مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

مشخصات محصول
قیمت:9000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M438

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

عنوان انگلیسی:

Assessment of IT governance in organizations: A simple integrated approach

چکیده فارسی:

روش های متفاوتی برای اقدام در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات وجود دارد. این روش ها متفاوت بوده و در برخی موارد طولانی و پیچیده هستند. این مقاله در مورد ایجاد یک رویکرد ساده یکپارچه برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد. رویکرد گفته شده از طریق سه مرحله زیر توسعه داده شده و آزمون شده است: (۱) برجسته کردن نیازهای اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات با توجه به روش های کلیدی موجود (۲) طراحی رویکردهای هدف که این نیازها را با هم یکپارچه کند و از اصول مدیریت دانش استفاده کند (۳) تشریح استفاده از رویکرد از طریق کاربرد یک مثال نمونه. رویکرد حاضر از دیدگاه “STOPE: استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط” استفاده می کند تا فرضیات موجود، اصول مدیریت دانش بعنوان یک ارزش افزوده، و مراحل ۶ سیگما بعنوان یک فرایند بهبود دوره ای را با هم ترکیب و یکپارچه کند. این کار “۵۰” راه کنترل حاکمیت فناوری اطلاعات را مهیا کرده؛ و این راهها ما را قادر به یافتن قوت و ضعف های کلیدی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانهایی که می توانند توسعه یابند می کند. قابل ذکر است که توجه به مدیریت دانش، و افراد بعنوان یک حوزه اصلی در دیدگاه یکپارچه و جامع، تاکید ویژه بر عامل انسانی را در حاکمیت فناوری اطلاعات روشن می کند.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات (IT)، نظارت بر فناوری اطلاعات، توصیه نامه های (استانداردهای) ایزو، اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط (COBIT)، کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات (ITIL)، دیدگاه STOPE (استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط).

۱٫مقدمه

این بخش در واقع ورود به کارهای انجام شده در این مقاله را از طریق ۴ مرحله مهیا می کند. در مرحله اول، تلاش می شود که آشفتگی بین واژه های “فناوری اطلاعات: IT”، و “ICT: فناوری اطلاعات و ارتباطات” را روشن کند و همچنین روی اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کند. در مرحله دوم حاکمیت فناوری اطلاعات بعنوان یک معنی کاربرد کارا و اثربخش فناوری اطلاعات روشن می شود. در مرحله سرم همبستگی بین اصول مدیریت دانش و کاربرد فناوری اطلاعات و نیز حاکمیت فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. نهایتا، در مرحله چهارم، کار انجام شده در این مقاله معرفی می شود.

۱٫۱٫      فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آنها

واژه های: “IT” و “ICT” تقریبا اکنون قابل تعویض با یکدیگر هستند. “ISO: سازمانی استاندارد بین المللی” IT را در استاندارد پیشنهادیش چنین تعریف می کند (ISO 38500, 2008)، بعنوان “منابع لازم برای بدست آوردن، پردازش، ذخیره سازی و ارسال اطلاعات”. اضافه می کند که این شامل “CT: فناوری ارتباطات” و بهمین شکل فناوری اطلاعات و ارتباطات هم می شود. مثل استاندارد ISO، این مقاله از فناوری اطلاعات برای معنی کردن هر دوی فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات یا فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کند.

استفاده از فناوری اطلاعات، مزایای متنوع آن را در سطوح مختلفی ثابت کرده است از قبیل: شخصی، کسب و کار، دولتی، و جامعه بعنوان یک کل. این مزایا شامل “۵” ویژگی عمده هستند. اولین آنها صرفه جویی در زمان است که منجر به دستیابی سریعتر می شود؛ دومین آنها صرفه جویی در هزینه از طریق فعالیت های کسب و کار ارزانتر می باشد. سوم مهیا کردن خدمات با کیفیت بهتر؛ در حالیکه چهارمی گشودن فرصتهای جدید با معرفی توانایی های متفاوت می باشد. و پنجمی افزایش اعتماد بواسطه ایجاد مقیاس های امنیتی جدید است که بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست. این مزایا در واژه اختصاری “FCBDS” خلاصه شده اند (باکری، ۲۰۰۴).

۱٫۲٫      کنترل های حاکمیت فناوری اطلاعات

برای استفاده موثر و کارا از فناوری اطلاعات، سازمانهای ملی و بین المللی مختلف یک تعداد از اسناد مرتبط با ایجاد توصیه نامه های کنترل فناوری اطلاعات را منتشر کرده اند. در این رابطه، اسناد کلیدی بین این اسناد عبارتند از: “COBIT: اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری های مرتبط” از “انجمن کنترل و بازرسی سیستم اطلاعات” آمریکا (باکری و آلفانتوخ، ۲۰۰۶؛ کوبیت ۵، ۲۰۱۳)؛ “ITIL: کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات””OGC: دفتر تجارت دولتی” بریتانیا (آلفانتوخ و باکری، ۲۰۰۹؛ ITIL، ۲۰۱۳)؛ “استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ایزو ۲۰۰۰۰، ۲۰۰۵)؛ “استاندارد ایزو ۳۸۵۰۰” مربوط به اصل حاکمیت فناوری اطلاعات (ایزو ۳۸۵۰۰، ۲۰۰۸)؛ و “MIT: موسسه فناوری ماساچوست” که روی حاکمیت فناوری اطلاعات کار می کنند (ویل و روس، ۲۰۰۴). این استانداردها بعنوان مرجعی برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانها مناسب اند، که خروجی چنین ارزیابی هایی از برنامه ریزی و بهبودهای آینده حمایت خواهد کرد.

۱٫۳٫      استفاده از مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش در استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف به دو دلیل مهم است. بعبارت دیگر، استفاده از تکنولوژ ی اطلاعات از اثربخشی فعالیت های دانشی مورد نیاز بوسیله مدیریت دانش حمایت می کند و شامل: تولید دانش، انتشار و استفاده از آن می شود. بعبارت دیگر، استفاده از اصول مدیریت دانش در حاکمیت فناوری اطلاعات اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات را افزایش می دهد (بین- آباس و باکری، ۲۰۱۲). بنابراین اصول مدیریت دانش باید در حاکمیت فناوری اطلاعات مورد تاکید قرار بگیرد تا مزایایی سازمانی بواسطه کار کردن در این زمینه ها افزایش یابد.

۱٫۴٫      کار انجام شده در این مقاله

مسئله استفاده از استانداردهای حاکمیت فناوری اطلاعات موجود، بعنوان ارزیابی مرجع این است که: گوناگونی و تنوع زیادی دارد و در برخی موارد بر مبنای روش های پیچیده و طولانی می باشد. بعلاوه، این استانداردها به اندازه کافی به اصول مدیریت دانش توجه نمی کنند. بنابراین می فهمیم که نیاز به ترکیب و ساده کردن ارزیابی های حاکمیت فناوری اطلاعات وجود دارد و همچنین نیاز به افزایش چنین ارزیابی هایی بواسطه توجه به اصول مدیریت دانش نیز وجود دارد.

این مقاله یک رویکرد جدید را که تلاش می کند کنترل های مهم و اصلی مرتبط با نیازمندی های اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات را یکپارچه کند، با استفاده از استانداردهای کلیدی موجود، ارائه می کند؛ که تاکید بر تبعیت از اصول مدیریت دانش نیز با این رویکرد همراه است. این رویکرد کشف نقاط قوت و ضعف کلیدی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانها را میسر خواهد کرد که منجر به توسعه مسیر ما در آینده خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد