اشتغال زنان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

960 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

1769 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد