تحول سازمانی

مقاله ترجمه شده ادراک مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

641 بازدید
مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه word (بیشتر…)

1461 بازدید
مقاله ترجمه شده :  برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

753 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه word (بیشتر…)

877 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد