یکپارچگی سازمانی

مقاله ترجمه شده ایجاد یکپارچگی سازمانی

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25    صفحه word (بیشتر…)

1145 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد