اصول اخلاقی

مقاله انگلیسی ترجمه شده پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه word (بیشتر…)

1485 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:   13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43 صفحه word (بیشتر…)

1270 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد