مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M415

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

عنوان انگلیسی:

Consumer outrage: Emotional reactions to unethical corporate behavior

چکیده فارسی:

هدایت سازمانی غیر اخلاقی غالباً منجر به اعتراض عمومی میشود،که متعاقب آن رفتارهای زیان آور مصرف کننده راه می افتد، از جمله تحریمات مصرف کننده. با این حال، مطالعات اندکی اثرات رفتارهای سازمانی غیر اخلاقی بر روی احساسات مصرف کننده را بررسی کرده است. برای پرداختن به این شکاف، این مقاله مدلی از اعتراض مصرف کننده را توسعه و تاکید میکند. تجزیه و تحلیل ها نشان میدهند که اعتراض مصرف کنندگان یک احساس مرکب است که شامل تجارب عاطفی و شناختی میشود.علاوه بر این ، نتایج نشان میدهد که اعتراضات مصرف کنندگان یک محرک بزرگ از رفتارهای تحریم کننده است که جنسیت بر پیش بینی های مدل اعتراض اثر میگذارد. مقاله مفاهیمی برای مدیریت و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر فراهم میکند.

کلید واژه ها :تحریمات مصرف کنندگان، احساسات اخلاقی، رفتار سازمانی غیر اخلاقی، تئوری احساسی ادراکی

.معرفی

نمونه هایی از رفتار سازمانی غیر اخلاقی اغلب در واکنش های قوی از مصرف کنندگان نتیجه می دهد. نشت نفت BP  یکی از مثال های اخیر رفتار سازمانی غیر اخلاقی است. واکنش های مصرف کنندگان انقدر قوی است که نتیجه ی آن کناره گیری مدیر عامل شرکت تونی هایوارد میشود. نمونه های دیگری از سوء رفتار سازمانی عبارتند از: جابجایی شغلی بین المللی یا تبعیض علیه گروه های جمعیتی خاص (مثل تبلیغات misagynic).  رفتار سازمانی غیر اخلاقی ممکن است از احساسات منفی مصرف کننده استنباط شود. این مقاله به چنین واکنش های احساسی منفی مثل اعتراض مصرف کنندگان اشاره دارد. اعتراض مصرف کننده یک زیر شاخه از اعتراضات اخلاقی همراه با با رفتار مصرف کننده زیان آور و بویژه رفتار تحریم است. اثرات تحریمات مصرف کننده میتواند به قدری چشمگیر باشد که بر خط پایین به عنوان تحریم علیه مثلاً نستله (پست ۱۹۸۵) و شل (جردن۱۹۹۸) اثر گذار باشد.

تحقیقات قبلی به ندرت عکس العمل های عاطفی به هدایت سازمانی غیر اخلاقی را بررسی میکند. تحقیقات بازار یابی عمدتا برداشت های رفتار های غیر اخلاقی مشتریان را مورد خطاب قرار میدهد.(مثل نصربچواتی و مورین ۲۰۰۳).علاوه بر این تحقیقات تجربی در مورد تحریم مصرف کنندگان احساسات منفی مثل گروه های عملی را نادیده میگیرد.(مثل فراه و نیومن۲۰۱۰). این یافته ها تعجب اور هستند چون اعتراض مصرف کنندگان به نظر میرسد نمونه بزرگی از رفتار تحریم باشد. با این حال ، تاکنون ادبیات در مورد چیزهایی که دقیقا چگونگی عکس العمل های احساسی منفی را برای هدایت سازمانی غیر اخلاقی توصیف می کنند و اینکه این احساسات منفی در آینده چگونه هستند سکوت کرده است و سوابق شان بر انگیزه ی مصرف کننده برای تحریم یک شرکت اثر می گذارد.

این مقاله شکاف های خالی را با پرداختن به سه سوال پر میکند. اول، چگونه اعتراض مصرف کنندگان تکامل پیدا کرد؟ دوم، چگونه اعتراض مصرف کنندگان و سوابقش، گرایش مشتریان به حمایت از تحریم ها را تحت تأثیر قرار داد؟ سوم، آیا جنسیت پیشگویی مدل های اعتراض را تحت تاثیر قرار میدهد؟ نتایج حاصل از مطالعه، این سوالات را بررسی میکند و دیدگاه های مدیریتی را در راستای طراحی پاسخ های ارتباطی برای اتهام رفتارهای سازمانی غیر اخلاقی پبشنهاد میدهد.

 

  1. تعریف اعتراض مصرف کنندگان

این مقاله در راستای اعتراض مصرف کنندگان هم به عنوان یک واکنش احساسی اخلاقی منفی برای رفتار سازمانی غیر اخلاقی و هم به عنوان جنبه ای از اعتراض اخلاقی است که در بازار رایج است. بات سون،چاهو،و گیونس(۲۰۰۹) اعتراضات اخلاقی را به صورت احساس اخلاقی نمونه و مطابق هابدت (۲۰۰۳، صفحه ۸۵۳)، احساسات اخلاقی “وابسته به منافع یا رفاه جامعه به صورت کلی و یا حداقل شخصی دیگر به جز قاضی یا عامل” طبقه بندی میکنند. گرایش به سوی کارهای اجتماعی از احساسات اخلاقی تشکیل میشود. (هابدت ۲۰۰۳).

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد