خدمات منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15 صفحه word (بیشتر…)

773 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد