مقاله حسابداری ترجمه شده : مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h185

عنوان فارسی:

مقاله حسابداری ترجمه شده :  مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

عنوان انگلیسی:

Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES)

چکیده فارسی:

در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه حسابداری جهانی وارد شده اند. این مطالعه به بررسی انتقادی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط از جمله روند توسعه و پیاده سازی استانداردها می پردازد. علاوه بر این، به منظور بررسی مسائل و موضوعات مربوط به توسعه و پیاده سازی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، این مطالعه از چارچوب دیدگاه سودمندی برای تصمیم گیری و تئوری سلسله مراتب استفاده می کند. این مطالعه شواهدی را ارائه می کند که اتخاذ IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، چالشی برای نهادهای غیر عمومی پاسخگو بوده اند و چندین موضوعات مفهومی و عملی با IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد. با انجام این مطالعه، تجزیه و تحلیل ها و بینش ارائه شده مفاهیمی برای تجدید نظر در IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ارائه خواهد کرد و در بیان پیچیدگی های آینده در روند همگرایی SME کمک خواهد کرد.

کلید واژه ها:IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، همگرایی حسابداری، سازمان های غیر عمومی پاسخگو، SME ها، تحول گزارشگری مالی

  1. مقدمه

در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و نیز در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه حسابداری جهانی گام نهاده اند. در حالی که بسیاری از کشورهاIFRS  کامل را برای نهادهای عمومی مسئول اتخاذ کرده اند، آنها تمایلی به قبول این مجموعه استانداردهای پیچیده، دشوار و پر هزینه برای نهادهای غیرعمومی پاسخگو، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط نداشتند(دنگ-دوک[۱]، ۲۰۱۱، فیرنلی و هاینز[۲]، ۲۰۰۷؛  تیرال، وودوارد، و رخیمبکووا[۳]، ۲۰۰۷). بنابراین IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط حاصل فرآیند دقیق پیشگامی توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) برای معرفی یک نسخه ساده شده از IFRS  کامل با کاهش شناخت قابل توجه و اصول اندازه گیری و الزامات افشا می باشد. IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط در پیش بینی اینکه آنها توسط نهادهایی که پاسخگویی عمومی ندارند بکار برده خواهد شد اما صورت های مالی با هدف کلی برای کاربران خارجی فراهم می سازند، مطرح بوده است (IASB، ۲۰۰۹). ذکر این موضوع مهم می باشد که اکثر نهادها در سراسر جهان توسط SME ها (آلپ و اوستانداگ[۴]،۲۰۰۹) نشان داده می شوند. علاوه بر این، بخش SME  به عنوان بخش اصلی اقتصادهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته می شود. این بخش سهم زیادی در ایجاد اشتغال، نوآوری فنآورانه و بازده اقتصادی دارد (به چن[۵]، ۲۰۰۶؛ OECD، ۲۰۰۵؛ ردی[۶]، ۲۰۰۷ مراجعه کنید). قبل از معرفی از IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط در سال ۲۰۰۹، حوزه های قضایی شخصی اصول حسابداری پذیرفته شده محلی (GAAP) و یا IFRS کامل برای اهداف گزارشگری مالی نهادهای غیر عمومی پاسخگو و شرکت های کوچک و متوسط را در سراسر جهان پذیرفتند (آلپ و اوستونداگ، ۲۰۰۹؛ تیرال و همکاران، ۲۰۰۷).IASB  معتقد است که احتمالا اتخاذ IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط، دسترسی SME ها به منابع مالی بین المللی را از طریق و اطلاعات مالی با کیفیت بالا و هماهنگ شده افزایش می دهد(IASB، ۲۰۰۹). این احتمال وجود دارد که یک زبان گزارشگری مالی جهانی به وجود خواهد آمد که مقایسه بین المللی و تشخیص جهانی شرکت های کوچک و متوسط را در سراسر جهان افزایش می دهد. بنابراین، انتظار می رود این تغییرات، دستیابی به موفقیت بزرگی برای شرکت های کوچک و متوسط باشد اگر منافع درک شده به صورت مناسب توسط کشورها به رسمیت شناخته شود و آنهاIFRS  را برای شرکت های کوچک و متوسط بکار گیرند.

این حرکت به سوی همگرایی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط هنوز هم به دلایلی بحث برانگیز به نظر می رسد. جالب توجه است، درجه ای که IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط توسط کشورها پذیرفته شده و یا رد شده است، بحث های زیادی را ایجاد می کند. Deloitte Touche Tohmatsu گزارش می کند که “بسیاری از کشورها به سمت پذیرفتن IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط در حال حرکت هستند، اگر چه به نظر می رسد ممکن است این کشورها به حسابداری IFRS در سراسر هیئت” قبل از حرکت به سمت پیاده سازی” نیازی نداشته باشند ( AASB، ۲۰۱۰).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد