یادگیری ترکیبی

مقاله ترجمه شده :  ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23000  صفحه word (بیشتر…)

917 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد