مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h203

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد

عنوان انگلیسی:

Accounting standard’s effectiveness on equity overstatement – Conservatism when it matters

چکیده فارسی:

این مقاله اثربخشی استانداردهای FASB در محافظه کاری حسابداری را هنگامی که یک شرکت تمایل به اغراق دارایی ها و یا درک بدهی ها دارد ارزیابی می کند. به ویژه، مقاله این موضوع را مورد ملاحظه قرار می دهد که آیا افزایش محافظه کاری به دلیل SFAS 87، ۱۰۶، ۱۲۱، ۱۴۲، و ۱۲۳R، مشروط به اینکه شرکت یک گزارش گر متهورانه باشد رخ می دهد. برای آزمایش این استانداردها، من دو تحلیل سریهای زمانی از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰ انجام دادم. اولین تحلیل تعداد مشاهدات را با یک نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار( BTM) بیشتر از یک با همه مشاهدات در سطح صنعت مقایسه می کند. دومین تحلیل این که آیا هر استاندارد با یک کاهش در احتمال اینکه یک شرکت BTM بیشتر از یک داشته باشد همبستگی دارد را تعیین می کند. من BTM را بیشتر از یک استفاده می کنم تا به شناسایی شرکت هایی که باید بیشتر محافظه کار باشند (اجتناب از اظهار اغراق آمیز سهام)، و به حذف آنهایی که درآمدها را به سطوح پایین مصنوعی متمایل می کنند بپردازیم. نتایج تنها با برخی از استانداردها، ۱۰۶ SFAS (حسابداری کارفرمایان برای مزایای پس از بازنشستگی بجز حقوق مستمری) و ۱۴۲ SFAS (سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود)، در کاهش اظهار اغراق آمیز حقوق صاحبان سهام موثر می باشد مطابقت دارند.

کلمات کلیدی: محافظه کاری، اظهار اغراق آمیز حقوق صاحبان سهام، استانداردهای حسابداری،ارزش دفتری به قیمت بازار

مقدمه
هدف از این مقاله بررسی همبستگی بین اظهار اغراق آمیز مالی حقوق صاحبان سهام و استانداردهای خاص FASB می باشد. به ویژه، این گزارش به بررسی این می پردازد که آیا ۸۶ SFAS، ۱۰۶، ۱۲۱، ۱۴۲، و R 123 با شرکت هایی که شناخت بدهی ها را افزایش یا دارایی ها را کاهش می دهند، و منجر به کاهش حقوق صاحبان سهام می شود ارتباط دارند. اظهار اغراق آمیز حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و اظهار درآمد به گمراه کردن واقعیت های مهم اقتصادی شرکت ها و عملکرد آنها منجر می شود. در واقع، بیشتر رسوایی های حسابداری در نتیجه مستقیم برخی انواع اظهار اغراق آمیز حقوق صاحبان سهام می باشد.  به عنوان مثال، انرون به عمل به روز کردن قیمت بازار (در میان دیگر شیوه های غیر قانونی) معاملات تجاری آن به ویژه با هدف شناخت دستاوردهای بزرگ تحقق نیافته پرداخت (مک لین و الکیند، ۲۰۰۴ ). از سال ۱۹۸۷ تا سال ۱۹۹۱ PHAR-MOR ، هزینه ها و موجودی  اغراق شده، در مجموع درآمد خالص اغراق را تا ۲۹۰ میلیون دلار کمتر نشان داد (انتشار دادخواهی SEC، ۱۹۹۵). در نهایت، ورلدکام هزینه های عملیاتی را به عنوان هزینه های سرمایه، بطور نادرست حسابداری برای ۳٫۸ میلیارد دلار، جهت افزایش درآمد گزارش گری از ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۲ به رسمیت شناخت (پلیام، ۲۰۰۲). در واکنش به این رسوایی ها، رئیس سابقSEC  ریچارد بریدن گفت: “من فکر می کنم بسیاری از شرکت ها درزمان های رونق بسیار متهورانه می شوند، و در هیئت مدیره ما می خواهیم یک حرکت به سمت محافظه کاری بیشتر، و طولانی مدت را، مشاهده نماییم که بسیار چیز خوبی می باشد” – ریچارد بریدن، رئیس سابق، SEC. برای مقابله با اغراق بالقوه سهام سهامداران (یا هر چند اظهار اغراق آمیز دارایی یا کم نمودن بدهی)، و نیز محقق ساختن مولفه ها و دیگر خواسته های ذینفعان (نگاه کنید به بوون، دوچارم و شورز، ۱۹۹۵)، استاندارد گذاران به طور دوره ای مقررات اجرای شناخت سریعتر بدهی های خاص و یا کاهش در ارزش های دارایی را اضافه کرده اند. این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که آیا استانداردها با توجه به این که نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار یک شرکت (BTM) بزرگتر از یک می باشد موثر بوده است. نسبت BTM یک معیار مهم است زیرا آن یک علامت از میزان محافظه کاری شرکت (بیور و رایان، ۲۰۰۰) و، ممانعت از اغراق حقوق صاحبان سهام است، که نباید بیشتر از یک باشد. شرکت هایی با BTM بیشتر از یک منحصر به فرد هستند، انتظار محافظه کاری را نشان می دهد؛ آنها نباید وجود داشته باشند چرا که ارزش دفتری نباید از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تجاوز کند. با این حال، نتایج تجربی با تمام مشاهدات بین ۱۳ و ۱۷ درصد با داشتن یک BTM بیشتر از یک سازگار هستند (به ترتیب نگاه کنید به دنیلسون و پرس، ۲۰۰۳ و اولر، ۲۰۱۱). با مقایسه تعداد مشاهدات با BTM بیشتر از یک در طول زمان، من اینکه آیا استانداردهای حسابداری جدید در کاهش اظهاراغراق حقوق صاحبان سهام، مفید هستند مورد بررسی قرار می دهم.  به عبارت دیگر، من مشاهداتی که  شیوه های حسابداری محافظه کارانه را اتخاذ می کنند تفکیک می کنم بدلیل اینکه سهام سهامداران (BTM بیشتر از یک) از آنهایی که شیوه های حسابداری محافظه کارانه برای متمایل کردن صورتهای مالی به طور مصنوعی به سمت کم اتخاذ می کنند اغراق شده است

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد