش داده است.

باقی مانده این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است. بخش ۲ ویژگی های ساختار صنعت بازار حسابرسی را قبل و بعد از اصلاح استانداردهای حسابداری در سال ۲۰۰۷ شرح می دهد. بخش ۳ به بررسی مقالات مربوطه می پردازد و فرضیه را توسعه می دهد. بخش ۴ طرح پژوهش را مورد بحث قرار می دهد. در بخش ۵ نتایج تجربی و بخش ۶ نتیجه گیری این مقاله ارائه شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد