مقاله انگلیسی ترجمه شده اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M464

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

عنوان انگلیسی:

The impact of IT over five decades e Towards the Ambient Organization

چکیده فارسی:

در اینجا با کمک به موضوع ویژه کن دی. ایسون یکی از ارزشهای تحلیل فنی- اجتماعی را در سطح سازمانی بررسی می کنیم. ما یک چارچوب تاریخی خلاصه را از تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی فنی اقتصادی فراهم کرده و مطالعاتی را که به اثر فناوری اطلاعات روی ساختارهای سازمانی در طی پنج دهه می پرداختند را مرور کردیم، و یک چارچوب تحقیق (جدید) غالب را در این چند دهه شناسایی کردیم. یک اثر کلیدی کلی از فناوری اطلاعات در همه دهه ها، کاهش چشمگیر هزینه های داد و ستد بود که آن را برای سازمانها بعنوان منبعی از عرضه کنندگان خارجی ساده تر کرد. یک رده بندی پنج سطحی از تنظیم منبع یابی، همراه با یک چارچوب از فعالیتهای سازمانی توسعه یافته است، و برخی موارد معنی دار در مورد چگونگی منبع یابی سازمانها بویژه همه انواع فرایندهای کسب و کار، شامل نوآوری، بیان شده اند. ما بیان می کنیم که در آینده فن آوری اطلاعات حرکتها به سمت منبع یابی بیشتر را تسریع خواهد کرد، که این در نهایت منجر به یک نوع جدید از سازمان خواهد شد که ما آن را سازمان محیطی می نامیم.

واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات، طرح سازمانی، سازمان محیطی

۱٫مقدمه

از زمان معرفی محاسبات تجاری در سازمانها که به سالهای ۱۹۵۰ بر می گردد، فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور (در اینجا به طور خلاصه IT) با تغییرات سازمانی ارتباط دارند. این تعداد زیادی از محققین را به سمت ارزش این مطالعات جدید هدایت کرده که رابطه بین IT و تغییر سازمانی را با استفاده از طیفی ار روشهای تحقیق، مورد بررسی قرار می دهد.

این مقاله کار کن دی. ایسون را بعنوان یکی از کارهای معنی دار از تحقیق سنتی فنی اجتماعی و در جهت آشکار کردن ارزش تحلیل های فنی اجتماعی که در سطح یک سازمان بکار گرفته شده، مورد تایید قرار می دهد. بویژه، با قبول یک دیدگاه فنی اجتماعی از قبیل یکی از مواردی که وی پیشنهاد کرده است، ما تلاش می کنیم توضیح بدهیم که چگونه توسعه و استفاده از IT در طی زمان در سازمانها به ایجاد تغییرات معنی دار به روشی که سازمانها در حال ساختاردهی خود و منبع یابی محصولاتشان، خدماتیشان، و منابع مانند فرایندهای تجاری هستند، کمک می کند. بر مبنای تحلیل ما، ما می گوییم که به یک راه حل که از توسعه IT حکایت کند نرسیده ایم، و یا اینکه احتمالا به این مرحله در طی چند دهه برسد هم نرسیده ایم. برعکس، ما احتمالا یک توسعه شتابان را از IT با باور اینکه به یک نوع کاملا جدید از سازمان منجر خواهد شد دیده و نام آن را “سازمان محیطی” نهاده ایم.

مابقی این مقاله بصورت زیر، ساختاربندی شده است. بخش بعدی یک چارچوب تاریخی خلاصه از تحقیقات در مورد سیستم های اطلاعاتی فنی اجتماعی (IS) را ارائه می کند. در بخش سوم، ما یک مرور از مطالعاتی که روی اثر IT بر سازمانها در طی ۴ دهه اخیر پرداخته اند را خواهیم داشت که شکل تحقیقی غالب در هر دهه را به ما نشان خواهد داد. در بخش چهارم، ما شرح می دهیم که چطور توسعه IT در طی زمان به کاهش هزینه های تراکنش منجر می شود، و منبع یابی از بازار را به جای تولید داخلی راحت تر می کند. در بخش پنجم، ما تعدادی از خط مشی های بخش سوم را که منبع یابی را تسهیل می کند، قبل از ارائه یک چارچوب که ۵ نوع مختلف تنظیمات منبع یابی را در بخش ششم در بر می گیرد، ارائه کرده ایم. بخش هفتم در مورد توسعه IT در آینده صحبت کرده و به اینکه چگونه این مسئله می تواند منجر به نوعی از سازمان شود که “سازمان محیطی” نام دارد می پردازد. این مقاله در نهایت با نتایج و چشم اندازهایی بر سازمان محیطی به پایان می رسد.

۲٫مبادی تحقیقات فنی اجتماعی سیستم اطلاعاتی

ایده تحقیق فنی اجتماعی به طور سنتی به مدرسه تاویستوک نسبت داده می شود که در ۱۹۶۴ با محققانی از قبیل فرد امری و اریک تریست پایه گذاری شد (امری، ۱۹۶۹؛ امری و تریست، ۱۹۶۵). دیگر مکان مهمی که تحقیقات فنی اجتماعی در همان زمان در آن انجام می شد موسسه تحقیقات کاری (WRI) بود که در ۱۹۶۴ در اوزلو بنیان گذاری شد، در کشور نروژ، که محققیانی از قبیل اینار تورسرود (امری و تورسرود، ۱۹۷۶) در آن کار می کردند. با استفاده از اصول عمومی تحقیقات فنی اجتماعی، محققین نخست به مطالعه روابط بین فن آوری تولید و ساختار سازمانی علاقه مند شدند (وودواردف ۱۹۸۱). سپس، برخی از محققین فنی اجتماعی، پتانسیل پردازش داده الکترونیک (EDP) را شناسایی کردند، پس از آن این به فن آوری اطلاعات برگشت (IT)، و تلاش کرد تا رویکردهای فنی اجتماعی را جهت مطالعه این فن آوری بکار گیرد. در بین پیشگامان این تحقیق جدید، آیدا هوس در کالیفرنیا (هوس، ۱۹۶۱)، انید مامفورد در بریتانیا (مامفورد و بانکز، ۱۹۶۷)، و یک ارگونومیست شناختی جوان به نام کن دی. ایسون (ایسون و همکاران، ۱۹۷۵) مشاهده می شد. او با شکل گیری مسائل تحقیقاتی سنتی فنی اجتماعی در کنار دیگر محققان از قبیل لیلا داموداران و تام استوارت به صورت اندک اما بسیار موثر به آنها پیوست، گروه تحقیقاتی هوسات در دانشگاه لوبورو. برای مطالعه بیشتر به بنسلر (۱۹۸۹)، جورن- اندرسن و همکاران (۱۹۷۹)، بریفز و همکاران (۱۹۸۵)، کلینگ (۱۹۸۰) و موشوویتز (۱۹۸۰) نگاهی بیندازید.

۳٫مرور اثر فناوری اطلاعات روی سازمانها و افراد

از زمان اجرای محاسبات تجاری در سالهای ۱۹۵۰، اثر فن آوری اطلاعات روی ساختار سازمانی تعداد زیادی از محققین را با استفاده از شیوه های تحقیقاتی مختلف جهت مطالعه اثر محصولات فن آوری اطلاعات روی جنبه های متعدد سازمانها و افراد به خود جلب کرده است. این حوزه جدیدا بعنوان یکی از موضوعات اصلی در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است (کولنان، ۱۹۸۷)، و این جریان تحقیقاتی هنوز هم فعالانه بوسیله برخی از محققین دنبال می شود.

روش بکار گرفته شده برای دوباره سازی دیدگاه تاریخی، تا حد زیادی، یکی از رویکردهای اکتشافی بود که این رویکرد را دنبال می کرد، که هر اثری که تعدادی از مراجع را در بر داشت، پیگیری می شد. برعکس ادبیات موضوع بدنبال دو دهه اخیر است، بیشترین مسائل اخیر، هنوز الکترونیکی نشده بود؛ کنفرانس ها و مقالات در حال انتشار اطلاعات خوبی را به ما داد.

بر مبنای این تحلیل، ما باید ادعا کنیم که حوزه های تحقیقاتی در ۵ دهه اخیر تغییر کرده و هر قرن جدید می تواند یک جریان تحقیقاتی جدید را به ما معرفی کند. این به معنای این نیست که موارد قدیمی از بین رفته اند، کما اینکه بیشترشان ادامه یافته اند، اما هر دهه بوسیله یک طرح تحقیقاتی ویژه پیش رفته است:

  • ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰: اثر فناوری اطلاعات روی سازمانها و افراد
  • ۱۹۸۰: اثر فناوری اطلاعات روی طراحی سازمانی
  • ۱۹۹۰: اثر فناوری اطلاعات روی طراحی درون سازمانی
  • ۲۰۰۰: اثر فناوری اطلاعات روی ایجاد دوباره سازمان.

به این روش، همانطور که بعدها خواهیم گفت، فناوری اطلاعات از اینکه به طور برجسته بعنوان یک مورد خارجی باشد، اثر قطعی ای بعنوان یک ابزار قدرتمند دارد، که در طراحی فنی جتماعی اشکال جدید سازمانهای جدید موثر است، و آن را به سمت آنچه که سازمان محیطی می نامیم سوق می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد