خط مشی

مقاله ترجمه شده سیاست گردشگری و اثرات زیست محیطی در شهر موسینا: درس هایی از مطالعه موردی عدم موفقیت

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44   صفحه WORD (بیشتر…)

100 بازدید
مقاله ترجمه شده خط مشی سازمانی و مدیریت تنوع در عربستان سعودی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39  صفحه WORD (بیشتر…)

320 بازدید
مقاله ترجمه شده  ارزیابی نقش مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در تخریب محیط زیست با استفاده از حسابداری نوآوری

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه WORD (بیشتر…)

643 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

768 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27  صفحه WORD (بیشتر…)

840 بازدید
مقاله ترجمه شده : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

833 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بکارگیری خط و مشی سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

834 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

895 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: خط مشی ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30صفحه word (بیشتر…)

688 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد