یادگیری غیر رسمی

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت : یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36  صفحه word (بیشتر…)

1687 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد