یارانه دولتی

مقاله ترجمه شده یارانه های دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری ( AIQ)

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

156 بازدید
مقاله ترجمه شده مزایای مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی: شواهدی از یارانه دولتی و قیمت گذاری بازاری

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

901 بازدید
مقاله ترجمه شده مبارزه با فساد، یارانه های دولتی و بازده سرمایه گذاری

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36   صفحه WORD (بیشتر…)

809 بازدید
مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت و تصمیم گیری در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  28 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

995 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

886 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد