مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M583

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

عنوان انگلیسی:

The effects of service brand dimensions on brand loyalty

چکیده فارسی:

مقاله حاضر شرحی اصلاح شده از مدل قضاوت برند خدمات (SBV) را بکار برده است. هدف از این مطالعه ترکیب کردن خدمات وفاداری برند را به عنوان یک نتیجه از ارزیابی مصرف کنندگان از انواع ابعاد برند خدمات و ارتباطات، و آزمودن تعمیم مدل (SBV) اصلاح شده در دو بخش مختلف خدمات و وضع فرهنگ است. دو مطالعه با استفاده از داده های نظرسنجی آنلاین در دو صنعت خدمات مختلف در دانمارک و نروژ (به ترتیب شرکت های هواپیمایی و بانک ها) انجام شد. یافته های پیشین نشان می دهند که شواهد برند به طور قابل توجهی رضایت مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد، نگرش و وفاداری رفتاری نسبت به نام های تجاری خدمات مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، برخلاف یافته های پیشین، عناصر ارتباط کنترل شده (یعنی تبلیغات و ترویج ها) هیچ تاثیری بر رضایت مشتری با نام های تجاری خدمات ندارد. با این حال، عناصر همان ارتباط به طور مستقیم و قابل توجهی ادراک مشتریات از ابعاد گوناگون برند و نگرش کلی آنها نسبت به برند را شکل می دهد.

۱- مقدمه

به عنوان نتیجه افزایش رقابت که بازارهای جهانی را مشخص می کند، شرکت ها تمرکز استراتژیک خود را به سمت رضایت مشتری و بقاء تغییر می دهند (گوستفسون و همکاران، ۲۰۰۵). در این رابطه، برند یک عمل اولیه است که به سازمان ها اجازه می دهد تا روابط مفید بلندمدت با مشتریان خود ایجاد کنند. بنابراین، برند سازی ارزش مشتری برتر را بوجود می آورد، که این مصرف کننده را راضی می کند و به حفظ مصرف کننده نیز کمک می کند (آکر، ۱۹۹۱؛ دی چرناتونی و مک دونالد، ۱۹۹۲). در بخش خدمات اهمیت برند سازی توسط چندین نویسنده برجسته شده است (آرورا و استونر، ۱۹۹۶؛ بری، ۲۰۰۰، برودی، ۲۰۰۹؛….)، که اتفاق نظر دارند که برندسازی به عنوان یک عامل موفقیت کلیدی برای خدمات سازمان ها می باشد و آن باید به عنوان “اساس خدمات بازاریابی در قرن ۲۱” دیده شود (بری، ۲۰۰۰).

چند مدل نظری نشان داده شده است تا چگونگی ارزیابی مصرف کنندگان و رفتار نسبت به برند ها را شرح دهد (آکر، ۱۹۹۱؛ بری، ۲۰۰۰؛ ….). در بسیاری از این مدل ها، تمرکز اولیه بر محصولات فیزیکی و کالا ها بوده، درحالی که توجه به خدمات محدود بوده است. تفاوت بین کالا و خدمات ممکن است سوال خوبی می پرسند که رابطه مدل های برند سازی موجود در یک تنظیم خدمات باشد (بری، ۲۰۰۰؛ برودی و همکاران، ۲۰۰۹؛ گریس و اکاس، ۲۰۰۵). ویژگی های خدمات، مانند ناملموس، نابود شدنی، عدم تجانس، و هم زمانی، در یک باور گسترده نتیجه داده که ارزیابی مصرف کننده از برند خدمات ممکن است از نام های تجاری محصولات فیزیکی در هر دو نوع و درجه متفاوت باشد، و در نتیجه رویکرد های نظری مختلف لازم باشد (بری، ۲۰۰۰؛…..). علاوه بر این، اغلب مدل های برند سازی موجود نقاط ضعف قابل توجهی را با توجه به عدم وجود آزمایش های تجربی، فقدان اعتبارسنجی و تمرکز محدود نشان می دهند (گریس و اکاس، ۲۰۰۵).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد