اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1032 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد