یادگیری مبتنی بر بازی

مقاله ترجمه شده آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1516 بازدید
مقاله ترجمه شده سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

1952 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد